Történelem

Mályusz Elemér - Turóc megye kialakulása (új kiadás)

Turóc megye kialakulása (új kiadás)

Mályusz Elemér

Könyv
Attraktor kiadó, 2014
224 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Mályusz Elemér - A magyar történettudomány
Mályusz Elemér - A vörös emigráció
Mályusz Elemér - A türelmi rendelet - II. József és a magyar protestantizmus
Mályusz Elemér - Turóc megye kialakulása (új kiadás)
Mályusz Elemér - A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
A könyv eredeti megjelenése:
Mályusz Elemér: Turóc megye kialakulása. Kiadja a Budavári Tudományos Társaság, h.n. /Budapest/ 1922.

„Kötetünk érintetlenül, betűhíven közli az eredeti szöveget, tehát sem az egykori helyesíráson és szóhasználaton, sem a mondatszerkesztésen nem változtattunk, mindössze a nyilvánvaló elírásokat javítottuk.”
*
Az Attraktor Kiadó ezen sorozatában a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánta ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni.

Azokat az írásokat érinti, amelyeket a II. világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagokból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből.

A megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben újabb feldolgozások is születtek, de a történettudományban is vannak állandó, örök értékű művek, amelyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük (netán egész témakörük) későbbi, mégoly korszerű feldolgozásának megjelenése.

A Kiadó úgy gondolja, hogy a magyar történetírás utóbbi évtizedeiben túl sokáig volt hegemón helyzetben egyetlen ideológia ahhoz, hogy lemondhassunk a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedeinek gondolati sokszínűségét tükröző munkákról.
*
Mályusz Elemér szerző (Makó, 1898. augusztus 22. – Budapest, 1989. augusztus 25.) történész, a magyar középkorkutatás egyik legjelentősebb alakja. A diploma után két évig levéltári kutatásokat végzett Bécsben (1920–1922). Ezután nyolc évig a Magyar Országos Levéltárnak dolgozott (1922–1930), közben magántanári képesítést szerzett.

Munkáiban főként a magyarországi középkorral, a hűbériség és a rendiség kérdéseivel foglakozott. Budapesten és Szegeden is gyakran tartott előadásokat. Megindította a népiségtörténeti kutatást hazánkban. A barokk, a felvilágosodás és a reformkor kutatójaként is maradandót alkotott.

A Turóc megye kialakulása volt Mályusz első, nyomtatásban megjelent önálló kötete, amely iskolát teremtett a népiségtörténet kutatása terén...

*
A „Turóc megye kialakulása” című ezen kiadványt a 2005-ös előző kiadás után a 2014-es újabb kiadással a Felvidék, a vonatkozó történelem és földrajz, valamint a térség gazdasági helyzete iránt az alábbi tartalomnak megfelelően érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.

A kötet TARTALMÁBÓL:

- A zólyomi királyi uradalom
- A Turóci-fennsík a magyar foglalás idején
- A zólyomi uradalom lakosságának szervezete
- A jobbágyfiúk megtelepedése
- A jobbágyfiúk társadalmi helyzete és köznemesekké fejlődése
- A nemesi vármegye autonóm szervezetének kiépülése
- Térképmellékletek
- Név- és tárgymutató A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Gyilkosokkal szemtől szemben P. Gál Judit 3,390 Ft 3 051 Ft
Atilla trilógia I-III. Rudnay Egyed 3,200 Ft 2 880 Ft
Európa kisebbsége Majtényi Balázs - Vizi Balázs 2,490 Ft 2 241 Ft
Jézusfaragó ember Nyirő József 2,700 Ft 2 430 Ft
Besúgók a besúgásról Takács Tibor 2,100 Ft 1 890 Ft
Osho - Minden napra Osho 3,490 Ft 3 141 Ft
A föld ködében Kosáryné Réz Lola 1,800 Ft 1 620 Ft
Rosszemberek DVD Szomjas György 3,500 Ft 3 150 Ft
Gépzongora Kurt Vonnegut 2,990 Ft 2 691 Ft
Mesés földrajz óvodásoknak és kisiskolásoknak Mátyás Szabolcs 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^