Olofsson Placid 100-Olofsson Placid atya-Könyv-Éghajlat könyvkiadó-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Olofsson Placid atya - Olofsson Placid 100

Olofsson Placid 100

Olofsson Placid atya

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2016
222 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 2 600 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 2 600 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

Olofsson Placid OSB bencés szerzetes Atya 2016. december 23-án töltötte be a 100. életévét. Tiszteletére és a jeles alkalomra tekintettel a Budai Ciszterci Szent Imre-templomban hálaadó szentmisét mutattak be a születésnapját megelőző vasárnap. A főcelebráns Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát volt, mellette Dékány Sixtus zirci apát, valamint számos pap és szerzetes vett részt az ünnepi alkalmon. A 100 éves atyát Újbuda polgármestere köszöntötte, és egy Szent Imre-templomot ábrázoló festményt adott át az ünnepeltnek. Eme kiadvány az Új Kalász folyóiratban megjelent írások válogatása. Ajánlott az Atya tisztelőinek, az eme témakörök iránt érdeklődőknek: A szentmise; Krisztus egyházának szentségei; A mi Atyánk; Jézus csodái; Az irgalmasság cselekedetei; Isten tíz parancsolata; Krisztusi hitünk;

Olofsson Károly, szerzetesi nevén Olofsson Placid bencés szerzetespap, tanár.
Született: 1916. december 23. Rákosszentmihályon, Budapesten. Elhunyt 2017. január 15-én Budapesten.
*
Olofsson Placid OSB bencés szerzetes Atya tehát 2016. december 23-án töltötte be a 100. életévét. Tiszteletére és a jeles alkalomra tekintettel a Budai Ciszterci Szent Imre-templomban hálaadó szentmisét mutattak be a születésnapját megelőző vasárnap. A főcelebráns Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát volt, mellette Dékány Sixtus zirci apát, valamint számos pap és szerzetes vett részt az ünnepi alkalmon. A 100 éves atyát Újbuda nevében Hoffmann Tamás polgármester köszöntötte, és egy Szent Imre-templomot ábrázoló festményt adott át az ünnepeltnek.

Placid Atya egyik őse, apai ágon, Svédországból szakadt Magyarországra, még a 18. században. Édesapja, Olofsson Gusztáv, középiskolai tanár volt Budapesten, édesanyja, Reihardt Jusztina, tolnai sváb családból származott. Kisgyermekkorát Rákosszentmihályon töltötte. Az elemi iskola négy évének elvégzése után a nyolc osztályos budapesti Szent Benedek Bencés Gimnáziumba íratták be, ahol külön engedéllyel tizenhat és fél évesen érettségizett.

Érettségije után a Szent Benedek Rendjébe lépett 1933-ban. Pannonhalmán teológiát, a müncheni Lajos Miksa Egyetemen német nyelvet tanult 1935-től. Ezt követően Magyarországon magyar-német-bölcselet szakos tanári oklevelet és doktorátust szerzett 1939-ben. Ugyanezen évben szentelték pappá.

Egy évig káplánként működött Győrszentivánban, innen hívták be, mint tartalékos főhadnagyot tábori lelkészi szolgálatra. 1941-től tizenegy hónapig szolgált a komáromi hadikórházban. Mivel beszédeiben a közkatonákat védte egyes tisztek megengedhetetlen viselkedésével szemben, 1942-ben lefokozták és leszerelték. Ezt követően a rend soproni, majd pápai gimnáziumában tanított...

Pannonhalmán tartóztatták le 1946. június 5-én.

Néhány hétig az államvédelmi hatóság hallgatta ki, és próbált vallomást kicsikarni belőle egy nagyszabású koncepciós per megindításához, majd szovjet kihallgatók kezére adták. A szovjet katonai bíróság, koholt vádak (terrorcselekmény) alapján, a Szovjetunió munkatáboraiban letöltendő tíz évig tartó szabadságvesztésre ítélte, a Gulágra internálták (1946). Hamarosan itt is megtalálta életcélját: „Én nem diákokat fogok tanítani, ahogy elterveztem. Nekem az lesz a dolgom, hogy tartsam a lelket a fogolytársaimban. Ez volt a hivatásom a lágerben tíz évig. Ezért voltam én a legboldogabb ember az egész Szovjetunióban, mert rámtalált az életfeladatom.”

