Történelem

Takács Róbert - A származási megkülönböztetés megszüntetése 1962-1963

A származási megkülönböztetés megszüntetése 1962-1963

Takács Róbert

Könyv
Napvilág kiadó, 2008
196 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789639697348
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Takács Róbert - A származási megkülönböztetés megszüntetése 1962-1963
Takács Róbert - Politikai újságírás a Kádár-korban
Takács Róbert - A származási megkülönböztetés megszüntetése 1962-1963
Takács Róbert - Politikai újságírás a Kádár-korban
Takács Róbert - A származási megkülönböztetés megszüntetése 1962-1963
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 440 Ft
A fordulat éve, 1948 után a szovjet blokk kommunista pártjai központi kérdésként kezelték a régi uralkodó osztályok művelődési monopóliumának megtörését. Ennek egyik eszköze az oktatás ún. demokratizálása volt.

A munkás- és parasztcsaládból származók aránya a népi kollégiumoknak, szakérettséginek köszönhetően jelentősen emelkedett, ám drasztikus változást az új felvételi rendszer, a származási kategorizálás bevezetése jelentett. 1949 és 1962 között ezzel az adminisztratív intézkedéssel biztosították a népi származásúak kimagasló arányát, illetve így zárták el a továbbtanulás lehetőségét a kizsákmányolóknak minősítettek gyermekei elől.

A súlyos személyes sérelmeket, sokszor sérülést is okozó korlátozásokat a proletárdiktatúra eszméje, valamint a történelmi igazságtétel elve legitimálta. Az 1956 utáni fejlődés, a konszolidáció sikere azonban a kibontakozás akadályává tette a származási kategóriák rendszerét. Így az MSZMP VIII. kongresszusa hosszas vitákat követően kimondta annak eltörlését a felsőoktatás intézményeiben. Az intézkedés a kádári kétfrontos küzdelem jelszava alatt végigvitt enyhülési folyamat egyik emblematikus döntése volt.

• Mennyiben érte el célját a származási kategorizálás gyakorlata?
• Valóban megteremtette-e az oktatáshoz való hozzáférés egyenlő esélyeit?
• Milyen folyamatok tették a pártvezetés számára feleslegessé az adminisztratív beavatkozást a felvételik során?
• Milyen viták folytak az 1962-es és 1963-as határozatok hátterében?
• Valóban megteremtette-e a versenyelvet és a szabad bekerülés lehetőségét az új felvételi rendszer?
• Hogyan illeszkedett a felsőoktatási felvételik reformja a kádári liberalizáció egészébe?

Ez a monográfia ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat, miközben betekintést nyújt a kora kádári döntéshozó mechanizmus működésébe is.

*
„A Származási Megkülönböztetés Megszüntetése 1962-1963” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik nyitottak a közelmúlt történelmi és közéleti eseményeire, a származási kategorizálásra és annak eltörlésére, a társadalmi életben kifejtett hatására, amely folyamat nem értelmezhető sem azok nélkül a meghatározó bel- és külpolitikai események ismerete nélkül, amelyek az ötvenes évek második felében meghatározták hazánk mozgás és erőterét, sem a kategorizálás bevezetésének és alkalmazásának a közel másfél évtizedes története, ismerete és elemzése nélkül. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 440 Ft
Meg kell a búzának érni Halmos Béla 1,500 Ft 1 350 Ft
Magyar építészettörténet Rados Jenő 8,900 Ft 8 010 Ft
Jövőnk a tét Hoffmann Rózsa 1,500 Ft 1 350 Ft
Álomcsőd Martin József Péter - Várkonyi Iván 2,950 Ft 2 655 Ft
Magyarország 1956 ANTIKVÁR Bill Lomax 2,990 Ft 2 691 Ft
A széttagolt ország Hornyik Miklós 1,470 Ft 1 323 Ft
Görgey: Görgey Görgey Gábor 3,490 Ft 3 141 Ft
Történelmünk központi titkai Grandpierre K. Endre 3,990 Ft 3 591 Ft
Kossuth emlékkönyv Kossuth Lajos 3,680 Ft 3 312 Ft
Diplomáciai Lexikon - A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^