Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Politika

Mályusz Elemér - A vörös emigráció

A vörös emigráció

Mályusz Elemér

Historia Incognita

Könyv
Attraktor kiadó, 2013
199 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639580701
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Mályusz Elemér - A vörös emigráció
Mályusz Elemér - A türelmi rendelet - II. József és a magyar protestantizmus
Mályusz Elemér - A magyar történettudomány
Mályusz Elemér - Turóc megye kialakulása (új kiadás)
Mályusz Elemér - A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
„…5. §. Az 1931. évi III. t.-c. 1. §-ában írt bűntettet követi el az, aki a jelen rendelet 1. §-ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lévő sajtóterméket másnak átadja …”
(AZ IDEIGLENES NEMZETI KORMÁNY 530/1945. M. E. számú Rendelete a Fasiszta Szellemű és Szovjetellenes Sajtótermékek Megsemmisítéséről.)

A fent idézett, 1945. február 26-án kelt miniszterelnöki rendelet betiltotta mindazon korábban kelt műveket, amelyeket az új rendszer fasisztának illetve szovjetellenesnek minősített. A rendelet mellékletében felsorolt tetemes listában találjuk Mályusz Elemér tanulmánysorozatát is, amely egyik alapját képezi majd a szerző elleni politikai rendőrségi vizsgálatnak ugyanezen év májusában.

1931-ben a Napkelet (IX. évfolyam) hasábjain jelent meg egy tizenkét részből álló tanulmánysorozat, mely az 1919-es Tanácsköztársaság hatalomra kerülését és tevékenységét, valamint a hatalomban szerepet vállalt egyének utóéletét mutatta be. Ez ugyanebben az évben angol és német nyelven is napvilágot látott.

Az első fejezetben röviden ismerteti a szerző a világháború után kialakult belpolitikai és társadalmi helyzetet. Egyértelműen a centralizált hadi közigazgatás piramisszerű felépítését teszi meg a később hatalomra került baloldal térnyerésének legfőbb okaként: „Nem kellett éles szem hozzá, bárki is észrevehette, hogy ha a piramis csúcsát sikerül valamiképpen néhány embernek megszállnia, akkor azoké lesz az ország is.”

Ebben a fejezetben megismerhetjük továbbá azokat a jelentős személyeket, akik ebben az időszakban szerepet vállaltak a kialakult új rendszerben, és a szerző róluk alkotott véleményét is. A legtöbb kritikát gróf Károlyi Mihály, az első Magyar Köztársaság miniszterelnöke kapja.

Az alábbi szavakkal illette a gróf jellemét: „Tudták róla, hogy szellemileg erősen korlátolt, önállótlan ember, akinek élete dorbézolásokban és a kártyaasztal mellett zajlott le. Az ilyen embert könnyű az orránál fogva vezetni, mert a csekély szellemi képessége és az önhittsége egyaránt megakadályozza annak felismerésében, hogy csak eszköz mások kezében.”

A radikálisok vezérét, Jászi Oszkárt sem kíméli a kritikája: „… mindenkor hírhedt volt a korlátoltságáról, hogy az elméletek emberének tekinti magát, aki süket és vak lehet az élet realitásaival szemben, …”

A rövid első fejezet után Mályusz rátér a könyv igazi témájának kifejtésére. A Tanácsköztársaság megdöntéséből időrendi sorrendben az olvasó elé tárja az emigrációba vonult liberális és baloldali „politikusok” munkálkodását a hatalmuk visszaszerzése érdekében.

Két vonalon követi figyelemmel az emigránsok ténykedését. Az egyik Kun Béla és a Kommunisták Magyarországi Pártjához tartozó emberek, míg a másik az emigrált szociáldemokraták, valamint Jászi és csoportjának működése.

Az emigráció tevékenységét egyoldalú nézőpontból mutatja be. Elsősorban a külföldön, azon belül is Ausztriában megjelenő baloldali lapok hasábjain megjelent cikkek ismertetésével és elemzésével tárja elénk a szomszédos országban megtelepedett emigránsok ténykedését. A bukás után Bécsbe menekült kommunisták és szociáldemokraták, miután megvetették a lábukat, azonnal nekiláttak a hatalmuk visszaszerzését célzó, Magyarország elleni propaganda beindításához.

Folyamatos sajtótámadásokkal igyekezték ellehetetleníteni a magyar kormány esélyeit a világháború utáni béke kedvező feltételekkel való megkötésére és az ország belső helyzetének stabilitására. Mindennek az anyagi feltételeit elsősorban a Moszkvából érkező támogatás képezte, de akadt egy-két tehetősebb személy, aki a vagyonát felajánlotta a „közös jó” cél érdekében.

A támadások sorozata a Horthy-rendszer és annak „személyiségi szabadságokat” sértő intézkedései ellen irányuló cikkekkel indult meg. Igyekeztek lejáratni és antidemokratikus színben feltüntetni, ezzel próbálva kierőszakolni egy összefogott bojkottot Magyarország ellen. Ez azonban csak részben sikerült.

