Újdonság

Sudár Balázs - Magyarok a honfoglalás korában

Magyarok a honfoglalás korában

Sudár Balázs

Magyar őstörténet sorozat 2.

Könyv
Helikon kiadó, 2015
200 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789632275925
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Sudár Balázs - Magyarok a honfoglalás korában
Sudár Balázs - Magyarok a honfoglalás korában
Sudár Balázs - Magyarok a honfoglalás korában
Sudár Balázs - Magyarok a honfoglalás korában
Sudár Balázs - Magyarok a honfoglalás korában
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 490 Ft
A könyv a Helikon kiadó Magyar őstörténet sorozatának második kötete, hasonlóan az első kötethez, ami a magyarok viseletével foglalkozott, ez is önálló mű.

A magyarság kezdeteiről számos tudomány fogalmaz meg véleményt a maga eszközeivel. A régész tárgyi emlékeket keres, a nyelvész nyelvek közötti összefüggéseket kutat, a történész újabb források után nyomoz, a meglévőket pedig megpróbálja jobban megérteni.

Más történeti korok kutatása során esetleg dolgozhatnak külön is, egy nép őstörténete esetében azonban együtt kell működniük. Az őstörténet olyan, mint egy színes szalag: mindenféle fonalra, ismeretre szükség van hozzá.

A különböző tudományágak persze különböző fajtájú eredményeket szállítanak, s ezek másképpen használhatók fel a múlt megismeréséhez. A kiásott koponyák nem beszélnek, nem árulják el, hogy egykori gazdájuk milyen nyelven társalgott, kihez-mihez tartozónak vallotta magát. A nyelvemlékekből kikövetkeztetett korábbi szóalakokat nagyon nehéz térhez és időhöz kötni. A történeti források esetében pedig mindig felmerül a kérdés: ki, mikor és miért írta le őket.

A különféle tudományterületek nem azonos mélységig látnak bele a múlt kútjába. Az embertan vagy a nyelvészet évezredekkel számol, a régészet és a történelem inkább évszázadokban gondolkodik, forrásainak függvényében. Itt és most elsősorban a 9. század közepétől irányul a figyelem a történelem folyására, nem foglalkozva most részletesebben a mondáinkkal, a vallástörténeti kérdésekkel, elődeink harcmodorával vagy életmódjával... Ezek a következő kiadványok témái lesznek.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• KELET EURÓPA A 9. SZÁZADBAN:
- Utak és országok, kereskedők és áruk. Kelet-Európa kereskedelmi kapcsolatai a 9-10. században;
- Bizánc;
- A Kazár Kaganátus;
- Kazária régészeti kutatása;
- Alánok;
- Volgai Bulgária;
- Szlávok Kelet-Európában;
- Finnugor népek a korai középkorban;
- A Rusz;
- A besenyők korai története;

• MAGYAROK A HONFOGLALÁS ELŐTT:
- A magyarok neveiről;
- A régi magyar szállásterületekről;
- A magyar vándorlás régészeti nyomai;
- A „keleti” magyarok problémaköre;
- A kaukázusi magyarok kérdése;
- A korai magyar államiságról;
- Az állam szerkezete;
- Amit a 9. századi magyarok történetéről tudni lehet;

• ÖSSZEGZÉS - KÖTETÜNK SZERZŐI

*
A „Magyarok a Honfoglalás korában” című ezen kiadványt azoknak a történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk, akik a fenti tartalom szerint érdeklődnek a 9. századi magyarok története iránt, az alábbiak figyelembe vételével:

„Etelköz a magyar történelem rendkívül fontos helyszíne. Minden bizonnyal itt jött létre az a politikai egység, amely később sikeresen vészelte át területének megváltoztatását, azaz a Kárpát-medencébe való átköltözést is: valójában ekkor vetették meg a máig töretlenül fennálló államiságunk alapjait.”
*
Ajánljuk még:

Pogány Biblia.
A Magyar MU - A teljes Csicsáky-hagyaték. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 490 Ft
Ősemberek - ősmagyarok Hóman Bálint 3,200 Ft 2 880 Ft
A numerológia kézikönyve Herbert Selnik 2,300 Ft 2 070 Ft
Omniverzum Alfred Lambremont Webre 4,500 Ft 4 050 Ft
Életmódtörténet Lőrinc László 4,200 Ft 3 780 Ft
Magyarország követei Türk Attila 1,400 Ft 1 260 Ft
Nyelvédesanyánk Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
Fénytemplom a Kis-Somlyón Németh Zsolt 2,200 Ft 1 980 Ft
Ősi hitünk és más írások Dr. Bencsi Zoltán 1,500 Ft 1 350 Ft
Kostérítő Harsányi Ildikó 2,980 Ft 2 682 Ft
Mátyás király birodalma és Magyarország jövője Beksics Gusztáv 3,300 Ft 2 970 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^