Hitélet

Osztie Zoltán

Házadért való buzgóság

Osztie Zoltánnal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökével beszélget Haider Márta Miért Hiszek Sorozat LXIX.rész

Kiadó: Kairosz

Státusz: Készleten.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
Osztie Zoltán - Házadért való buzgóság
Leírás: OSZTIE ZOLTÁN a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke, plébános, teológia tanár.
*
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a legnagyobb magyar keresztény civil szervezet. 1989 - es megalakításától kezdődően evangelizációs küldetése szellemében, az ökumené jegyében, a keresztény/keresztyén társadalmi és kulturális szerepek feltárására, valamint a kor meghatározó kérdéseivel kapcsolatos állásfoglalások kialakítására és nyilvánosságra hozatalára törekszik.
*
A nemzet elleni támadásoknak egyik formája, hogy a fiatal nemzedéket kiküldik innen.

A politikának az egyik fő feladata pedig az, hogy olyan helyzetet teremtsen, ahol minden nemzedék megtalálhatja a maga helyét a közösségben, úgy, hogy az élete kibontakozhasson.

Ehhez kapunk adalékokat a HAZÁDÉRT VALÓ BUZGÓSÁG című kiadványban!
*
ÍZELÍTŐ A BESZÉLGETÉS TÉMÁIBÓL:

- A család, az otthonról hozott szellemi örökség;
- Trianon gyógyíthatatlan sebként él bennünk;
- A gimnázium után következett a teológia;
- Miért éppen erkölcstanból doktorált?
- A káplánévek;
- Az ásványrárói plébános;
- Spirituális a központi szemináriumban;
- A belvárosi plébánia, áldásos volt a színvonalas Bach kantáta sorozat, amely kiérdemelte a rádió nívódíját;
- Nyolc évig plébános a Tisztviselő telepen;
- Mit jelent a mai magyar istentelenné váló környezetben, Európában a lelkipásztori feladat?
- A szabadság fogalma és a cölibátus;
- „Az irgalom azt jelenti, hogy Isten akkor is atyaként nézi ránk, amikor mi elfajzott fiai vagyunk”;
- A konzervativizmus és az egyház;
- Van-e a pozitív jövőképnek alapja és lehetősége?
- A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ).
- Isten dicsőségének és gazdagságának megmutatkozása.

*
A „Házadért való Buzgóság” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik azt szeretnék részletesebben is megismerni, hogy Osztie Zoltánnal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökével miről beszélgetett Haider Márta.


Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Osztie Zoltán - Házadért való buzgóságOsztie Zoltán - Házadért való buzgóságOsztie Zoltán - Házadért való buzgóságOsztie Zoltán - Házadért való buzgóságOsztie Zoltán - Házadért való buzgóság
ISBN 9789636623364 (2010)
Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Osztie Zoltán Kairosz
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Nemzeti Jogvédő Szolgálat Nemzeti Jogvédő Szolgálat: Jelentés a 10. évfordulón 2,006 Ft 1 806 Ft
Koltay Gábor Egy ország halt vele - Hunyadi Mátyás király tiszteletére 3,600 Ft 3 240 Ft
Kim John Payne Egyszerűbb Gyermekkor 3,150 Ft 2 835 Ft
Varga Ágota A tartótiszt - Operatív érték a besúgottak DVD 3,000 Ft 2 700 Ft
Hankiss Elemér - Heltai Péter Magyarország - Le is út, fel is út 2,800 Ft 2 520 Ft
Láng Zsolt A föld állatai 2,990 Ft 2 691 Ft
Saárközy Erzsébet A bitorló család (A Habsburgok) 2,800 Ft 2 520 Ft
Bill Lomax Magyarország 1956 ANTIKVÁR 2,990 Ft 2 691 Ft
Búzaszem Iskola építői Az első kopogtatás 1,500 Ft 1 350 Ft
Linwood Barclay Nincs menekvés 3,290 Ft 2 961 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^