Újdonság

Ferenc pápa - Az irgalom egyháza

Az irgalom egyháza

Ferenc pápa

Könyv
Európa kiadó, 2014
206 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789630799416
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Ferenc pápa - Kedves Ferenc pápa!
Ferenc pápa - Isten neve irgalmasság
Ferenc pápa - Ferenc pápa gondolatai a családról
Ferenc pápa - Az irgalom egyháza
Ferenc pápa - Ferenc Pápa ihlető szavai
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
Viseljétek el egymást szeretettel.
(Szent Pál)

Ferenc pápa még püspökként amellett tett hitet, hogy legyen az egyház az irgalom háza, amely éppolyan nyitottsággal és alázattal fordul a testi-lelki szegények, az üldözöttek, a kiszolgáltatottak, a menekültek felé, amilyen türelemmel Isten van az egyház tagjai iránt.

Az egyház feladata pedig nem merülhet ki a szociális gondoskodásban: mindenekelőtt az ínségben élők emberi méltóságának elismerésére és elismertetésére kell törekednie. Ez a követelmény magától értetődik attól a pápától, aki az argentin katonai diktatúra éveiben jezsuita tartományfőnökként sok száz embert - elsősorban a szegények jogaiért küzdőket - mentett meg a biztos haláltól.

Az egyház megújulásának, feladatának és jövőjének általa vallott felfogását, amelyet pápává választása óta két apostoli körlevélben is vázolt, ebben a könyvében fejti ki először részletesen.

Katolikus hívőnek és másként gondolkodónak egyaránt tanulságos és megindító, ahogy Ferenc pápa Krisztus üzenetét felfejti. Ahogy Krisztus emberi arcát kibontja a holt betű rárakódott rétegei alól...
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• I. Krisztus újdonsága;
• II. Egy szegény egyház a szegényekért;
• III. A Szentlélekre figyelve;
• IV. Hirdetés és tanúságtétel;
• V. Főállású keresztények;
• VI. Nyájillatú pásztorok;
• VII. Az utolsók választása;
• VIII. A bálványok ledöntése;
• IX. A jó kultúrája;
• X. Mária, az evangelizáció anyja;
FERENC PÁPA ÉLETÉNEK RÖVID KRONOLÓGIÁJA
*

Jorge Mario Bergoglio az első latin-amerikai pápa, az első jezsuita pápa, és az első pápa Ferenc néven. Buenos Airesben született 1936. december 17-én. Olasz bevándorlók gyermeke. Vegyészdiplomát szerez, majd huszonkét évesen belép a Jézus Társasága noviciátusába. 1960. március 12-én leteszi első fogadalmait. Bölcsészettudományt hallgat, aztán 1964-től 1966-ig végzett filozófusként Santa Fében, majd Buenos Airesben tanít. 1969. december 13-án pappá szentelik. 1970-ben befejezi teológiai tanulmányait. 1973. április 22-én örök fogadalmat tesz. Még az év július 31-én az argentin jezsuiták tartományfőnökévé választják. 1980-tól 1986-ig a San José kollégium rektora. 1992. június 27-én megkapja a püspöki ordinációt.

2001. február 21-én II. János Pál bíborossá teszi. 2013. március 13-án pápává választják.

Püspöki mottója: Miserando atque eligendo. A latin idézet a Szent vagy tiszteletre méltó Béda (672-735) angol bencés szerzetes egyik művéből származik és Máté evangéliumára utal (Mt 9,9), amelyben Jézus a bűnös embernek „megkönyörült és kiválasztotta.”

*
„Az irgalom egyháza” című ezen kiadványt az egyház Szentatya által megfogalmazott feladata, megújulása és jövője iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, Giuliánó Vigini alábbi összegző gondolatai szem előtt tartásával és megszívlelésével;

„Összességében az egyház életének megtisztításáról, megújításáról van szó, olyan egyházi és lelkipásztori alapállásból, amely igyekszik visszavezetni azt kihirdető küldetésének lényegéhez, a Szentlélektől megvilágosítva, és Máriának, az evangelizáció anyjának közbenjárására.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
A Domonkos rend Magyarországon a reformáció előtt Harsányi András 2,000 Ft 1 800 Ft
Ablak Zsiráf 3,499 Ft 3 150 Ft
A vallás rövid története Richard Holloway 3,800 Ft 3 420 Ft
A demokrácia halála Z. Kárpát Dániel 1,984 Ft 1 786 Ft
A placebo te magad légy! Dr. Joe Dispenza 4,490 Ft 4 041 Ft
Antikok és modernek vitája Lánczi András 3,400 Ft 3 060 Ft
Beavatás - Az országút szélén Czakó Gábor 2,520 Ft 2 268 Ft
A kereszt árnyékában Jozef Mackiewicz 2,800 Ft 2 520 Ft
Magyarország története Romsics Ignác 6,990 Ft 6 291 Ft
Mindhalálig Moldva Domonkos Pál Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^