Újdonság

Kós Károly - Erdély

Erdély

Kós Károly

Könyv
Helikon kiadó, 2015
256 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789632276663
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Kós Károly - Kidőlt a kereszt
Kós Károly - Lovakrul
Kós Károly - Az országépítő
Kós Károly - Sztambul
Kós Károly - Az országépítő
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
„Van-e különvaló erdélyi lélek?”

Kós Károly ezen 1929-ben írt ismeretterjesztő munkája valódi kuriózum: Mintegy 60 litográfia és grafika kíséretében megírta Erdély történetét a honfoglalástól a 20. századig. Mert: „A história bizonyítása szerint Erdély azoké a népeké volt, akik ezt a földet, ezt a sorsot és ezt a pszichét vállalták, és azoké lesz a jövőben, akik azt a jövőben vállalni fogják. „Erdély sorsa akkor volt a legboldogabb, kultúrája akkor virágzott ki leggazdagabban és legteljesebben, amikor népei egyakarással vállalták a külön erdélyi sorsot és építették azt a külön erdélyi eszükkel.”

Erdély geográfiai szempontból: egység, mert hegyláncok által élesen határolt felföld, melyet nyugatról a nagy Magyar-Alföld, északról a Dnyeszter-völgybe hulló bukovinai medence, északkeletről és keletről a moldovai, délkeletről és délről a havasalföldi síkság (az Alduna mély alföldje), tehát mindenfelől mély fekvésű és nagy kiterjedésű alföldek környékeznek.

Zárt és magas fekvése „gazdaságilag is egyéniséggé predesztinálják ezt a földet.”

A Nagy Háború előtt talán senkinek eszébe nem jutott, amiről az impériumváltozás óta olyan sok szó esik, hogy:

• Van-é különvaló erdélyi lélek, minden emberi észjárástól különböző gondolkodásmód és világszemlélet, temperamentum és mentalitás, ami az ittvaló szellemi életmunka eredményeinek minden más eredménytől való különvalóságát, viszont minden itt való eredménynek közösségét félreismerhetetlenül és természetesen determinálja?

• Lehet-é, van-é ennek a zárt erdélyi földnek olyan spirituális ereje, mely az ideverődött különböző fajú emberi társadalmak egymástól különböző, sőt ellentétes élethangjait konszonáns melódiában tudja egyesíteni?

• Lehet-é, van-é egyáltalában külön erdélyi kultúra és ha van, mi okból kellett lennie?

Arra keresi a választ tömören, hogy van-e erdélyi szellem, és ha igen, akkor az milyen is valójában/?

Ez a különleges összeállítás 2015-ben több mint nyolc évtized után jelent meg újra.

*
Az „Erdély” című ezen kiadványt Kós Károly (Temesvár, 1883. - Kolozsvár, 1977.) alábbi szavaival ajánljuk:

„Egyetlen új adatot nem idézek, egyetlen új megállapítást nem komponálok, de a már feldolgozott históriaírás ismert adataiból kiszűrtem az én szempontomból legfontosabbakat. Egyetlen igyekezetem volt, hogy vázlatszerűen rövid, világos és elfogulatlan legyek.
És bár negyed százada, hogy hordom és válogatom vázlatom szerény épületéhez az építőanyagot, nem álmodozom arról, hogy megközelítőleg is tökéletes munkát alkottam; de amit csináltam, szeretettel csináltam.
És ha a kritika érdemesíteni fog arra, hogy észrevegye munkámat, nincsen mit félnem tőle..., azoknak csináltam, akik Erdélyt vallják egyetlen hazájuknak”...
(Sztána, 1929. november hava.)
Kós Károly A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
Hit által Bogárdi Szabó István Gáncs Péter Veres András 3,990 Ft 3 591 Ft
Szendrő vára Borovszky Samu 2,200 Ft 1 980 Ft
Régi magyar ornamentika Hampel József - Huszka József 2,100 Ft 1 890 Ft
Diplomáciai Lexikon - A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve 5,990 Ft 5 391 Ft
A magyar politeizmus Bognár József 2,000 Ft 1 800 Ft
Kass János üzenete DVD Jelenczki István 3,300 Ft 2 970 Ft
Fogyj természetesen, élj egészségesen! Andreas Moritz 3,290 Ft 2 961 Ft
Országok úrnője - Magyarország romlása Ferdinandy Mihály 3,200 Ft 2 880 Ft
Magyar hieroglif írás Varga Géza 12,000 Ft 10 800 Ft
Elkötelezetten Blaskó Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^