A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Újdonság

Frithjof Schuon - A kereszténységről

A kereszténységről

Frithjof Schuon

az örökévényű bölcsesség fényében

Könyv
Kvintesszencia kiadó, 2014
203 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Frithjof Schuon - A kereszténységről
Frithjof Schuon - Az emberi állapot gyökerei
Frithjof Schuon - A vallások transzcendens egysége
Frithjof Schuon - A kereszténységről
Frithjof Schuon - Az emberi állapot gyökerei
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 3 000 Ft
Részlet a kötetből:
„A monoteista szemita világban Krisztus volt az egyetlen, aki Istent „Atyámnak” szólította. Minden bizonnyal nem ő volt az első, aki használta az atyaság e szimbolikáját... Én leszek néki Atyja, és ő lészen nékem fiam...

... Mindez így van a Tóra értelmében; Krisztus azonban e szimbolikát központi ideává, mondhatnánk, Isten igazi nevévé tette. Azzal, hogy Istent „Atyának” nevezte, tanúságot tett a legfőbb jóról, utalt egyrészt az isteni jóság lényegi mivoltára, másrészt a Teremtő és az Ő képére alkotott teremtmény közötti kölcsönösségre...”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben”;
• Néhány megjegyzés;
• Az eredeti bűn körvonalazása;
• Párbeszéd a hellénisták és a keresztények között;
• A dogmatika összetettsége;
• A protestantizmus problémája;
• Keresztény eltérések;
• A rossz és a predesztináció problémája;
• Kulcsok a Bibliához;
• Evidencia és misztérium;
• Az Evangélium egyik titka;
• A bölcsesség széke;
• A két természet misztériuma;
• A szellemi erényekről – Assisi Szent Ferenc alapján;

*
„A KERESZTÉNYSÉGRŐL az örökérvényű bölcsesség fényében” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik mélyebb kontextusban is szeretnének megismerkedni a fenti tartalom szerinti gondolatokkal. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 3 000 Ft
A kicsik 1-2. Lőrinc L. László 3,499 Ft 3 150 Ft
Akik Istenből születtek Görbe József 1,200 Ft 1 080 Ft
Az antropozófia összefoglalása huszonegy év távlatából Rudolf Steiner 2,900 Ft 2 610 Ft
Lázár, kelj fel! ANTIKVÁR Pater Albert J. - Hebert, S. M. 3,990 Ft 3 591 Ft
A Globális elme és a civilizáció felemelkedése Carl Johan Calleman Ph.D. 4,990 Ft 4 491 Ft
Aranykincsek hulltak a Hargitára Grandpierre K. Endre 1,875 Ft 1 688 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Várak a Szentföldön Wertzberger Péter 2,990 Ft 2 691 Ft
Megérkezés a fénybe Szabó Judit 2,000 Ft 1 800 Ft
Válság és apokalipszis Almár Iván - Csaba László - Csányi Vilmos - Czelnai Rudolf - Falus András - Fürst Zsuzsanna - Kroó Norbert - Pataki Ferenc - Székely János - Varga János 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^