Irodalom

Gulyás Judit - Mert ha írunk népdalt, mért ne népmesét?

Mert ha írunk népdalt, mért ne népmesét?

Gulyás Judit

A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában

Könyv
Akadémia kiadó kiadó, 2010
352 oldal, Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
ISBN 9789630587518
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Gulyás Judit - Mert ha írunk népdalt, mért ne népmesét?
Gulyás Judit - Mert ha írunk népdalt, mért ne népmesét?
Gulyás Judit - Mert ha írunk népdalt, mért ne népmesét?
Gulyás Judit - Mert ha írunk népdalt, mért ne népmesét?
Gulyás Judit - Mert ha írunk népdalt, mért ne népmesét?
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
A kötet azt a kérdést vizsgálja, hogy a reformkori magyar kultúrában, a népköltészet és az irodalom egyre intenzívebb kölcsönhatásának időszakában milyen kísérleteket tettek az elitkultúra bizonyos képviselői arra nézvést, hogy egy addig elsősorban a szóbeliségben hagyományozódó narratív műfajt, a tündérmesét beillesszék a nemzeti irodalom műfaji rendszerébe.

Az ún. népies költők „triumvirátusa”, vagyis Petőfi Sándor, Tompa Mihály és Arany János 1845 és 1847 között, három év leforgása alatt jelentetett meg olyan elbeszélő költeményeket, amelyekhez a népmese vagy a népmonda szerzői műfajmegjelölést társították (János vitéz; Népregék, népmondák; Rózsa és Ibolya). Jelen kötet e három mű keletkezéstörténetét és 19. századi fogadtatását próbálja meg dokumentálni.

Ezen túlmenően a magyar mesekutatás történetét áttekintve a korai magyar mesekéziratok és mesekiadások kapcsán foglalkozik a népmese és az irodalmi mese viszonyáról kialakított képzetek problematikus voltával, a szóbeliség és az írásbeliség közötti médiumváltás következményeivel, valamint a textualizációs eljárások és a hitelesség kérdésének összefüggéseivel...

*
A „Mert ha Írunk Népdalt, mért Ne Népmesét?” című ezen kiadványt az irodalom, a reformkori irodalomtörténet és szemlélet, az esettanulmányok elemzése, a három nagyobb esettanulmányban a korabeli meseközlések alakulástörténetének és recepciójának bemutatása, az 1840-es évek magyar irodalmában észlelhető törekvések és kísérletek az epikus folklórműfajok, ezen belül a népmese (tündérmese) irodalmi integrációjára, ennek eredményei és megítélése iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, a korszaknak főként az epika iránti igénye mellett... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Viharsarok Féja Géza 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyves sors - magyar sors Püski Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Így is lehet nevelni és tanítani Dr. Marshall B. Rosenberg 1,850 Ft 1 665 Ft
Az ütések alatt Melocco Miklós 1,500 Ft 1 350 Ft
Az ősmagyarok mitológiája Bíró Lajos 8,500 Ft 7 650 Ft
Az ősmagyar vallás emlékeiről Kókai Lajos 1,300 Ft 1 170 Ft
Elmulasztott utak, megtalált ösvények Harangozó Imre 1,900 Ft 1 710 Ft
Kiút a függőségből Heinz-Peter Röhr 2,700 Ft 2 430 Ft
Ezredvégi számvetés - Esszék a vallásról Mezei Balázs 2,400 Ft 2 160 Ft
A magyar őstörténetírás hanyatlása Fischer Károly Antal 1,900 Ft 1 710 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^