Történelem

Rostoványi Zsolt

A Közel-Kelet története

Kiadó: Kossuth

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 340 Ft
Rostoványi Zsolt - A Közel-Kelet története
Leírás: A Közel-Kelet (néhol helytelenül az angol kifejezést fordítva Közép-Kelet) elsősorban politikai-történelmi, nem pedig földrajzi fogalom, mely a XX. század folyamán jött létre az itt felfedezett olajkincsnek és a kialakult bonyolult etnikai-vallási-politikai ellentéteknek köszönhetően.

Ezek az ellentétek az Oszmán Birodalom felbomlásával, illetve a brit és francia mandátumok kiürítésével és Izrael állam megalapításával párhuzamosan harapóztak el.

Az ebben rejlő lehetőségeket a nagyhatalmak maximálisan kiaknázták és elmélyítették a hidegháború során.

A Közel-Kelet elsősorban Ázsiában helyezkedik el, de a nyugati határa Egyiptom révén Afrikába is átnyúlik. Egy nagy kiterjedésű középső övezetét „termékeny félhold” néven is emlegetik.

*
„A KÖZEL-KELET TÖRTÉNETE” című ezen kiadványt a politikai- diplomáciai, illetve geopolitikai-geostratégiai értelemben használt térség története iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 340 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Rostoványi Zsolt - A Közel-Kelet történeteRostoványi Zsolt - A Közel-Kelet történeteRostoványi Zsolt - A Közel-Kelet történeteRostoványi Zsolt - A Közel-Kelet történeteRostoványi Zsolt - A Közel-Kelet története
ISBN 9789630966542 268 oldal, (2011)
Kemény kötésű fűzött
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Szabó Árpád Óperzsa novellák 3,800 Ft 3 420 Ft
Madárhatározó - Új, frissített kiadás 2015 8,900 Ft 8 010 Ft
Gönczi Tamás Nimród gyűrűje 7,990 Ft 7 191 Ft
Andrew Collins Az Istenek eredete - Göbekli Tepe 4,990 Ft 4 491 Ft
Kozsdi Tamás A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép 6,500 Ft 5 850 Ft
Otto Rahn Lucifer udvartartása 6,000 Ft 5 400 Ft
Andrew Collins Az Istenek eredete - Göbekli Tepe 4,990 Ft 4 491 Ft
Paál Zoltán Arvisura (igazszólás) I-II. 9,800 Ft 8 820 Ft
James Jackson A háttérhatalom 4,500 Ft 4 050 Ft
Csókay Károly Egy magyar hithirdető Chilében 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^