Újdonság

Mikecs László - Csángók

Csángók

Mikecs László

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2015
413 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155496271
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Mikecs László - Csángók
Mikecs László - Csángók
Mikecs László - Csángók
Mikecs László - Csángók
Mikecs László - Csángók
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 100 Ft
Internetes ár: 2 635 Ft
Csángóknak nevezik a moldvai magyarokat. A csángók a Kárpátoktól keletre, elsősorban a Székelyföld szomszédságában, de attól különváltan élő vagy onnan származó magyar népcsoportok.

A csángó név (első előfordulása: 1400) - amelynek eredeti jelentése: 'elkóborló, elvándorló' - nem az eredeti elnevezése volt a moldvai magyaroknak, ők magukat csak magyaroknak nevezik, megkülönböztetve a moldvai székelyektől. Így hívják a Csíkszékből a közeli Tatros folyó völgyébe költözött magyarokat (gyimesi csángók); a Brassó melletti Hétfaluban élő magyarságot, valamint a barcasági magyar falvak más lakóit (hétfalusi csángók).

A „csángó név általában gúnynévnek” számít. Nem maguk a csángók, hanem a környezetükben vagy a távolabb lakó székelyek használják. Kivételt képeznek az ugyancsak bukovinai eredetű dévai csángók, akik nem érzik sértőnek a megnevezést.

Mikecs László ebben a könyvében a Csángók történetét, gondolkodását, hagyományait vázolja fel olvasói számára. A benne foglaltak az alábbi tartalom szerint követhetők nyomon:

Előszó
• Kik a csángók és hol laknak?
• Hogy kerültek magyarok a Kárpátokon kívüli területre?
• Hogyan alakult a magyarok sorsa a Kárpátokon kívül?
• Hányan mentek a Kárpátokon kívülre s hogy szaporodtak ott a magyarok?
• Milyenek a Kárpátokon kívüli magyarok?
• Hogy gondolkoztunk a Kárpátokon kívüli magyarokról és mit tettünk értük?

*
A „Csángók” című ezen múlt század negyvenes éveiben először kiadott kötetet a fenti tartalom szerint a Kárpátokon kívüli terület, a csángók története, a származásukkal kapcsolatos elméletek, a kun elmélet, a népiségtudomány módszere és eredményei, a vallási és politikai üldözöttek, a székelyek kivándorlása, a moldvai magyarság sorsa, egyházi története... iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 100 Ft
Internetes ár: 2 635 Ft
Segítség Szabó Dezső 3,200 Ft 2 880 Ft
Az euritmia lénye Michael Debus 1,200 Ft 1 080 Ft
Vitézi Rend Tisza-Beői Hellebronth Kálmán 11,900 Ft 10 710 Ft
Délibábos Hortobágyon - Huszka Jenő élete és művei Gál Róbert 2,490 Ft 2 241 Ft
Magyar népköltési gyűjtemény II. kötet Arany László és Gyulai Pál 4,990 Ft 4 491 Ft
Istentelen állam, harcoló egyház Ágoston István 3,400 Ft 3 060 Ft
Egy asszony két vétkecskéje Kóka Rozália 3,600 Ft 3 240 Ft
História Magyar- és Erdélyország dolgairól I-II. kötet Somogyi Ambrus 6,900 Ft 6 210 Ft
Mozaikok Karácsony András 3,900 Ft 3 510 Ft
A középkori székely művészet kérdései Entz Géza 1,000 Ft 900 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^