Mályusz egy külön fejezetet szentel az ország ellen irányuló postai és vasúti bojkottnak. 1920. június 20-tól ugyanis a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség a moszkvai és a magyar emigránsok nyomására bojkottra szólította fel a vasúti-, tengeri-, szállítmányozó-, postai- és távíró dolgozókat, megpróbálva ezzel Magyarországot elvágni a külvilágtól és megakadályozni a szénszállítmányok bevitelét az országba. A tervük csak részlegesen sikerült.

Egyetlen ország volt csak, amelyik következetesen betartotta a nemzetközi szervezet utasításait: Ausztria. A bojkott sikertelensége után tovább folytatódtak a sajtóban megjelenő támadások. Futószalagon gyártották a Magyarországot lejárató cikkeket.

A következő tettlegességig menő próbálkozásuk az ún. Pécs-Baranyai Köztársaság kikiáltása volt. 1918-ban szerb csapatok szállták meg Pécset és környékét. Az emigránsok Ausztrián kívül igyekeztek más szomszédos országok vezetőit is megnyerni a tevékenységüknek.

Bécsből szétszóródva „megszállták” Csehszlovákia, Románia és a Szerb-Horvát-Szlavón Királyság központjait, hogy ügyüknek megnyerjék azok vezetőit, és onnan indítsanak – kezdetben a sajtó útján – támadásokat Magyarország ellen.

Jászi Oszkár, mint az egyik fő teoretikus és csoportja, a déli szomszédunknál igyekezett és ért el sikereket. Az emigráció felső vezetésében azt a stratégiát alakították ki, hogy létre kell hozni egy hídfőállást valamelyik szomszédos ország támogatásával, ahonnan akár fegyveres támadást is lehet indítani Magyarország ellen. Erre a célra legmegfelelőbb terület pedig a szerb csapatok által megszállt Pécs és környéke volt, amelyet a trianoni békeszerződés értelmében vissza kellett adniuk Magyarországnak.

Az átadás előtt azonban még az emigráció vezetésével egy utolsó kísérletet tettek 1920 augusztusában a hídfőállás megszerzésére. A sikeres akció után egy évig sikerült tartaniuk Pécset és környékét, azonban 1921 augusztusában ugyanúgy menekültek, mint két évvel korábban Budapestről.

A fent említett két eset csak egy volt a sok közül, amelyeket Mályusz Elemér a tanulmánysorozatában ismertet. A Magyarország ellen kifejtett emigráns propaganda bemutatásán túl a szerző kitér az emigrációt megosztó és előbb-utóbb feloszlató belső ellentétekre és harcokra is. A hosszú évek során „sikertelen” támadások egyre inkább megosztották az egységet. A nyugati- és a keleti orientáció egymásnak feszülése, komoly belső feszültségeket okozott az emigráció soraiban.

Az emigráció egyik fele fokozatosan egyre inkább nyugatra vándorolt, egészen Amerikáig, a másik fele, a KMP-s szárny pedig Moszkvába távozott, hogy ott segédkezzen az új rend minél „tökéletesebb” kivitelezésében, és onnan irányítsa a Magyarországon illegalitásba vonult társakat.

A könyv utolsó két fejezetében, az események ismertetése után a szerző igyekszik elénk tárni az emigráció ideológiai hátterét, valamint a proletár kultúra és költészet miben létét.
*
Mályusz Elemér, a magyar történettudomány egyik legnagyobb 20. századi alakja volt, aki nemcsak középkortörténeti munkáival írta be magát a tudomány élvonalába, hanem A vörös emigráció című, máig páratlanul érdekes kortárs művével is. Az írás, amely eredetileg 1931-ben jelent meg a Napkelet c. folyóiratban az 1918/19-es októberi és tanácsköztársasági főszereplők emigrációs tevékenységét ismerteti, elemzi. Felvonulnak az ismert szereplők Károlyitól kezdve Jászi Oszkáron át Kun Béláig, valamint a második vonal reprezentánsai is, hogy megismerjük azt a fáradhatatlan munkát, amellyel a Horthy-Magyarországot minden fórumon lejáratni igyekeztek...

*
„A Vörös Emigráció” című ezen kiadványt a hatalom visszaszerzésére irányuló vörös kísérletek iránt érdeklődő, a kommunista és szociáldemokrata emigráció tényleges működéséréről informálódni akaró olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Gróf Tisza István meggyilkolása.
Bujdosó könyv. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Az én jeles mondatom Mikszáth Kálmán 1,400 Ft 1 260 Ft
Tudnom kell, mert magyar vagyok! Mátyás Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
Königratztól Litomelig Udovecz György 2,990 Ft 2 691 Ft
A leplező nyelv Péter Mihály 1,490 Ft 1 341 Ft
Volt egyszer egy Horthy-korszak... Zetényi Csukás Ferenc 7,500 Ft 6 750 Ft
Francia társalgási zsebkönyv Chmelik Erzsébet 2,490 Ft 2 241 Ft
Magyar kutyák Buzády Tibor 2,990 Ft 2 691 Ft
A mi huszadik századunk Zachar József 3,800 Ft 3 420 Ft
Élő víz Liu Csen-Jing 2,450 Ft 2 205 Ft
A magyar történettudomány Mályusz Elemér 2,400 Ft 2 160 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^