Irodalom

Széki Soós János

Holttengeri idők

Széki metszetek

Kiadó: Kráter

Státusz: Kifogyott.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 530 Ft
Széki Soós János - Holttengeri idők
Leírás: „Ma humorosnak tűnik, de akkori janicsár - végrehajtóink a házak előtti virágágyásokból kikapáltatták a piros és fehér muskátlikat, a piros tarajú, fehér tollazatú csirkéket pedig letiltatták a zöldfüves udvarokról.

Csípte szemüket a színösszetétel!”
(Széki Soós János)
*

A kortárs erdélyi próza új hangja: életképek a Mezőségről… Nemcsak az erdélyi olvasóknak szolgálhat tanulságul, hanem mindazoknak, akik hazájuk sorsát, népük boldogulását a szívükön viselik.

*
Ennek megfelelően a „HOLTTENGERI IDŐK” című ezen kiadványt a Mezőség, a Mezőség élete, életképei, a széki metszetek iránt érdeklődő, de hazánk sorsát szívükön viselő valamennyi olvasónknak is a figyelmébe ajánljuk.


Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 530 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Széki Soós János - Holttengeri időkSzéki Soós János - Holttengeri időkSzéki Soós János - Holttengeri időkSzéki Soós János - Holttengeri időkSzéki Soós János - Holttengeri idők
ISBN 9789639735781 (2008)
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Gaali Zoltán A székely ősvárak I. kötet 2,400 Ft 2 160 Ft
Székely gyors 2,990 Ft 2 691 Ft
Jakó Zsigmond Írás, levéltár, társadalom 4,200 Ft 3 780 Ft
Böjte Csaba Párbeszéd a végtelennel 2,990 Ft 2 691 Ft
Horváth Ágnes Magyar hímzésminták kifestőkönyve 1,490 Ft 1 341 Ft
Pukánszky Béla Erdélyi szászok és magyarok 3,600 Ft 3 240 Ft
Széchenyi Kinga Si Deus pro nobis, quis contra nos? 1,500 Ft 1 350 Ft
Kristen Harnisch A kaliforniai feleség 2,900 Ft 2 610 Ft
Cser Ferenc - Darai Lajos Az újkőkori forradalom népe 2,100 Ft 1 890 Ft
A két Kállai DVD 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^