Irodalom

Kós Károly

Varju-nemzetség

Kiadó: Lazi

Státusz: Készleten.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
Kós Károly - Varju-nemzetség
Leírás: Amikor hosszú évek után újra közreadta a Lazi Kiadó Kós Károly egyik legszebb történelmi regényét, nem csupán az író előtt tisztelegtünk. A Varju-nemzetség gyönyörű magyar nyelve, szereplőinek igazságai, az általuk megélt érzelmek mélysége mind-mind méltóak arra, hogy a legfiatalabb olvasó, de az érettebb újraolvasó ismét felfedezhesse a magyar irodalom egyik kincsét.

Ez az írás akkor született, amikor körülöttünk furcsa-hirtelen megfordult a világ, és mi alulmaradtunk. Amikor az élő magyar hang erősen meghalkult.

„...Amikor befogtuk a fülünket, hogy ne halljuk az új beszédet..., amikor behunytuk a szemünket, hogy ne lássa meg az új világ a benne égő könnyeket...”

1925-ben írta ezt a nagyszerű történelmi regényét Kós Károly, s az azóta eltelt idő alatt sem kopott meg a mondandója. A krónika Kalotaszeg történetéből egy emberöltőt ölel fel. A történet indulásakor még él Bethlen Gábor, a nagy fejedelem, s mikor zárul, II. Rákóczi Györgyöt temetik.

A címadó Varju-nemzetség egy elszegényedett, bethleniánus, bocskoros nemesi család, amelynek küzdelmes és izgalmas sorsát három nemzedéken keresztül követi ez a sajátos, balladisztikus hangvételű regény.

A Varjukat az egész környéken bolondnak tartják, pedig csak mások, mint a többi ember. Varju János apja például végig mulatta az életét, a nagyapja az arany előállításának titkával foglalkozott, és a mendemondák szerint kincset rejtett el valahol a hegyen. Jánost is bolondnak mondják, hiszen fiával, Gáspárral együtt bevette magát a havasok közé és udvart kerített a Pojánán. Szálfenyőkből és a havasból legurított hatalmas kövekből aztán tanyaházat és istállókat rakott néhány szolgájával.

Az események legfontosabb része itt, a Pojánán játszódik. Ide hozza feleségnek Varju Gáspár Vitéz Ilonát, a molnárlányt, ide jön medvevadászat ürügyén kincskeresőbe I. Rákóczi György fejedelem, s itt keveredik harcba a bethleniánus Varju Gáspár a Rákóczi-párti Maksai László székely tiszttel. Itt születik Vitéz Ilona két szép fia, s itt építi újjá az öreg Varju a lerombolt épületeket.

A régi Kalotaszeg egyszerű népének életét, szenvedéseit megörökítő krónika a jövőbe vetett hittel zárul: a két vetélytárs gyermekei, Varju Jankó és Maksai Kata egymásra találnak.

*
A „Varju-nemzetség” című ezen kiadványt a sajátos, balladisztikus hangvételű és végül szerelmi egymásra találással záruló történetet erdélyi környezetben elmesélő regény iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Kós Károly - SztambulKós Károly - Kidőlt a keresztKós Károly - Varju-nemzetségKós Károly - ErdélyKós Károly - Az országépítő
ISBN 9789639690981 242 oldal, (2008)
Kemény kötésű fűzött
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Kós Károly Lazi
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Móricz Zsigmond Erdély - A nagy fejedelem 2,500 Ft 2 250 Ft
Friedrich Klára Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 1,650 Ft 1 485 Ft
Morris L. West Az ördög ügyvédje 3,200 Ft 2 880 Ft
Csihák György Magyar történelem 7,990 Ft 7 191 Ft
Somogyi Győző Az Erdélyi fejedelemség hadserege 1559-1690 2,990 Ft 2 691 Ft
H. Kolba Judit Hapák József Egyházak kincsei Magyarországon 8,990 Ft 8 091 Ft
Z. Szalai Sándor Gárdonyi nagy útjai 3,800 Ft 3 420 Ft
Kovács József Az olajok gyógyító ereje 3,800 Ft 3 420 Ft
Benedek Elek Az adószedő 1,800 Ft 1 620 Ft
Paulo Coelho Házasságtörés 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^