Kedves Vásárlóink! Október 31.-én Hétfőn 09:00-15:00-ig nyitva vagyunk!

Antropológia, Őstörténet

Huszka József

A magyar turáni ornamentika története

Kiadó: Budapest

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 600 Ft
Internetes ár: 5 040 Ft
Huszka József - A magyar turáni ornamentika története
Leírás: „Vallási jelentése volt minden egyes magyar, ősi ornamentumnak, miért is a magyar ornamentika minden egyes motívuma szimbolikus dísz. Jelképezte pedig a teremtő és fenntartó isteni erőnek egyes megnyilvánulásait”...

A jelképes értelem megállapítása a Kr. e. előázsiai emlékek nélkül nem lett volna lehetséges, még a históriai feljegyzések felhasználásával sem, mert a mi emlékeink magukban véve némák maradtak volna.

A formák összehasonlítása és a régi vallás megismerése aztán megszólaltatta a mi régi emlékeinket is, amelyeknek folytatása a mai ornamentikánk.

A letűnt vallással feledésbe ment régi jelentésük azonban a magyar nép ősi ragaszkodása a sajátjához, megmentette a pusztulástól...

A hunok és magyarok a Kr. e. két utolsó ezredévben elfoglalt szíriai és kisázsiai őshazája, kínai és indiai szereplése és ősi vallása régi ornamentikánkban a Fáy Elek és Fiók Károly, egészen más úton nyert eredményeivel annyira azonosak, hogy kutatásra kellene ösztönözniük az őstörténetünk búvárait...
(6. o.)

*
„A MAGYAR TURÁNI ORNAMENTIKA TÖRTÉNETE” című ezen kiadványt a díszítmények, a díszítő művészetünk iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 600 Ft
Internetes ár: 5 040 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Huszka József - A magyar turáni ornamentika történeteHuszka József - A székely házHuszka József - A magyar turáni ornamentika történeteHuszka József - A székely házHuszka József - A magyar turáni ornamentika története
ISBN 9789634504931 ()
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Sándor Klára Nyelvrokonság és hunhagyomány 4,900 Ft 4 410 Ft
Korniss Péter Betlehemes 5,490 Ft 4 941 Ft
Géczy János A bizánci paktum 2,500 Ft 2 250 Ft
Sabján Tibor Kenyérsütő kemencék 3,200 Ft 2 880 Ft
Szörényi Levente Atilla Isten kardja DVD 1,990 Ft 1 791 Ft
Hesz Ágnes Élők, holtak és adósságok 2,800 Ft 2 520 Ft
Benedek Elek Az adószedő 1,800 Ft 1 620 Ft
Mübariz Helilov Nyitray Szabolcs Hunok a kaukázusban 2,300 Ft 2 070 Ft
Farkasinszky Tibor A Magyarok hitregei őshazája és a felezés meótiszi rejtöki régi világtörvénye 2,250 Ft 2 025 Ft
Shay Gullen Nincs elveszett gyermek 3,100 Ft 2 790 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^