Terméklap

Migray Emőd

Agykontroll és Buddhizmus

Kiadó: Farkas Lőrinc Imre kiadó

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
Migray Emőd - Agykontroll és Buddhizmus
Leírás: A modern természettudományok, elsősorban a relativitáselmélet és kvantumfizika megingatták a XX. századi ember addig kialakított szilárd világképét, megkérdőjelezték az anyagelvűség biztosnak tartott állításait.

Ugyanakkor természettudományos tényekkel igazolták az indiai-kínai világkép azon részeit, amelyekkel addig a nyugati gondolkodás nem tudott mit kezdeni (vö.:Fritjof Caopra: A fizika taoja).

Így szükségszerűen az ősi keleti vallások (buddhizmus, hinduizmus és taoizmus) nézetei és tanításai helyet kaptak a modern nyugati világ gondolkodásában, és ma tanúi lehetünk annak, hogy ezeknek a vallásoknak a különböző irányzatai mindinkább teret nyernek Európában és Amerikában is.

*
Az „AGYKONTROLL ÉS BUDDHIZMUS” című ezen kiadványt az ősi keleti vallások közül a buddhizmus nézeteit és tanításait az agykontrollal, a különböző agykontroll technikákkal összevető, lehetőleg az agykontroll tanfolyamot már elvégzett vagy elvégezni kívánó olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Migray Emőd - Agykontroll és BuddhizmusMigray Emőd - Agykontroll és BuddhizmusMigray Emőd - Agykontroll és BuddhizmusMigray Emőd - Agykontroll és BuddhizmusMigray Emőd - Agykontroll és Buddhizmus
ISBN 9789639428324 159 oldal, (2004)
Puha kötésű ragasztott A5 méret
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Malcolm Muggeridge Valami nagyon szépet Istenért 2,600 Ft 2 340 Ft
Ivo Toman A sikeres önmanipuláció 3,900 Ft 3 510 Ft
Phillip Coppens Ősi idegenek misztériuma 4,990 Ft 4 491 Ft
Alfonzo Aquilar Egy pápa arcai 2,790 Ft 2 511 Ft
Szondi Miklós Az üveghegyeken innen 750 Ft 675 Ft
Emil Coué Az önszuggesztió gyakorlata 1,650 Ft 1 485 Ft
Cary Ellis DD Theodora Mulder PhD Kvantum Életmód - A 21. századi Szuperember 7,990 Ft 7 191 Ft
Salman Rushdie A firenzei varázslónő 2,990 Ft 2 691 Ft
Dr. Victor Sierpina Fájdalomcsillapítás 3,490 Ft 3 141 Ft
Hans Küng A katolikus egyház rövid története 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^