Újdonság

Alexander Bernát - A háború után

A háború után

Alexander Bernát

Könyv
Attraktor kiadó, 2014
114 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257803
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Alexander Bernát - A háború után
Alexander Bernát - A háború után
Alexander Bernát - A háború után
Alexander Bernát - A háború után
Alexander Bernát - A háború után
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
Alexander Bernát (1850–1927) magyar filozófus, esztéta, színikritikus és szakfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Egyetemi tanulmányait Pesten a, bölcsészkaron kezdte, majd ösztöndíjjal külföldre utazott: összesen hat évig Bécs, Berlin, Göttingen, Lipcse, Párizs és London egyetemein tanult, ahol filozófiai és irodalmi tanulmányok mellett természettudományokkal és matematikával is foglalkozott.
*
„Ha volt nemzet, amely belsőleg nem volt felkészülve erre a háborúra, akkor a mienk volt az. Úgy marczangoltuk egymást, mintha czirkuszi látványt akartunk volna szolgáltatni a néző nemzeteknek. A nemzeti összetartozás érzése lent és fent egyaránt gyöngült...

A művelt Nyugatról mindig úgy beszélünk, mintha mi volnánk a műveletlen Kelet. Úri büszkeségünk már-már veszendőbe ment, nem tudtuk, mire legyünk büszkék. A felburjánzott nemzetközi bűnöket hamar elsajátítottuk, a könnyű gazdagodásért való hallatlan versenyt, mely gazdasági becsületünket kikezdte, az ostoba fényűzést, a kicsapongó életet, a lét igaz érdekeinek lenézését eredményezte.

Hiszem, hogy ez a rothadás nem támadta meg a nemzet velejét, de a védekező, életfenntartó erők ellenhatása nem nyilvánult meg kellő hévvel...”
*
A kötet TARTALMA:

• A HÁBORÚ, MINT NEMZETNEVELŐ;
• A HÁBORÚ FILOZÓFIÁJÁRÓL;
• ISKOLA ÉS HÁBORÚ;
• MŰVÉSZET ÉS HÁBORÚ;

FÜGGELÉK:
- Világirodalom és világháború;
- A cselekvő gondolat;

Turbucz Péter: Alexander Bernát és háborús beszédei;
JEGYZETEK - IRODALOM;

*
„A háború után” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a fenti tartalom szerint szeretnének ismerkedni ezzel az először 1918-ban megjelent kötettel, amelyben nemcsak a művelt, a társadalom és a természettudományok iránt fogékony olvasóközönség találkozhat a nagy filozófus gondolataival, ezen keresztül a személyével és munkásságával, hanem valamennyi olvasó, akik a történelmi események és filozófiai gondolatok iránt érdeklődnek.

Ehhez igen jó alkalom az első világháború kitörésének 100. évfordulója és az ennek jegyében kiadott ezen kötet.

Alexander Bernátnak ezek a beszédei elvezetnek tudományos munkássága szellemi esszenciájához, annak megértéséhez, elemzéséhez és tanulmányozásához.

„Azelőtt is voltak vad, kegyetlen háborúk, mert az emberek vadak, kegyetlenek, öntudatlanok voltak, indulataik rabjai. De az mégsem történt soha, amit most ellenfeleink hirdetnek, hogy tudatosan, megfontoltan, minden eszközzel a teljes megrontásunkra törnek, mintha fenevadak volnának. Az öntudatos, szándékos gonoszság a legkínosabb látvány ebben a háborúban.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
A lélekvándorlás csodái Brian L. Weiss 5,500 Ft 4 950 Ft
A feltámadt költő Németh László 2,300 Ft 2 070 Ft
Margó naplója Bartos Margit 2,999 Ft 2 700 Ft
Helyünk a világban - A magyar külpolitika útja a 21. sz-ban Csaba Lászlo Jeszenszky Géza Martonyi János 3,500 Ft 3 150 Ft
Pokolra kell annak menni... ANTIKVÁR Paolo Santarcangeli 2,000 Ft 1 800 Ft
Nyelvünk aranyágya Czakó Gábor 2,800 Ft 2 520 Ft
Szólíts a neveden André Aciman 3,699 Ft 3 330 Ft
Kelet világossága II. - Gyakorlati yoga Kaczvinszky József 2,700 Ft 2 430 Ft
A magyarság rövid története ANTIKVÁR Lászlóffy Csaba, Varga Domokos 3,990 Ft 3 591 Ft
Repülőtér az Alpokalján Révész Tamás 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^