Újdonság

Jenei Tamás - Levelek Magyarisztánból I. rész

Levelek Magyarisztánból I. rész

Jenei Tamás

Atakám története

Könyv
2015
225 oldal, Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
ISBN 9789631221992
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Jenei Tamás - Levelek Magyarisztánból I. rész
Jenei Tamás - Bhagavad Gita avagy a harcos kaszt Testamentuma
Jenei Tamás - Levelek Magyarisztánból I. rész
Jenei Tamás - Bhagavad Gita avagy a harcos kaszt Testamentuma
Jenei Tamás - Levelek Magyarisztánból I. rész
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
„Ez a könyv Atakám, a barátom történetét meséli el. Atakám számára a lélek és a test kettőssége nem tanmese, hanem az élet része volt. A lélek megszólította földi vándorlásai során. A látomásai messzi tájakra repítették. Atakámban a régi idők misztikusai éledtek újjá, akik számára a világ börtönként hatott. Egy misztikus túl szeretne lépni a földi lehatároltságokon és mindenhol az Ég visszatükröződéseit keresi. Örökké a határtalanban akar időzni. Örökké Isten felé törekszik.”

Atakám megjárta a bolondokházát az ideologikusan korlátolt szovjetrendszer alatt, és egy politikai ámokfutás befejezéséül, a szabadságüzekedésben megtébolyult Nyugat börtöneit is. De Moszkva és Brüsszel intelmei gyerekjátékok voltak a belső pokolba történő alászálláshoz képest. A misztikus összeomlásban leégetett minden e világi köteléket magáról, és kilépett a Föld vonzásából.

Éveket magányosan lebegett a beletörődés árnyszigetén, ahol megszabadult az emberek által gyártott béklyóktól. Megszabadult a politikai ideológiáktól és a vallási dogmatikáktól, az anyagi hajszától és az ösztön követelődzéseitől. Ennek ellenére élete utolsó napjaiban vallotta be Csagatáj barátomnak a börtönben, hogy két földi jelenségtől nem tudott végleg megszabadulni: a nő varázslatától és a hazája szeretetétől. Törekedett rá, de nem tudott. Asszonya örökké elcsábította. Hazája szívét mardosta...
*
Részlet a kötetből:

„... Atakám azt állította, hogy a jelenkor nyolc ismérvvel rendelkezik. Ezek a következők:
Az Isten nélküli értelem, az anyagot hajszoló félelem, a korlátok nélküli ösztöneső, a liberális inkvizíció, a kapitalista majomlét, a vallásnak nevezett közjáték, a demokratikus gyűlöletkeltés és a szellemi hierachiát nélkülöző nemzetgőz...
*
Ajánlott ez a könyv mindazoknak, akik úgy érzik, hogy közük van ehhez a kis hazánkhoz, éljenek bárhol fizikailag a világban. Ajánlott továbbá mindazoknak, akik érzik az Univerzummal, az Ősforrással való összetartozásukat és azoknak is, akik már nem érzik... Ajánlott a lázadó lelkületű szabadon gondolkodóknak és a konzervatívoknak, a földhöz ragadottaknak és a misztikusoknak, az útkeresőknek és a megfáradtaknak egyaránt. Egyszóval Mindenkinek.


Mindenki talál benne ugyanis olyan gondolatsort, amely személy szerint neki szól, amely megragadja az elmét, megérinti és formálja a lelket.

*
A „Levelek Magyarisztánból I. rész” című ezen kiadványt a szerző alábbi szavaival ajánljuk:

Olvassák megértő szívvel a barátom történetét és leveleit, aki az istenét vesztett mai korról rántja le a leplet. Meztelen valóságában mutatja be azt, amit senki se akar tudni és látni. A végzetet. Atakám szerint a kor legnagyobb kihívása, felismerni a bukást, hogy az emberiség elrontotta, amit Isten alkotott, hogy ebben a rontásban mindannyian részt vettünk, hogy együtt ülünk a pácban, ennek ellenére mégsem szabad indulatos bánatba süllyedni, hanem megértő bölcsességgel szükséges mosolyogni az egész emberi világon, mely így is, úgy is a semmibe fog veszni. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
Az ötórai nő és a vén kéjenc bikafalvi Máthé László 3,300 Ft 2 970 Ft
Magyarország a háborúban Cecil D. Eby 3,500 Ft 3 150 Ft
Az 5 szeretetnyelv szólóban Gary Chapman 2,500 Ft 2 250 Ft
Az Ipolytól Dachauig Nagy László 2,900 Ft 2 610 Ft
3 lépésre a felébredéstől Osho 4,490 Ft 4 041 Ft
Az időutazás 7 titka Von Braschler 4,500 Ft 4 050 Ft
Kulákprés Závada Pál 3,990 Ft 3 591 Ft
Miért kell Közép-Európát elpusztítani? Takáts Péter 1,250 Ft 1 125 Ft
A felemelkedés rejtélyei David Wilcock 6,990 Ft 6 291 Ft
Kutyák és rokonaik 3,600 Ft 3 240 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^