Gyermek

Arany László

Szép magyar népmesék

Kiadó: Móra

Státusz: Készleten.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Leírás: A XIX. század hatvanas éveiben Arany János siheder fia hétmérföldes csizmát húzott, és Juliska nénjével bejárta a gyönyörűséges Székelyföldet, hogy népmeséket gyűjtsön.

Az ARANY LÁSZLÓ által gyűjtött SZÉP MAGYAR NÉPMESÉK - ből huszonkilenc mesét tartalmazó kitűnő válogatás többsége kedvenc antológia darab (A kiskakas gyémánt félkrajcárja, Babszem Jankó, A kis gömböc, Pancimanci, A kis ködmöm, A szomorú királykisasszony, A kóró és a kismadár, Fehérlófia stb.).

Arany László megtartotta a mesék eredeti szerkezetét és mondanivalóját, és ízes stílusban, igazi mesemondóként tolmácsolja azokat. A kötetben néhány rövid csali mese is felbukkan, a hosszabb lélegzetű történetek mellett.

Az igazságot győzelemre vivő mesehősök egészen bizonyos, hogy eljuttatják üzenetüket a gyerekeknek.

*
A „SZÉP MAGYAR MESÉK” című ezen kiadványt a meséket kedvelő kicsiknek és nagyoknak, a mesélőknek és a meséket továbbadóknak, felolvasóknak és tovább színezőknek ajánljuk.


Megosztom: Megosztom Facebookon Megosztom twitter-en 
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Arany László - Az aranyszakállú emberArany László - Szép magyar népmesékArany László - Szép magyar népmesék CD HangoskönyvArany László - Magyar népmeséinkrőlArany László - Az aranyszakállú ember
ISBN 9789631195262 (2009)
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Arany László Móra
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a tar­soly­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a tar­so­lyon ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Poór Miklós Nemzetbiztosító hadjáratok 3,490 Ft 3 141 Ft
Kovács J. Béla A nap gyermekei 3,000 Ft 2 700 Ft
Wass Albert Valaki tévedett (kemény) 1,680 Ft 1 512 Ft
Sebő Ödön Halálra ítélt zászlóalj 3,990 Ft 3 591 Ft
Hollai Hehs Ottó Nyitott kapu 2,990 Ft 2 691 Ft
Obrusánszky Borbála Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő 2,100 Ft 1 890 Ft
Egyed Ákos 1848 Erdélyi magyar vezéralakjai 1,990 Ft 1 791 Ft
Domonkos Pál Péter Mindhalálig Moldva 1,500 Ft 1 350 Ft
Andor Károly Zöld béka, nagy páncélos, és az aranyhal kifestő 3. 599 Ft 540 Ft
Nagy Magyarország Történelmi Magazin Nagy Magyarország történelmi folyóirat II. évfolyam 5.szám 895 Ft 806 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^