Újdonság

Bihari Mihály Kósa Ferenc Pozsgay Imre - Mi történt velünk

Mi történt velünk

Bihari Mihály Kósa Ferenc Pozsgay Imre

Magyarországi sorskérdések 1987-2014

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2014
310 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639862715
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Bihari Mihály Kósa Ferenc Pozsgay Imre - Mi történt velünk
Bihari Mihály Kósa Ferenc Pozsgay Imre - Mi történt velünk
Bihari Mihály Kósa Ferenc Pozsgay Imre - Mi történt velünk
Bihari Mihály Kósa Ferenc Pozsgay Imre - Mi történt velünk
Bihari Mihály Kósa Ferenc Pozsgay Imre - Mi történt velünk
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 980 Ft
Internetes ár: 3 383 Ft
Negyedszázad múltán, úgy tűnik, a mai politikusaink szinte semmit sem értettek meg abból, amit mi ott, a sátorban mondtunk. Pedig hát illő volna ráeszmélniük, hogy immár a katasztrófaszerű végkifejlethez közeledik az ország. Főként morális értelemben. Emelkedő nemzetből ismét süllyedő nemzetté váltunk. Ama katasztrofális végkifejletet azonban talán még mindig föl lehetne tartóztatni.

Csak hát ahhoz létre kellene hozni az igazságke­resés és az igazmondás fórumait. És persze, kissé hátrébb kéne tessékelni a megátalkodott hazudozókat. Őszintén szólva azonban én ennek semmiféle jelét nem tapasztalom.
(Kósa Ferenc)
*

Nekem Kölcsey jut eszembe: nem közénk való, aki az ereszének határán nem tud átlátni. De az sem, aki nem veszi észre, hogy hol van a hazánk határa. ... Hagyomány és kultúra - a két varázsige. Ha ehhez vissza tu­dunk térni, akkor Európában is megtaláljuk a helyünket. Akkor befogadnak és elismernek bennünket, mert a hagyomány és a kultúra nem szétválaszt, hanem egybekapcsol. Nem kell teljesen elkerülnünk a globális hatásokat, nem is volna lehetséges. Meg kell tanulni velük élni úgy, hogy megtaláljuk a helyünket a világban.
(Pozsgay Imre)
*

Magyarországon a politikai fanatizmus és az érdekfanatizmus az, amely a nemzeti tudattal és a demokrácia elveivel szemben megjelenik. Ez okozza azt a megosztottságot, amit én nem veszélynek, hanem egyenesen élő konf­liktusnak vagy valóságos harcnak nevezek. Ez a konfliktus körülbelül száz éve van jelen, de a különféle történelmi korszakokban különféle formában fogalmazódott meg és jelent meg. ... Ezzel a fanatizmussal szemben lényegé­ben én is három politikai gondolkodást, illetőleg három elvet követő közösséget tudok elképzelni.
(Bihari Mihály)

*
A „Mi történt velünk” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a szerzőkkel együtt nem felidézni, hanem inkább megidézni szeretnék az időt, azt az 1987-2014-ig terjedő időszakot, amelyben a szerzők elbeszélik egykori önmagukat a mostani időnkig, azaz 2014-ig.

A kötet kiindulópontjául szolgáló 1987-es lakiteleki találkozó a változások kezdeteként vonul be a magyar történelembe, még akkor is, ha a változások belső igényeit „látszólag felülírták a világórák”.

Az igazi kérdés az, hogy mi maradt meg igazi értékként, és mi vezet tovább?
Ezek a kérdések kimondva és kimondatlanul számtalanszor merülnek fel a kötet szerzőiben...

*
Át- és továbbgondolásra, konklúziók levonására ösztönöznek. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 980 Ft
Internetes ár: 3 383 Ft
Az igaz barát Carlo Goldoni 2,400 Ft 2 160 Ft
Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943 Nathaniel Katzburg 2,890 Ft 2 601 Ft
Jézussal az úton Mayer Mihály 1,500 Ft 1 350 Ft
Egyszer nyersz, egyszer tanulsz John C. Maxwell 2,950 Ft 2 655 Ft
Nemzetünk sorsa Csóti György 2,900 Ft 2 610 Ft
Az a 9 hónap Heidi Murkoff és Sharon Mazel 6,490 Ft 5 841 Ft
Erdélyről Trianonban Pomogáts Béla 2,990 Ft 2 691 Ft
Százéves Trianon Drábik János 3,499 Ft 3 150 Ft
Égi élő igazság Jelenczki István 3,000 Ft 2 700 Ft
110 Kispap Dr. Apáthy István 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^