Történelem

Gazda József

A megpecsételt vég

Kilencven év Erdély földjén

Kiadó: Hét krajcár

Státusz: Kifogyott.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Gazda József - A megpecsételt vég
Leírás: GAZDA JÓZSEF (Kézdivásárhely, /ma Románia, Kovászna mgye/ 1936. április 8.–) erdélyi művészeti író, szociográfus, tankönyvíró.

A középiskolát Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban végezte (1953), a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv- és irodalom szakos tanári oklevelet (1958). Előbb Székelykocsárdon, majd a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban, 1964-től a kovásznai líceumban tanított, innen vonult nyugalomba mintegy 34 évi tanári szolgálat után az 1990-es években. Kutatói munkáját tovább folytatta, az erdélyi művelődési életben továbbra is jelentős szerepe tölt be.
*

Egy valamikori ép, egészséges, rendtartó közösségről, a székelység vesszőfutásáról az oral history eszközeivel szólnak GAZDA JÓZSEF kútfőinek ezen megrázó vallomásai.

A világtörténelem leggyalázatosabb századában az egyéni szenvedések állnak össze egy magára hagyott nép tragikus szenvedéstörténetévé.

*
„A MEGPECSÉTELT VÉG” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a kilencven évről Erdély földjén, azaz majdnem egy évszázadnyi időről kívánnak ennek a kötetnek a leírásai alapján informálódni, amely idő nemcsak az egyéni sorsokat törte kerékbe, hanem előidézte - ami az egyéni szenvedéseknél is tragikusabb - a székelységnek, mint közösségnek a vesszőfutását és magára hagyatását a világtörténelem eme leggyalázatosabb századában.


Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Gazda József - A tűz októbereGazda József - A megpecsételt végGazda József - A tűz októbereGazda József - A megpecsételt végGazda József - A tűz októbere
ISBN 9789639596504 (2010)
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Bartis Ferenc Az összmagyar eszme 2,800 Ft 2 520 Ft
Turnovszky Éva Az óvoda réme 3,000 Ft 2 700 Ft
Varga Géza A székelység eredete 4,000 Ft 3 600 Ft
Howard Gardner - Csíkszentmihályi Mihály - William Damon Jó munka 3,600 Ft 3 240 Ft
Berde Mária Szentségvivők 2,700 Ft 2 430 Ft
Maderspach Viktor Menekülésem Erdélyből 2,600 Ft 2 340 Ft
Herendi Gábor Lora DVD 2,990 Ft 2 691 Ft
Kovrig Béla Magyar társadalompolitika 1920-1945 3,500 Ft 3 150 Ft
Murádin Jenő A megsebzett szobor 4,500 Ft 4 050 Ft
Josef Ernst Lukács 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^