Történelem

Horváth Julianna - Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember

Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember

Horváth Julianna

1956 röplaphumora

Könyv
Napvilág kiadó, 2006
112 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789639350830
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Horváth Julianna - Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember
Horváth Julianna - Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember
Horváth Julianna - Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember
Horváth Julianna - Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember
Horváth Julianna - Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
A Napvilág Kiadó gondozásában megjelent kötet Horváth Julianna válogatásában 39 dokumentumot közöl a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 1956-os röpiratgyűjteményéből.
*
A dokumentumok közös jellemzője, hogy egytől egyig a politikai humor eszközével közelítik meg 1956 eseményeit és szereplőit, ezáltal leképezve az utca emberének nem csak a hatalommal szembeni erősen kritikus véleményét, de a hangulatát és a vereség keserűségének egyfajta lélektani feldolgozását is.

A rendezés alapelve a keletkezés időrendje volt, s ennek megfelelően kapták a sorszámot is. A kevésbé jól olvasható röplapokat nemcsak képi, hanem szöveges formában is közzétették. A kötetben egyébként helyet kaptak a november 4-i utáni konszolidációs politika mellett agitáló, a humor eszközeit használó kormánypárt röplapok is.

Minden dokumentumnál feltüntetik a pontos levéltári jelzetet, az irattani meghatározást, adott esetben az őrzési helyet, a röplapra utólag ráírt kézírásos megjegyzéseket, a szövegváltozatok lelőhelyeit, s az első forrásközlés esetleges bibliográfiai adatait is. A röplapokat rövid kommentárok kísérik, amelyekben azok tartalmához vagy keletkezésükhöz, utóéletükhöz fűződő információkat találunk.

A gúnyos, szarkasztikus röplapok korhangulatot tükröző, a történeti események megértésében játszott - figyelmen kívül nem hagyható - funkcióját Farkasházy Tivadar előszava hivatott a laikus közönség előtt is bizonyítani, népszerűsíteni: a 20. század borzalmai, értelmetlensége a szatíra, a groteszk és az abszurd eszközeivel írható le a legjobban, miközben a humor - átmenetileg - fel is szabadítja mesélőjét és hallgatóját.

Horváth Julianna bevezetőjében néhány konkrét bírósági eset segítségével ad áttekintést a röplapok változatos előállítási módjairól és terjesztéséről (házfalak, levélterjesztés), s mindennek veszélyes voltáról is. Ezt az iratanyag sajtó alá rendezésének nehézségei követik: például a készítő személyének és a keltezésnek a hiánya, a keletkezés körülményei, a sokszorosítás menete és az így keletkezett eltérő szövegvariánsok...

A kötethez annotált névmutató és rövidítésjegyzék is készült.

*
A „Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember...” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a politikai humor eszközeivel szeretnének közelíteni 1956 eseményeihez, történéseihez... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
Akaratunk gyógyereje Eszterhai Katalin 5,999 Ft 5 400 Ft
Cigánymágia Carmen Eleonore Luzbel 2,500 Ft 2 250 Ft
Kossuthkifli Fehér Béla 3,490 Ft 3 141 Ft
Új magvetést! Tóth János 2,200 Ft 1 980 Ft
Az 5 szeretetnyelv Istenre hangolva Gary Chapman 2,500 Ft 2 250 Ft
Harcra hív a kürt Marossy Endre 3,380 Ft 3 042 Ft
Megbélyegzettek Széchenyi Kinga 3,990 Ft 3 591 Ft
Nyelvészekről, nyelvészetről Simoncsics Péter 2,990 Ft 2 691 Ft
Trianon, honvédség, háború, sport Szakály Sándor 2,790 Ft 2 511 Ft
A Sziklai-ügy - Budakeszi, 1956 Speck István 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^