Újdonság

Matolay Géza (szerk.) - Felvidékünk - Honvédségünk

Felvidékünk - Honvédségünk

Matolay Géza (szerk.)

Trianontól - Kassáig

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2018
238 oldal, Puha kötésű ragasztott FR4 méret
ISBN 9786155797323
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Matolay Géza (szerk.) - Felvidékünk - Honvédségünk
Matolay Géza (szerk.) - Felvidékünk - Honvédségünk
Matolay Géza (szerk.) - Felvidékünk - Honvédségünk
Matolay Géza (szerk.) - Felvidékünk - Honvédségünk
Matolay Géza (szerk.) - Felvidékünk - Honvédségünk
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 700 Ft
Internetes ár: 5 130 Ft
A Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának Kiadása - Budapest, 1939.
*
„... Bár értenék meg és éreznék át minél többen ezt az ősi és mégis új magyar szellemet, hogy ezen magyar akarásban összeforrva, megújított erővel minél előbb elérhessük célunkat, hogy az első visszatért országrészt az utolsó rög is kövesse, természetes helyére: ezeréves magyar Hazánk kebelébe!”
*
A Kárpátok-övezte Duna medence tökéletes földrajzi és gazdasági egység. Ilyet az Úristen csak keveset teremtett ezen a földön. Minden erővonala és összetevője központkeresően fut össze a Nagy Magyar Alföldön, és parancsolóan megköveteli az egységes, központi politikai hatalmat. Csak az egységes politikai hatalom, amely a medence központjában székel, teljesítheti ki a földrajzi és gazdasági egység minden erejét.

Ezt tanítja és példázza ennek a Kárpát-medencének a történelme!

Az ókorban és a középkorban, a magyarok bejöveteléig ez a medence a népek országútja és csatázóhelye volt. Minden hatalom, lett légyen az még oly erős is, amely kívülről akarta a medencét birtokolni, vagy idebenn annak csak egyes részeit töltötte ki, előbb vagy utóbb tönkrement és megbukott. Így csak néptöredékek maradtak vissza mozaikszerűen egymás mellett itt a medencében...

Árpád a magyarokat a Kárpátokon át bevezette erre a földre. Ez a helyzet magyarázza a honfoglalás gyorsaságát. Államférfiúi lángeszét dícséri az a tény, hogy fejedelmi törzsét a medence közepére telepítette le, az erővonalak és összetevők metszőhelyére, és a többi törzsét úgy tolta ki az egész medence kitöltésére. Művét betetőzte a kereszténység és a nyugat eszméitől megihletett késői unokája, Szent István, az apostoli király, amikor az ősi öröklési rendet és a laza törzsszerkezetet erőszakosan letörte, és az egységes nemzetet és egységes központi hatalmat megteremtette.

Ezer esztendőn át dacolt a történelem minden viharával szemben a Kárpátok-övezte Dunamedence ezen tökéletes földrajzi és gazdasági egysége, melyet az egységes, magyar központi hatalom töltött ki...
*
Ízelítő a TARTALOMBÓL:

ELŐSZÓ (Vitéz nagylaki Rácz Jenő szkv. gyalogsági tábornok, volt m. kir. honvédelmi miniszter)
AJÁNLÁS (Jaross Andor m. kir. miniszter)

Magyarország földrajzi egysége;

A felvidéki magyarság húsz éve:
Megszületik a Cseh köztársaság - Szervezkedik a felvidéki magyarság - Megalakul az egyesült magyar párt - Tárgyalások a nemzetiségi Statútum körül - Runciman lord megérkezik Prágába - Megszakadnak a tárgyalások

Az első viharfelhők Prága felett:
Henlein Konrád Karlsbadi pontjai - Cseh mozgósítás, véres összecsapások, kisebbségi statútum - Lord Runciman küldetése - Hitler nürnbergi üzenete: Szűnjön meg a három és félmillió szudétanémet elnyomása - Prágai statárium, szudétanémet ultimátum - Az obersalzbergi tanácskozás, magyar tiltakozás Prágában - Mussolini Triesztben állást foglal a németek, magyarok és lengyelek mellett

Magyar államférfiak Obersalzbergben, menekülők özönlenek hazánkba:
A godesbergi találkozó - Október 1. az utolsó terminus - A müncheni egyezmény

A Felvidék népe menekül a cseh terror elől;

Megkezdődik Csehszlovákia felbomlása:
Semmiféle megkülönböztetésbe sem nyugszunk bele

A magyar kormány jegyzékei Prágában:
Magyar a magyarért

• Komárom - Ipolyság - Felszabadul a cseh Sátoraljaújhely - Igazságot, de gyorsan - Megszakadnak a komáromi tárgyalások - Fegyverbe! - A cseh kormány elfogadta a döntőbíráskodást - A bécsi döntés, Bristol előtt - Megértük a feltámadás napját - Újjászületik a Magyar Honvédség - A medvei átkelés - A Honvédség Magyarország.kormányzójával az élén bevonul Komárom ősi városába - Érsekújvár, Ógyalla, Galánta, Léva, Losonc (A magyar zászló és magyar kenyér bevonul Párkányba - Léva felé - Fülek - Losonc, Rimaszombat - Rosenzweig megjelenik - Léva előtt, Léva felszabadul - Rozsnyó, Kassa - Kassa énekel - Beregszász, Munkács, Ungvár)

• A leventék felvidéki látogatása - Felvidéki emlékbélyegzők - Szemelvények a Felvidék felszabadításának zenei termékeiből - Visszatért magyar városok - Régi helyőrségek a visszatért Felvidéken - A Vitézi Rendről - A m. kir. honvéd térképészeti intézetről - Felvidéki tájak - Zárószavak

SZÖVEGKÖZTI TÉRKÉPEK:
A komáromi tárgyaláson tett cseh ajánlatok - A felvonuló hadtestek területsávja és menetvonala - Térképrészletek, Csonka-Magyarország és Nagy-Magyarország térképe - A visszatért Felvidék új vármegyei és járási beosztása, az öszes visszatért községgel - Északkeleti Felvidék (Ruszinföld)

KÉPEK - MÉLYNYOMÁSÚ TÉRKÉPEK - MÉLYNYOMÁSÚ KÉPEK

*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 700 Ft
Internetes ár: 5 130 Ft
Mély titkú rovással Friedrich Klára 3,300 Ft 2 970 Ft
Magyarok Romániában 1990-2015 Bárdi Nándor és Éger György szerk. 4,490 Ft 4 041 Ft
Felfedetlen Steven M. Greer 5,500 Ft 4 950 Ft
Tél a Retyezáton Maderspach Viktor 2,700 Ft 2 430 Ft
Bhagavad Gítá avagy a harcos kaszt Testamentuma V-XVIII. párbeszéd Atakám 2,500 Ft 2 250 Ft
Az egészséges női mell kézikönyve Dr. Kristi Funk 4,990 Ft 4 491 Ft
5 évezred történéseiről 50 oldalon Tóth János 600 Ft 540 Ft
Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban Darkó Jenő 2,400 Ft 2 160 Ft
A vízöntő kor embere Larisza Szeklitova Ludmila Sztrelnikova 3,700 Ft 3 330 Ft
Barangolások Magyarországon és annak lakói közt Wilhelm Richter 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^