Újdonság

Daniel Friberg - A jobboldal visszatér - A valódi ellenzék kézikönyve

A jobboldal visszatér - A valódi ellenzék kézikönyve

Daniel Friberg

Könyv
Arktos kiadó, 2016
112 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9781910524589
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Daniel Friberg - A jobboldal visszatér - A valódi ellenzék kézikönyve
Daniel Friberg - A jobboldal visszatér - A valódi ellenzék kézikönyve
Daniel Friberg - A jobboldal visszatér - A valódi ellenzék kézikönyve
Daniel Friberg - A jobboldal visszatér - A valódi ellenzék kézikönyve
Daniel Friberg - A jobboldal visszatér - A valódi ellenzék kézikönyve
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
A jobboldal visszatérőben van. Több évtizednyi megaláztatás és politikai hibák után újjászervezi magát, naprakésszé válik és rendezi a sorait. Egyáltalán nincs ehhez túl korán. Európa számos kihívással néz szembe, olyan kihívásokkal, amelyekkel a vaskalapos, inkompetens politikai és tudományos elit, valamint a tömegmédia nem hajlandó szembenézni.

A kontrollálatlan bevándorlás, az erőforrások esztelen pazarlása és az európai ember lényegét pusztító fogyasztói társadalom – ezek a gondok olyan kérdéseket vetnek fel, amelyekre a fennálló rendnek nincs megfelelő válasza.

Az Új Jobboldal viszont választ tud adni. Ebben a rövid kézikönyvben az olvasó egy sor nagyon aktuális esszét talál a svéd aktivista, Daniel Friberg tollából. Ezek az írások mindenkihez szólnak, akik részei – vagy részeivé akarnak válni – a valódi megújulásnak, amelyre Európának és gyermekeinek világszerte égető szüksége van.

A könyvben praktikus tanácsokat találunk, valamint rövid összefoglalását az Új Jobboldalt leginkább foglalkoztató koncepcióknak, ügyeknek és ötleteknek.
*
Daniel Friberg MBA végzettséggel rendelkezik, a Wiking Mineral svéd bányászati vállalat vezérigazgatója, a Motpol svéd metapolitikai think tank alapítóinak egyike. Jelentős múltat tudhat magáénak a svéd ellenzékben, az Arktos egyik alapítója.

*
„A Jobboldal Visszatér” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a kérdéskörrel, az Új Jobboldal kialakulásának társadalmi igényével, a kontrollálatlan bevándorlás, az erőforrások esztelen pazarlása és az európai ember lényegét pusztító fogyasztói társadalom problematkájával az alábbi TARTALOM szerint szeretnének mélyebb kontextusban is ismerkedni:

Előszó a magyar kiadáshoz
Előszó: Daniel Friberg és a svéd jobboldal

• 1. A valódi jobboldal visszatérése
A baloldal kulturális hódító háborúja
A régi jobboldal bukása
Az Új Jobboldal megszületik
A svéd Új Jobboldal átveszi a vezetést
A baloldal közelgő bukása

• 2. Metapolitika a jobboldalon
A metapolitika gyakorlása
A jobboldal metapolitikai élcsapata

• 3. Orientációs pontok
Ember és társadalom
Imperium Europa
Gazdaság és politika
A világ népei és az etnikai sokszínűség
Parlament, forradalom, reakció

• 4. Hogyan állítsuk meg az inváziót?
A bevándorlási válság okai
Mit lehet tenni?
Következtetések

• 5. Röviden a nemi szerepekről
Férfiaknak
Nőknek
Következtetések

• 6. Metapolitikai szótár
• 7. Kezdődjön a kaland!
Utószó: A belső harc A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
A Hálózat felrobbantja Oroszországot Alekszandr Litvinyenko Jurij Felstinszkij 4,500 Ft 4 050 Ft
Jegyzetek a kései hagyatékból IV. Friedrich Wilhelm Nietzsche 2,200 Ft 1 980 Ft
Az Aranycsapat örökösei Rózsaligeti László 8,990 Ft 8 091 Ft
A Nemzeti Összetartozás naptára 1920-2020 - 4 DARAB KEDVEZMÉNNYEL Babucs Zoltán 15,960 Ft 14 364 Ft
Naplók I-II, 23-24 Hamvas Béla 7,990 Ft 7 191 Ft
Még nincs vége Serfőző Simon 2,000 Ft 1 800 Ft
Jézus gyermekkora J.M.Coetzee 3,490 Ft 3 141 Ft
Bélügyek Giulia Enders 3,450 Ft 3 105 Ft
A magyar hadiipar története Dombrády Lóránd - Germuska Pál - Kovács Géza Péter - Kovács Vilmos 6,300 Ft 5 670 Ft
Gépzongora Kurt Vonnegut 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^