Hitélet

Entz László

A kegyelemre készülni kell

Entz László professzorral beszélget Dutka Judit Miért Hiszek Sorozat LXX.rész

Kiadó: Kairosz

Státusz: Kifogyott.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
Leírás: ENTZ LÁSZLÓ érsebészprofesszor, carotisebész (Budapest)
*
Ha az ember mélyebben imádkozik, akkor mindig érzi az ima örömét.

Én például ha a természetben vagyok, akkor érzem a legjobban.

Csodálatos érzés, amikor az ember a természeten keresztül megérzi a teremtőt. Érzem, hogy Isten nekünk, embereknek csinálta ezt a csodálatos környezetet, hogy boldogok legyünk. (...) Olyankor nagyon egyszerűvé válik minden, és érzem, hogy a teremtés miért is van.
*
ÍZELÍTŐ A BESZÉLGETÉS TÉMÁIBÓL :

- A család, a családi háttér;
- A barátok köre;
- Fiatalkori hipertónia kezelése közben kapott kedvet az emberek gyógyításához;
- Az érsebészeten belül a szakterülete a carotissebészet;
- A sebész keze, amely az agyával működik;
- A műtőben uralkodó hierarchikus rend;
- Mi a helyzet az orvosi etikával, a tisztességtelenséggel?
- Hogyan lehet még segíteni az egészségügyön?
- Milyen színvonalú nálunk az orvosképzés?
- Hogyan lett áldoztató?
- Volt-e amikor erősen érezte az ima konkrét hatását?
- Miket lát alapértékeknek?- Isten, Haza, Család;
- Mi az, ami erőt, bizalmat ad ma Magyarországon?
- Miért uralkodik ilyen mértékben az erkölcstelenség?
- „Alapvetően jól érzem magam, mert szeretem és büszke vagyok a családomra, a hivatásomra, ehhez a jó érzéshez hozzátartozik a magyarságtudatom is”.

*
„A KEGYELEMRE KÉSZÜLNI KELL” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik azt szeretnék részletesebben is megismerni, hogy Entz László professzorral miről beszélgetett Dutka Judit.


Megosztom: Megosztom Facebookon Megosztom twitter-en 
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Entz László - A kegyelemre készülni kellEntz László - A kegyelemre készülni kellEntz László - A kegyelemre készülni kellEntz László - A kegyelemre készülni kellEntz László - A kegyelemre készülni kell
ISBN 9789636623395 119 oldal, (2010)
Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a tar­soly­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Egyéb külföld:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a tar­so­lyon ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Corinne Antoine A terhesség és az anyaság pszichológiája 2,500 Ft 2 250 Ft
Náráján Csöjin Dordzse A jóga - neti kézikönyve 1,450 Ft 1 305 Ft
Balás Béla Zsákutcákból irányfények 1,500 Ft 1 350 Ft
Csókay András, Czakó Gábor, Kellermayer Miklós... A gyógyítás szakralitása 2,990 Ft 2 691 Ft
Polcz Alaine Álomnapló 2,500 Ft 2 250 Ft
Zuschlag János - Szalai Vivien Pártházból börtönbe 2,990 Ft 2 691 Ft
Betty Edwards Jobb agyféltekés rajzolás - munkafüzet 3,995 Ft 3 596 Ft
Egely György Egely látásjavító szemtréning F-modell 4,500 Ft 4 050 Ft
Fehér Pálma Virág Selfness - A tudatos önépítés trendje 2,990 Ft 2 691 Ft
Bagdy Emőke A személyiség titkai 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^