Újdonság

Mindszenty József hercegprímás - Emlékirataim - A teljes változat

Emlékirataim - A teljes változat

Mindszenty József hercegprímás

Könyv
Helikon kiadó, 2015
664 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789632276182
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Mindszenty József hercegprímás - Emlékirataim - A teljes változat
Mindszenty József hercegprímás - Kommunista arcélek
Mindszenty József hercegprímás - Mindszenty szól 2 CD
Mindszenty József hercegprímás - 1956 - Írások a hagyatékból
Mindszenty József hercegprímás - Emlékirataim - A teljes változat
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 391 Ft
A 86. Ünnepi Könyvhéten (2015. június 4-8.) került az olvasók kezébe Mindszenty József bíboros Emlékiratainak első teljes kiadása. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány ezzel a kötettel Isten Szolgája máig kiadatlan gazdag szellemi örökségét szeretné minél szélesebb körben elérhetővé tenni.

Amint lehetősége nyílt rá, a bíboros már 1956 előtti fogságának idején elkezdte rövid jegyzetekbe foglalni a személyes emlékeit. Ezeket az írásokat fogságról fogságra magával vitte, az amerikai követségen töltött félrabság idején tovább gyarapította, és a bécsi Pázmáneumban véglegesítette. A kiadásra szánt tisztázott és legépelt változata 1973 őszére készült el, ez volt a korszakos jelentőségű munka első szövegváltozata.

Ehhez képest az 1974-ben megjelent első kiadásba és a későbbi hazai kiadásokba nem került be sok érdekes és fontos korábbi szövegrész. Most, a 2015-ös Mindszenty jubileumi évben egyetlen kötetbe került csaknem a teljes, jól áttekinthető és követhető Emlékirataim-szöveganyag. Feltárul benne a hercegprímás alkotói tevékenységének teljes folyamata és alakulása.

Mindszenty bíboros önéletírásának három rétege van:

- az első a már ismert Emlékirataim szöveg,
- a második az 1974-es szerkesztés során kimaradt szövegrészek,
- végül a harmadik a mű megírásához készített, tematikus szerzői jegyzetek gondosan válogatott, szerkesztett anyaga. 1974-ben ugyanis éppen azokat a részeket kellett lerövidíteni, amelyek a magyar olvasó számára a legizgalmasabbak...

A most először megjelent szerzői jegyzetek nem gondosan megfogalmazott tanulmányok, hanem Mindszenty bíborosnak szinte az eseményekkel egy időben lejegyzett, nagyon személyes és emberi reflexiói korának átélt eseményeiről, a magyar és nemzetközi történésekről. Figyelemre méltóak azok a szövegek is, melyekben a hercegprímás a vele és egyházával szemben elkövetett cselekedetekért felelős pártvezetők jellemrajzát készítette el...

Az eddig ismeretlen szövegek segítségével is a történelmi hős alakja mögött feltűnik az ember, minden személyességével, egyszerűségével, humorával, minden túlzásával, esendőségével, és ezen keresztül megjelenik a Krisztus-követő szent emberközeli alakja is. Minden kritikus megállapításának végén a megbocsátásé és az imádságé az utolsó szó. Mindszenty bíboros számára ez volt a megértés, a megbocsájtás és a felülemelkedés göröngyös, XX. századi útja.

Az ún. kritikai kiadás célja, hogy olvasói jobban megismerjék a hercegprímás gondolkodásmódját, főpásztori és történelmi szolgálatának motivációját, lelkének finom rezdüléseit, és ne csak szellemi, de lelki élményre is találjanak a kötet által feltárulkozó közelségben és elevenségben.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

AJÁNLÁS - BEVEZETÉS - ELŐSZÓ
• Első és második fogságom;
• Az egyház harca a megszállókkal;
• Letartóztatásom, az Andrássy út 60-ban, a bírósági színjáték;
• Börtönöm, szabadulásom, menedékhelyem;
• Számkivetésben;

FÜGGELÉK:
- A szabad világ kiállása;
- Rabság;
- A kommunista igazságügyi és börtönrendszer;
- A szabadságharc;
- Az üldözők sorsa;
- 1956 után;

*
Az „Emlékirataim - A teljes változat” című ezen kiadvány jelentőségét Erdő Péter bíboros a bevezetőjében így méltatta:

„Ez a kötet Isten Szolgája Mindszenty József emlékiratainak különleges kiadása. Számos olyan szöveget tartalmaz, amely a nyomtatott kötetekben eddig nem szerepelt, de a mai magyar olvasó számára rendkívül érdekes lehet. Adja Isten, hogy ez a reprezentatív kötet is hozzájáruljon Mindszenty bíboros személyének, hősies helytállásának, hitének mélyebb megértéséhez és tiszteletéhez!” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 391 Ft
Rozsdásszemű P. Sebők Anna 3,950 Ft 3 555 Ft
Fegyver alatt Hidvégi Lajos 3,990 Ft 3 591 Ft
Egyszer volt... Nemeskéri-Kiss Sándor 2,800 Ft 2 520 Ft
Bástyasétány hetvennégy DVD 2,500 Ft 2 250 Ft
A rozsdás kések ellenében Lezsák Sándor 3,000 Ft 2 700 Ft
Utak és útvesztők Lakner Zoltán 2,600 Ft 2 340 Ft
Vallási szavak kisszótára Erdős Attila Kiss Gábor 1,990 Ft 1 791 Ft
A szabadság, ahogy én gondolom Jörg Haider 2,800 Ft 2 520 Ft
Miért fontos, hogy rendkívüliek legyünk? Eckhart Tolle - dr. Wayne W. Dyer 3,500 Ft 3 150 Ft
Most hatalma kártya Eckhart Tolle 5,490 Ft 4 941 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^