Újdonság

Domonkos László - Vereségek diadala

Vereségek diadala

Domonkos László

Arad-Hegyalja, napsütésben

Könyv
Unicus kiadó, 2015
194 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9786155084201
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Domonkos László - Az elfelejtett parancsnok
Domonkos László - Csurka
Domonkos László - A kicserélt város - Fiume: volt és van
Domonkos László - Délvidéki rendszer, magyar váltás
Domonkos László - Lélek és szögesdrót - Szolzsenyicin, magyar ecsettel
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 570 Ft
Szociografikus beszámoló egy nagy történelmi múlttal rendelkező szórványvidékről. 1848-as emlékek, újjászülető borkultúra és egy magyar közösség mindennapjai a történelem viharában.
*
Ennek megfelelően a tartalom:

• Nyitány és kapituláció;
• Táj és lélek;
• Bor és igazság;
• Búcsú és találkozás;
*
Arad-Hegyalja még a klasszikus értelemben veendő szegedi nagytáj része, annak északkeleti alkotóeleme: történeti néprajz és kultúrgeográfiai értelemben a Bálint Sándor-i szögedi nemzethez tartozik, például a csanádi hátsággal, a Bánsággal-Temesközzel vagy éppen Északkelet-Bácskával együtt. (Szeged Aradtól kereken 100, Arad-Hegyaljától 125-130 kilométerre fekszik.)

Noha Krenner Miklós azt írja, Arad-Hegyalja az Erdélyi-érchegység finom végtagja - törékeny, vékonyka mivoltában kicsit mintha Cranach nőalakját idézné - mégis: összességében inkább alföldi, Alföld-széli, jóval inkább síkvidéki táj ez, mint hegyvidéki: közelebb vannak ide az Újkígyósról, Makóról és Magyarkanizsáról érkező radnai búcsúsok, mint a világosi várra ácsingózó érchegységi mócok, közelebb Rúzsa Sándorék majdhogynem eddig is portyázó lovasbetyárjai, mint Pintye Gilgor legendáriuma vagy a pakulárok furulyaszava.

Nagyszerű Arad-esszéjében különben éppen Krenner jegyzi meg, hogy a kiindulópont-ősorigo Aradra innen időről-időre száraz forróság vagy izgató földszag áramlik be, igaz, együtt a szőlődombok vagy a radnai kapu hegyvidéki(bb), tiszta hűsével. Errefelé mintha mindig minden éppen-változóban, éppen-átalakulóban volna: a rónaság szelídhajlatú dombsággá, a hepehupás, szőlősoroktól burjánzó gyűrődések kisimuló, egyenletes lapállyá.

Ez a sajátságos átmenetiség, határhelyzet-mivolt - a Tokaj alatti vidéknek vagy a Tápiómentének, a Felvidék és a Nagyalföld érintkező-találkozó sávjának kicsinyített mása, mikro-vetülete: minden hamis egyneműség-látszat ellenére alapjaiban határozza meg a tájék lelki arculatát. Mi több: mélyebb, összetettebb, ismeretlenebb néplélektani, etnográfiai és kultúrhistóriai összefüggésekben, mint gondolnánk.

Ennek pedig igencsak lényegi, befolyásoló szerepe van nemcsak a viharos és roppant mulatságos múltban, de a talányos és ismeretlen jelenben is. A fel-felködlő jövőt nem is említve.
(Domonkos László)

*
A „Vereségek Diadala” című ezen kiadványt a fenti témák iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, a Nyitány és kapituláció című alábbi emlékek érzelmi aspektusaival:

... Görgey bekötött fővel, lóháton megjelent... Előadta, hogy az orosz előtt feltétlenül letesszük a fegyvert. A menet megindult oly gyászosan, ahogy a lélek felsírt az emberben. A honvéd nem csillogtatta fegyverét, a huszár alatt nem fickándozott a lova, még az ágyúk döcögése is más volt, mint a dicsőség napjaiban...

Világostól Pankota felé Szöllősre tartottunk, ahol az orosz tábor csatarendben felállva fogadott.
Itt történt a fegyverletétel...

Mit mondjak-e jelenetről, vagy hol kezdjem? Azon-e..., midőn a büszke huszár kedves paripája nyakát átölelve, édesen csókolá végig; vagy a zokogó tiszteken, kik velőhasogató fájdalommal tekintettek végig azon a legénységen, amelyet annyi szép csatában oly diadalmasan vezényeltek? Mindez oly megrázó volt, hogy a vad csoportok vezetői, a muszka tisztek, száraz szemmel nem nézhették. Aki e szomorú jelenetben részt vett, elmondhatja, hogy egyszer már meghalt...

Nem volt legény, ki fegyverét - mielőtt tőle megvált - meg ne csókolta volna. „Némelyek utolsó töltényükkel önéletüket oltották el...”

Augusztus 13-án délelőtt Görgey és alvezérei sírva ölelték meg egymást, és lovaikra pattanva a szöllősi malom felé nyargaltak... tíz órakor indult meg az egész menet a táborba...

„Elmondhatom, hogy kevés hely van a földön, ahol annyi férfikönny hullott, mint ekkor Világoson!” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 570 Ft
Szeretetkönyv - Bővített kiadás Müller Péter 3,800 Ft 3 420 Ft
Teremtészet Kalemandra 3,300 Ft 2 970 Ft
A ló féktávolsága Trogmayer Ottó 2,800 Ft 2 520 Ft
Jézussal az úton Mayer Mihály 1,500 Ft 1 350 Ft
A fekete doktor és újabb rejtelmes történetek Arthur Conan Doyle 2,800 Ft 2 520 Ft
Számítson a Haza teljes bizalommal ránk Nagybaczoni Molnár Ferenc 4,990 Ft 4 491 Ft
Egyetlenem Méhes György 3,000 Ft 2 700 Ft
A vallások, az állam és a szólás szabadsága Koltay András 3,500 Ft 3 150 Ft
Kő kövön Schmöltz Margit 2,690 Ft 2 421 Ft
Emlékirataim - A teljes változat Mindszenty József hercegprímás 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^