1955 novemberében jöhetett vissza Magyarországra. Szabadulását követően nem kapott működési engedélyt sem papként, sem pedig tanárként. Kezdetben fizikai munkás volt egy pesterzsébeti ládagyárban, majd tizenkét évig az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben (ORFI-ban) dolgozott betegszállítóként, később mosodai munkásként, végül mosodavezetőként. 1969-től a Korányi szanatórium mosodájának vezetésével bízták meg, innen ment nyugdíjba 1977-ben.

Papi hivatását sokáig csak titokban gyakorolhatta...

Elismerései:
A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1993)
A hit pajzsa kitüntetés (2003)
Magyar Örökség díj (2005)
Pro Ecclesia Hungariae-díj (2006)
A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2010)
Magyar Becsület Rend (2016)
*
Az „Olofsson Placid 100” című ezen kiadvány az Új Kalász folyóiratban megjelent írások válogatása. Az alábbi TARTALOM szerinti kérdéskörök és több oldalról is megközelített és megvilágosított fogalmak iránt mélyebb kontextusban is érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk:

A szentmise (a kérdéskör taglalása 9 részben);

Krisztus egyházának szentségei:
A keresztség - A bérmálás - A legcsodálatosabb szentség - A bűnbocsánat szentsége - A betegek kenete - A házasság szentsége - Az egyházi rend szentsége;

A mi Atyánk:
- (1. rész) - Az egy Isten - Jézus Atyja - A mi Atyánk;
- (2. rész) - Az érthetetlen Isten - A szerető Isten - A mi szerető mennyei Atyánk - Higgyünk az Atya szeretetében;
- (3. rész) - Az isteni gondviselés - Az ember szerepe az isteni gondviselésben - Bűneink az isteni gondviselésben - A legnagyobb rosszból a legnagyobb áldás;

Jézus csodái:
- (1. rész) - Csodák nincsenek? - Az Ószövetség csodái - Jézus csodái - Napjaink csodái;
- (2. rész) - Isten mindenhatósága velünk van - Mi a célja Jézus csodáinak?
- (3. rész) - A kánai menyegző - Az első csoda - Csodálat és Hit - Mária közbenjárása;
- (4. rész) - A kafarnaumi béna - Az írástudók megbotránkoznak - Az Emberfia hatalma - Hitük láttán;
- (5. rész) - A Beteszda fürdője - „Nincs emberem” - „Nem szabad szombaton hordágyadat vinned” - „Azt teszem, amit Atyám cselekszik” - Erre üldözni kezdték Jézust;
- (6. rész) - A csodálatos halfogás - Péter felismerése - Jézus válasza: a küldetés - A csoda jelentősége - A szentmisékben átélhetjük ezt a csodát;

Az irgalmasság cselekedetei:
(1. rész) - Nem vagyunk-e olyanok?
(2. rész) - Szent Antal fillérei;
(3. rész) - Az utasoknak szállást adni - A betegeket látogatni - A foglyokat kiváltani- A holtakat eltemetni;
(4. rész) - Tudatlanokat tanítani - A kételkedőknek jótanácsot adni;
(5. rész) - Szomorúakat vigasztalni - Bűnösöket meginteni - Aki melletted áll;
(6. rész) - A sértéseket megbocsátani - Másokat türelemmel elviselni - Élőkért és holtakért imádkozni - Jézusunk mondta;

Isten tíz parancsolata:
- Istent imádás illeti meg - Mi hogyan imádjuk Istent? - Közvetlen feladatunk - Isten neve szent - Isten és a rossz háborúja - Az Úr napja szent - A szentmise - A vasárnapi munka - Osztatlan életközösség - A szülői felelősség a családban - A társadalom felelőssége - A haza és egyház szerepe Jézus életében - Saját életünk védelme - Mások életének megbecsülése - Az élet általános veszedelme - A család védelme - A fegyelmezett élet - A veszélyek - A lopás és jóvátétele - Az irigység és következményei - A megelégedettség és áldása - A gazdagság és az erény jutalma - Ne hazudj! - Mások becsületében kárt ne tégy! - Megszólás - Rágalmazás;

