Újdonság

Zetényi Csukás Ferenc - A Horthy-család

A Horthy-család

Zetényi Csukás Ferenc

Vitéz nagybányai Horthy Miklós felmenői, testvérei, felesége és leszármazottai

Könyv
HK Hermanos Kiadó kiadó, 2015
Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9786158008310
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Zetényi Csukás Ferenc - Horthy
Zetényi Csukás Ferenc - A nemzeti hadsereg
Zetényi Csukás Ferenc - Volt egyszer egy Horthy-korszak...
Zetényi Csukás Ferenc - A kormányzó - The Governor
Zetényi Csukás Ferenc - Emlék képek
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 900 Ft
Internetes ár: 7 110 Ft
Az elmúlt időkben számos részrehajló és elfogultságtól mentes tanulmány született vitéz nagybányai Horthy Miklósról, a Magyar Királyság egykori kormányzójáról, a magyar történelem által leginkább ismert Horthyról.

Ezek a dolgozatok, értekezések és tudományos munkák gyakran kerülték a tárgyilagosság fontos kitételét. A korabeli sajtó elsősorban a kormányzói – kormányzó helyettesi pár és gyermekük „Istvánka” életébe engedett bepillantást. Meglehetősen keveset tudunk azonban a Horthy-család többi tagjának (a kormányzó testvérei, másik három gyermeke és azok családja) életéről.

Családtörténeti munkához nyúlni mindig jókora kihívás, hiszen a genealógia egy egzakt tudomány és a Horthy-család históriáját górcső alá venni még ma is nagy bátorság.

Elsősorban azért, mert hiába volt a Horthy-ak között régi múltú református püspök, hiába hívták Rákóczi György fejedelem feleségének édesanyját Horthy-nak, vagy hasztalanul mondjuk el azt, hogy II. Rákóczi Ferenc titkára is Horthy volt, a közvélemény ha „Horthyt” mondunk, akkor kizárólag a Magyar Királyság egykori kormányzójára, vitéz nagybányai Horthy Miklósra gondol. Ettől a berögződött tételtől nehéz eltekintenünk, de a dinasztia története sokkal messzebbre vezet. A nemzetség első ismert őse Horti István 1635-ben nyert nemesi oklevelet és nemesítésükre 1657-ben Kolozs vármegyében került sor...

Ez a történeti dolgozat alapvetően Horthy István (1830 - 1904) és Halassy Paula (1839-1895) kilenc gyermekének - István, Zoltán, Béla, Paula, Miklós, Erzsébet, Szabolcs, Jenő (kisgyermekként elhalálozott), Jenő- és leszármazottaik életéről kíván számot adni, igyekezve megfelelni az elvárt kitételnek; csak az érdemes a megörökítésre, ami valóban megtörtént, minden szépítés és túlzás nélkül. Ennek lehet csak hitele, megtartva a törvényt, mindig csak az igazat szabad és kell elmondani, hogy tanulhasson belőle az utókor.

Igaz az a latin mondás: a történelem az élet tanítómestere, de csak akkor, ha az igaz, és nem tudatosan ferdített valótlanságokból áll össze...

*
A Horthy-család” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a szerző Zetényi Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság elnöke, több Horthy-családtag személyes ismerőse, jó barátja és a család történetének, illetve a családtagok életének egyik legismertebb kutatója tollából szeretnék megismerni a Horthy-családról az eddigi kutatások eredményeinek összefoglalását, illetve saját kutatásait felhasználva egy sor eddig nem ismert, az életúttal, családi adattal, érdekes epizóddal kapcsolatos adatot vagy történetet, családtagokra bontva, tudományos igényességgel...

Az olvasó egy olyan hiánypótló művet tart a kezében, amelynek megjelenése már régóta váratott magára!

*
Ajánlott még:

Emlékirataim.
Becsület és kötelesség - a két kötet együtt
Horthy.
A Horthy-család története.
Horthy István élete és halála.
Horthy DVD.
Vitéz Pusztai László: „HORTHY MIKLÓS flottaparancsnokról az igazat, AZ 1918-1919-es proletár forradalomról csak az igazat.”
Vitéz Pusztai László: „HORTHY MIKLÓSRÓL AZ IGAZAT, csakis az igazat.”
Nemere István: „HORTHY MIKLÓS MAGÁNÉLETE.”
Nemere István: „HORTHY ISTVÁN ÉLETE ÉS HALÁLA.”
Csonkaréti Károly: „HORTHY MIKLÓS HAJÓHADA.”
Turbucz Dávid: „HORTHY MIKLÓS.”
Vitéz Pusztai László: „HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ”.
Bencsik Gábor: Horthy Miklós.
Erdeös László: „Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében.
Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája I. (1919-1924).
Haranglábi Nemes József: Küldetésben Horthy futáraként. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 900 Ft
Internetes ár: 7 110 Ft
Székely viccek 2. 1,490 Ft 1 341 Ft
Vasfüggöny kölnivel Szablya Ilona 3,900 Ft 3 510 Ft
A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban Farkas Tamás - Kozma István 3,800 Ft 3 420 Ft
Ember lenni mindég, minden körülményben Acsády György 1,500 Ft 1 350 Ft
Sztracsatella DVD Kern András 3,990 Ft 3 591 Ft
Vér és kereszt II. - Ország születik Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
A történelem vonzásában Egyed Ákos 1,500 Ft 1 350 Ft
Ma még nem nevettem Bagdy Emőke Pap János 3,150 Ft 2 835 Ft
Én, mint blogger Fricz Tamás 3,900 Ft 3 510 Ft
A gerinc mindig maradjon egyenes! Takler Ferenc 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^