Becsület és kötelesség - a két kötet együtt-Gróf Edelsheim Gyulai Ilona-Könyv-Európa-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Gróf Edelsheim Gyulai Ilona - Becsület és kötelesség - a két kötet együtt

Becsület és kötelesség - a két kötet együtt

Gróf Edelsheim Gyulai Ilona

1918-1944 és 1945-1998 özvegy Horthy Istvánné emlékiratai - 2013. ÁPRILIS 18-ÁN, 95 ÉVES KORÁBAN MEGTÉRT A TEREMTŐHÖZ HORTHY ISTVÁNNÉ. EMLÉKÉT KEGYELETTEL MEGŐRIZZÜK

Könyv
Európa kiadó, 2008
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 7 000 Ft
Megtakarítás: 6%
Online ár: 6 510 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás
Az emlékezések első kötetében talán az egyik leghitelesebb tanú, Horthy István kormányzóhelyettes özvegye szólal meg a XX. századi magyar történelem egyik döntő szakaszának eseményeiről.

Fontos adalék a történtek hiteles tisztázásában, a valós viszonyok megismerésében, az eddigi ismereteink átértékelésében.

Horthy István kormányzóhelyettes özvegye ötvennégy év krónikáját örökíti meg emlékiratai második kötetében. 1944. október 18-án valahol Bajorországban, Gestapo - fogságban kezdődik a történet, és 1998-ban végződik.
*
1918. január 14 - én született Budapesten, ifj. Edelsheim - Gyulai Lipót és Pejacsevich Gabriella lányaként. Gyermekkorát és fiatalkora java részét azonban Szlovákiában töltötte, hiszen Trianon a felvidéki családi birtokot is elszakította az anyaországtól. Egy éves volt, amikor édesanyja elhagyta a családot egy titkolt szerelem miatt.

Edelsheim - Gyulai Ilona 3 nővérével (Éva, Maritta, Alexia) a család Dísz téri palotájában élte leányéveit. Burokban nevelkedett, iskolába soha nem járt, így más társadalmi helyzetű gyerekekkel gyakorlatilag nem érintkezett, miként a felnőttekkel is csak a társadalmi hierarchiában elfoglalt pozíciójából került kapcsolatba.

Semmiféle szisztematikus tudással vagy műveltséggel nem rendelkezett. Szakmája nem volt, a tisztességes munka szabályait nem ismerte. A gyerekkor, ifjúság miliője idilli volt: hatalmas családi kastély Nyitra közelében, minden településtől távol, négy nevelőnő, egy angol, egy francia, egy német és egy magyar gondoskodott a négy lánytestvér (közülük az egyik nem vér szerinti) tanításáról. Budapest 160 kilométerre volt, s bár Csehszlovákiában éltek, évente többször is úgy jártak Budapestre, saját várbeli házukba, mint saját fővárosukba.

Az önfeledt élet akkor változott meg gyökeresen, amikor egy jótékonysági rendezvényen - mesébe illően - megismerkedett Horthy Istvánnal.

22 évesen, 1940. április 27 - én, egy verőfényes tavaszi szombaton, a Szilágyi Dezső téri református templomban fogadtak örök hűséget egymásnak a kormányzó – Horthy Miklós – fiával.

Közéleti szereplővé vált, írtak róla az újságok, zászlóanyaságot kellett vállalnia, beszédet mondania, avatnia. E protokollfeladatokon kívül az ápolás terén is komolyan vette a küldetését. A front mögé is kiutazott, s asszisztált, illetve kisebb műtéteket maga is elvégzett.

A házasságot követően kilenc hónappal később megszülte gyermeküket, ifj. Horthy Istvánt.

Kétévi házasság után - 1942. augusztus 20-án - férje repülőszerencsétlenség áldozata lett. 24 évesen, özvegyként is a Horthy családban maradt, s a nyilas hatalomátvételig folytatta a még 1942 elején vállalt ápolónői munkáját, nemcsak alkalmi jótékonykodásként, hanem műtétekben is közreműködő, kiképzett vöröskeresztes nővérként.

Vállalt feladatát tovább vitte, olyannyira, hogy Török Sándoron keresztül a zsidó menekítésekben is szerepe volt.

Kiderült, hogy kiváló műtősnő lehetett volna, ha nem szentelte volna minden idejét az összecsukló magyar állam reprezentációjára.

1944. szeptember - októberében súlyos teendők hárultak reá. Azon - jószerével egy kézen megszámolható - kiválasztottak közé tartozott a budai Várban, akikben a kormányzó feltétlenül megbízott, ezért fontos feladatot kapott a kiugrási kísérlet előkészítésében. Közreműködött a szeptember végén Moszkvába küldött fegyverszüneti delegációval való titkos rádiókapcsolat fenntartásában, a rejtjelezett szövegek megfejtésében. A roppant kockázat ellenére férfiakat, katonákat is megszégyenítő módon mindig bátran és higgadtan viselkedett, őreá bármikor számítani lehetett. A kormányzó menye a szűk csoport egyik legszilárdabb tagjának bizonyult.

1944-ben, 26 éves korában Horthyékkal együtt hurcolták a németek Ausztriába, de osztozott férje szüleinek sorsában a háború után is.

A sikertelen 1944. októberi kiugrási kísérlet után azonban az ország és a Horthy család sorsa is megpecsételődött. A fájdalmas kudarcot október 15-én és a következő napokban együtt élte át a kormányzói párral, és fiával együtt velük tartott a német fogságba, majd az emigrációba. Hazáját a Gestapo kivételezett foglyaként kellett elhagynia.

Magyarországról védőőrizetnek álcázott akció keretében a németek hurcolták el őket, a bajorországi Weilheim mellett, Waldbichlbe. A hontalanság hosszú évtizedei alatt ő volt a család gondviselője, mentője. Szeretett apósát és még jobban szeretett anyósát hűségesen követi és szolgálja a száműzetésben.

Az idegen világban kicsúszik lába alól a talaj.

Ismét férjhez megy, házassága boldogtalan. Férje alkohollal, õ depresszióval küszködik.

Emlékeit ebben a regényben írja meg részletekbe menően.

Az 1. memoár három jól elkülönülő részre oszlik.

- Az első az 1942 - ig tartó időszak, amit jórészt emlékezetből idéz fel.

- A második az 1944. március 19-i német bevonulásig tartó szakasz, ahol már saját egykorú naplója alapján írja meg emlékeit, de ezek, ha kapcsolatba kerülnek is az ország politikai vezetőivel, akkor is döntően magánéletiek.

- S végül a harmadik szakasz szól életének arról az időszakáról, amikor valóban közvetlen közelről figyelhette a kormányzó és környezete politikai tevékenységét, sőt ő maga is némileg részesévé vált az itt folyó munkálatoknak.

*
A „BECSÜLET ÉS KÖTELESSÉG” című ezen kiadványt az özvegy Horthy Istvánné emlékiratai iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
A két kötet külön is megrendelhető:
Becsület és kötelesség 1. rész 1918-1944
Becsület és kötelesség 2. rész 1945-1998
*
Kapható még Horthy Miklós visszaemlékezései is Emlékirataim címmel!
*
A témához kapcsolódva ajánljuk még a korszak egy elemzését Újragondolt negyedszázad címmel.
*
Végül, de nem utolsó sorban Koltay Gábor filmrendező nagy sikert aratott filmjét szintén Horthy címmel. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés