Hitélet

Entz László

A kegyelemre készülni kell

Entz László professzorral beszélget Dutka Judit Miért Hiszek Sorozat LXX.rész

Kiadó: Kairosz

Státusz: Kifogyott.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
Entz László - A kegyelemre készülni kell
Leírás: ENTZ LÁSZLÓ érsebészprofesszor, carotisebész (Budapest)
*
Ha az ember mélyebben imádkozik, akkor mindig érzi az ima örömét.

Én például ha a természetben vagyok, akkor érzem a legjobban.

Csodálatos érzés, amikor az ember a természeten keresztül megérzi a teremtőt. Érzem, hogy Isten nekünk, embereknek csinálta ezt a csodálatos környezetet, hogy boldogok legyünk. (...) Olyankor nagyon egyszerűvé válik minden, és érzem, hogy a teremtés miért is van.
*
ÍZELÍTŐ A BESZÉLGETÉS TÉMÁIBÓL:

- A család, a családi háttér;
- A barátok köre;
- Fiatalkori hipertónia kezelése közben kapott kedvet az emberek gyógyításához;
- Az érsebészeten belül a szakterülete a carotissebészet;
- A sebész keze, amely az agyával működik;
- A műtőben uralkodó hierarchikus rend;
- Mi a helyzet az orvosi etikával, a tisztességtelenséggel?
- Hogyan lehet még segíteni az egészségügyön?
- Milyen színvonalú nálunk az orvosképzés?
- Hogyan lett áldoztató?
- Volt-e amikor erősen érezte az ima konkrét hatását?
- Miket lát alapértékeknek?- Isten, Haza, Család;
- Mi az, ami erőt, bizalmat ad ma Magyarországon?
- Miért uralkodik ilyen mértékben az erkölcstelenség?
- „Alapvetően jól érzem magam, mert szeretem és büszke vagyok a családomra, a hivatásomra, ehhez a jó érzéshez hozzátartozik a magyarságtudatom is”.

*
„A Kegyelemre Készülni Kell” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik azt szeretnék részletesebben is megismerni, hogy Entz László professzorral miről beszélgetett Dutka Judit.


Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Entz László - A kegyelemre készülni kellEntz László - A kegyelemre készülni kellEntz László - A kegyelemre készülni kellEntz László - A kegyelemre készülni kellEntz László - A kegyelemre készülni kell
ISBN 9789636623395 119 oldal, (2010)
Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Rudolf Steiner A szabadság filozófiája 2,200 Ft 1 980 Ft
Dr. med. Helmut Keudel Dr. med. Barbara Capelle Gyermekbetegségek 4,900 Ft 4 410 Ft
Stefan Klein Az idő titkos lüktetése 3,180 Ft 2 862 Ft
A pszichológia nagykönyve 4,500 Ft 4 050 Ft
Rhonda Byrne The Secret - A titok 3,990 Ft 3 591 Ft
Charles G. Leland A cigányok mágiája és jövendőmondó eljárása 2,700 Ft 2 430 Ft
Dr. Máté Gábor A sóvárgás démona 3,990 Ft 3 591 Ft
José Silva - Philip Miele Agykontroll 2,000 Ft 1 800 Ft
Verne Gyula A dunai hajós MP3 CD 3,990 Ft 3 591 Ft
Johanna Basford Titkos kert - Kifestő 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^