Krisztusi hitünk:
(1. rész) - Mit tartalmaz az új katekizmus? - Hitünk alapvető kérdései - Isten szólt az emberhez - Válaszunk Isten szavára;
(2. rész) - Az Isten tanítása szerinti vallás - Az egyház tanítóhivatala - A Biblia - Kéziratos másolatok sokasága - Tudományos és hiteles értelmezés;
(3. rész) - Személyes kapcsolat Istennel - Válasz Isten szeretetére - Jövőt nyitó hit - Tevékeny hit;
(4. rész) - Az egyház hite - Hitünk tartalma a kinyilatkoztatás - Az Apostoli Hitvallás - A niceai és a konstantinápolyi hitvallás - Hitvallás a szentmisében;
(5. rész) - Hiszek egy Istenben - Jahve - Atyám - Hiszek az Atyában - Hiszek a mindenható Atyában;
(6. rész) - A világmindenség - A „hatnapos” teremtés - A láthatatlan világ - Az angyalok - Az ördögök;
(7. rész) - Az ember teremtése - Az ember test és lélek - A férfi és a nő - Az Isten barátsága - Az Édenkert - Az ember szabad akarata;
(8. rész) - Az Isten törvénye - A kísértő - Az első bűn - a bűn következményei - A áteredő bűn - Az ősevangélium;
(9. rész) - Jézus - Krisztus - Egyszülött Fiú - A mi Urunk, Istenünk - Egyszerre ember és Isten;
(10. rész) - Fogantatott Szentlélektől - Született Szűz Máriától - Szenvedett Poncius Pilátus alatt - Megfeszítették, Meghalt és eltemették - Harmadnapon feltámadt;
(11. rész) - „Alászállt a poklokra” - „Harmadnapon feltámadt a halottak közül” - Történelmi esemény - Mi is feltámadunk!
(12. rész) - Jézus fölment a mennybe - Ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján - Eljön ítélni élőket és holtakat;
(13. rész) - Hiszek Szentlélekben - Életadó lélek - Igazságot őrző lélek - Irányító lélek - Szentháromság;
(14. rész) - Mi az egyház? - Az egyház tehát misztérium - Az egyház sajátosan összetett valóság - A II. Vatikáni Zsinat egyházfogalma;
(15. rész) - Látható egyház - Krisztus egyháza egy - Az egyházszakadás emberi bűnök következménye - Krisztus egyháza szent;
(16. rész) - Az egyetemes egyház - Az egyetemes és a helyi egyház - Az apostoli egyház - Az egyház tagjainak apostolkodása;
(17. rész) - A szentségek közössége - A szent személyek közössége - A teljes egyház hármas tagozata - A Krisztus-hívők áldásos tevékenysége;
(18. rész) - Az ember bűne - Jézus bűnöket bocsátott meg - A bűnbocsátó keresztség - A bűnbocsátó szentgyónás - A bűnbocsánat csodás ajándéka;
(19. rész) - Vélemények a föltámadásról - Hitünk tanítása a föltámadásról - Saját testünkben támadunk föl - Lélekvándorlás nincs;
(20. rész) - Az elveszített Isten-barátság - A visszanyert örök élet - Milyen lesz az örök élet? - A végítélet;
**
A hálaadó szentmise emléklapján olvasható:
„AZ ISTEN IRGALMÁT HIRDETEM SZÜNTELEN (88. zsolt.)
HÁLAADÁS
Istennek az elmúlt 100 év kegyelmeiért

Dr. OLOFSSON PLACID OSB
»Imát kérek édes magyar hazámért!«
(Budapest, 2016 december havában)”

***
Nyugodjon Békében a 100 Évet Élt Placid Atya!!!
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés