Újdonság

Hantó Zsuzsa és Szekér Nóra - Páncélosokkal az életért

Páncélosokkal az életért

Hantó Zsuzsa és Szekér Nóra

Koszorús Ferenc, a holokauszt hőse

Könyv
The American Hungarian Federation kiadó, 2015
316 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786158013529
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Hantó Zsuzsa és Szekér Nóra - Páncélosokkal az életért
Hantó Zsuzsa és Szekér Nóra - Páncélosokkal az életért
Hantó Zsuzsa és Szekér Nóra - Páncélosokkal az életért
Hantó Zsuzsa és Szekér Nóra - Páncélosokkal az életért
Hantó Zsuzsa és Szekér Nóra - Páncélosokkal az életért
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
A könyv Koszorús Ferenc ezredes tiszteletére 2014. októberében tartott emlékülésen elhangzott előadások írott változata, kiegészülve a Koszorús-akcióhoz és a zsidómentéshez kapcsolódó dokumentumokkal.

1944 július 6-án hajnalban Koszorús Ferenc magyar királyi vezérkari ezredes, az első páncélos hadosztály parancsnoka Óbuda magasságában a városba vezető összes utat lezáratta és páncélosaival megakadályozta a Baky László szervezte csendőrpuccsot, megmentve így több mint negyedmilliónyi zsidó származású magyar állampolgárt.

„Hiába cselekedtek a nemzet, az ország nevében istentelen és embertelen gyilkosok a haza ellenségeivel szövetkezve, Koszorús Ferenc megmutatta, hogy van egy Magyarország, amelyben szent az eskü és szent az emberélet...”

A „Páncélosokkal az életért” tanulmánykötet mindenképpen egy régi adósságot törleszt...

„1944 volt Magyarország újkori történelmének legszomorúbb és legtragikusabb éve. Akkor is voltak becsületes, jó magyarok, de a nevük majdhogy ismeretlen. A jó Isten persze tudta és tudja... Ilyen volt Koszorús Ferenc ezredes. Számtalan életet mentett meg, de mindennek mélyén létezett az ő valódi emberszeretete, olyan mértékben, hogy az ő munkája nemcsak a magyar történelembe tartozik, hanem mindenkori nagy magyar érték.”
(John Lukács történész)

*
A „Páncélosokkal az Életért” című ezen kiadványt a kötetből vett alábbi idézettel ajánljuk:

„Koszorús ezredes és a kormányzóhoz hű csapatai példa nélkül álló hősies katonai beavatkozással tették lehetővé Raoul Wallenberg, Schlahta Margit, Carl Lutz és más bátor személyek mentő küldetésének végrehajtását. Akciója nélkül csak néhány ember menekült volna meg, mert a németek szervezettségére jellemzően, a tervek szerint a nácik még július vége előtt deportálták volna a zsidókat.

A Koszorús-akciót hetven évig sem szakmailag megfelelően, sem hivatalos körökben nem ismerték el. Most, Hantó Zsuzsa és kollégái alapos kutatásának és a tanulmánykötet gondos szerkesztésének köszönhetően bepillantást kapunk egy humanista és a haza védelmére felesküdött katonának és mindazoknak a cselekedetébe, akik a legádázabb korban, szemben a gyávákkal, életük végső kockáztatásával bátran ellenálltak a német és magyar náciknak.A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Könyvjelző