Hitélet

Bagdy Emőke - Beata Bishop - Böjte Csaba - Rambala Éva

Hidak egymáshoz

Empátia, kommunikáció, konfliktuskezelés

Kiadó: Kulcslyuk

Státusz: Készleten.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 791 Ft
Bagdy Emőke - Beata Bishop - Böjte Csaba - Rambala Éva - Hidak egymáshoz
Leírás: „A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége” - írta Dan Millman, a Békés harcos útja című könyv világhírű szerzője.

Ez a „Hidak egymáshoz” című kötet éppen erről szól: miként kezeljük életünk kikerülhetetlen konfliktusait, hogy azok ne robbantsák szét kapcsolatainkat, hanem épülhessünk, erősödhessünk általuk, külön-külön is és együtt is.

Minden egyes konfliktus lehetőség arra, hogy átmenetileg vagy akár végleg eltávolodjunk egymástól – ám fejlett empátiás készséggel és megfelelő kommunikációval egészen más eredményre is juthatunk. Ráadásul így nemcsak a kapcsolat, de a vitás helyzet kimenetele is jóval kedvezőbb lehet. Érdemes megtanulni ennek a mikéntjét, mert e képesség sokszorosan meghálálja az elsajátítására fordított erőfeszítéseket.

A Nyitott Akadémia-sorozat ebben a 2011-ben kiadott kötetében gyakorlatias kommunikációs és konfliktuskezelési technikákat, inspiráló gondolatokat és szívmelengető történeteket egyaránt találhat az olvasó. A szerzők olyan hiteles személyiségek, akiknek egész élete és munkássága alátámasztja a leírt mondataik érvényességét.

Okfejtésük, vélekedésük, gondolataik az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

- BEATA BISHOP pszichoterapeuta, író: Ölés helyett ölelés;

- RAMBALA ÉVA erőszakmentes kommunikációs tréner: Ami a szívemen, a számon;

- BÖJTE CSABA ferences rendi szerzetes: Konfliktuskezelés hittel és szeretettel;

- PROF. DR. BAGDY EMŐKE klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár: Kommunikáció, empátia, konfliktuskezelés.

*
A „Hidak Egymáshoz” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik ennek a kötetnek a segítségével a fenti hiteles szerzőktől gyakorlatias kommunikációs és konfliktuskezelési technikákat, inspiráló gondolatokat szeretnének megismerni és ezekkel kapcsolatosan szívmelengető történeteket is olvasni.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 791 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Bagdy Emőke - Beata Bishop - Böjte Csaba - Rambala Éva - Hidak egymáshozBagdy Emőke - Relaxáció Megynyugvás Belső békeBöjte Csaba - Iránytű a végtelenhezBagdy Emőke - Álmok, szimbólumok, terápiákBöjte Csaba - A szeretet bölcsője
ISBN 9789638902658 182 oldal, (2011)
Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Bagdy Emőke Böjte Csaba Bagdy Emőke - Beata Bishop - Böjte Csaba - Rambala Éva Kulcslyuk
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
David Wilcock Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa 6,990 Ft 6 291 Ft
Kurt Vonnegut Mi szép, ha nem ez? 2,490 Ft 2 241 Ft
Nemere István A legboldogbabb békeévek 1867-1914 1,400 Ft 1 260 Ft
Máté Imre Yotengrit I-II-III-IV. együtt 9,500 Ft 8 550 Ft
Lezsák Sándor Himnusz kívülről, belülről 1,500 Ft 1 350 Ft
Benedikty Tamás Vallatás a vallomásról 1,680 Ft 1 512 Ft
Annette Kast-Zahn A következetes nevelés kézikönyve 2,999 Ft 2 700 Ft
Frank J. Kinslow Kvantumszinkronizáció 3,290 Ft 2 961 Ft
A szarvasok háreme 2,200 Ft 1 980 Ft
Oscar Wilde Dorian Gray képmása 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^