Politika

Kukorelli István - Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet

Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet

Kukorelli István

A közjogász almanachja

Könyv
Méry-ratio kiadó, 2014
415 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9788081600364
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kukorelli István - Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet
Kukorelli István - Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban
Kukorelli István - Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet
Kukorelli István - Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban
Kukorelli István - Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 400 Ft
Internetes ár: 3 740 Ft
A műfaját tekintve tanulmánygyűjtemény és „közjogi almanach” egyes darabjai a 2011-es új Alaptörvényt közvetlenül megelőző és azt követő években születtek. Az írások egy része könyvekben, kiadványokban, szaklapokban megjelent, a másik része még nem publikált.

A könyv a „Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet” címet viseli, de lehetne más is, például közjogi korkép, tájkép az elmúlt, sokszor értelmes párbeszéd nélküli évekről. A cím utalni kíván az Alaptörvényben is szereplő magyar történelmi alkotmányra, pontosabban az alkotmányos identitástudat történetiségére, amelybe az Alaptörvény előtti 22 év is beletartozik – az ellentmondásaival együtt.

A könyv három nagyobb fejezetből áll.

- A folyamatos alkotmányozás Magyarországon 1989-2011 című első fejezet a rendszerváltozásról, az 1989-es ideiglenes alkotmány születésének körülményeiről és annak további sorsáról szól. E két évtized alatt a politikát és a közjogtudományt állandóan foglalkoztató kérdés volt az új alkotmány megalkotásának igénye.

• Mihez képest legyen új a magyar alkotmány?
• Rendszerváltoztató típusú alkotmányra van-e szükség? – hangzottak a kérdések.

- A kötet második része részben ezekre a kérdésekre keresi és törekszik megadni a választ, mérlegre téve az új Alaptörvény egyes rendelkezéseit. E fejezet bemutatja az új Alaptörvény nóvumait és a korábbi alkotmányhoz való viszonyát, érinti továbbá az alkotmányozás főbb vitakérdéseit.

Mindkét fejezetben nagy hangsúlyt kap két téma, nevezetesen a közvetlen demokrácia és a lelkiismereti és vallásszabadság, amelyek az elmúlt évek rendkívül érzékeny jogalkotási vitatémái voltak.

- A könyv harmadik fejezete a közjogász almanachjából válogat, utalva ezzel a címmel az almanachok műfajának tarkaságára, sokszínűségére... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 400 Ft
Internetes ár: 3 740 Ft
Az elképzelt köztársaság Apor Péter 3,000 Ft 2 700 Ft
6 : 3 Az évszázad mérkőzése Puskás Ferenc 5,250 Ft 4 725 Ft
Álmok, szimbólumok, terápiák Bagdy Emőke 3,360 Ft 3 024 Ft
Az Egyesült Államok külpolitikájának története Magyarics Tamás 5,980 Ft 5 382 Ft
Szabadon választott Balsai István 3,000 Ft 2 700 Ft
Carl Schmitt Techet Péter 3,200 Ft 2 880 Ft
Népi építészet és népi kultúra a Kárpát-medencében Fucskár Ágnes Fucskár József 6,500 Ft 5 850 Ft
Istenemberré válás Varga Csaba Dr. 4,990 Ft 4 491 Ft
Beszéljenek az iratok Halmy Kund 1,500 Ft 1 350 Ft
Tisza István és kora Pölöskei Ferenc 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^