Újdonság

Győrfi Károly - Keresztényüldözés a 21. század elején

Keresztényüldözés a 21. század elején

Győrfi Károly

Könyv
Kairosz kiadó, 2015
232 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789636628376
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Győrfi Károly - Európa értékrendi válsága, úton a vég felé
Győrfi Károly - Nemzet áruló politika 2002-2010
Győrfi Károly - Keresztényüldözés a 21. század elején
Győrfi Károly - Európa értékrendi válsága, úton a vég felé
Győrfi Károly - Nemzet áruló politika 2002-2010
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Ilyen témájú könyvet sem magyarul sem idegen nyelven nem adtak ki az utóbbi években.

A brutálisan véres esetek miatt a szerző javasolja a 18 éven felüli korhatárt.

A könyvből kiderül, hogy a keresztényeket nemcsak az iszlám többségű országokban, hanem a buddhista és hindu többségűekben is üldözik. Egyházi vezetők - többek között pápák - nyilatkozatai szerint manapság minden 5. pecben megölnek egy keresztényt a hite miatt...

A Nyugat-Európában vagy Magyarországon tapasztaltakat a szerző nem üldözésnek, hanem keresztényellenességnek tartja.

A könyv megfelelő fejezetei röviden vázolják az üldöztetés és a tanúbizonyság-tétel bibliai hátterét, és válogatást adnak híres emberek tanúságtételeiből.

*
A „Keresztényüldözés a 21. század elején” című ezen kiadványt a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, az üzleti világban és a diplomáciában vezető beosztásokban dolgozott szerző újabb könyvének (2015) témája iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely a jelen korunkban egyre fokozódó keresztényüldözést tartalmazza.

Statisztikai adatokkal alátámasztva bemutatja a keresztényüldözésnek a világ igen sok országában tapasztalt, dokumentált, konkrét eseteit...

Ajánljuk mellé:
Hogy hogyan működik a világot irányító háttérhatalom? Tudja meg az Ubuntu kötetből!
Ha a Háttérhatalom történelme, felépítése érdekli és a benne részt vevő személyek, akkor a A háttérhatalom című könyvet ajánljuk! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Bach-virágterápia a mindennapokban Szabó Norbert Dr. Várhelyi Gábor 4,900 Ft 4 410 Ft
Akasha-krónika Guido Huber 2,300 Ft 2 070 Ft
A brit haditengerészet és a Mediterráneum a korabeli magyar források tükrében (1935-1939) Réti Balázs 2,480 Ft 2 232 Ft
A Gulag szigetvilág Szolzsenyicin A.I. 9,999 Ft 9 000 Ft
A szabadkőművesség titkai Aczél Gáspár 2,650 Ft 2 385 Ft
Amerikai diktatúra Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Golgota I-II. - ANTIKVÁR Alekszej Tolsztoj 3,990 Ft 3 591 Ft
Az álommaszkok Karl Spiesberger 1,600 Ft 1 440 Ft
Igen! Ruediger Schache 3,490 Ft 3 141 Ft
A Rádió lírikusa Sediánszky János 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^