Hagyomány

Baczka-Madarasi Kis Bálint - Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban

Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban

Baczka-Madarasi Kis Bálint

Könyv
Históriaantik Könyvkiadó kiadó, 2011
176 oldal, Kemény kötésű ragasztott B5 méret
EAN 5990000162905
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Baczka-Madarasi Kis Bálint - Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban
Baczka-Madarasi Kis Bálint - Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban
Baczka-Madarasi Kis Bálint - Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban
Baczka-Madarasi Kis Bálint - Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban
Baczka-Madarasi Kis Bálint - Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 500 Ft
Backa-Madarasi Kis Bálint szerző császári és királyi kamarás, a Ferencz József-rend lovagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató v. tagja.
- Ötvenhét nemzedékrendi táblával.
Buda-Pest, Athenaeum,1895.
*
A genealógia (származástan) a nemzetségek, családok történetét, leszármazási rendjét tanulmányozó történeti segédtudomány. A családtörténeti kutatások eredményét elsősorban családfákon vagy jegyzékekben foglalják össze. Kétféle alapvető megközelítésben őstábla és leszármazási tábla létezik...

„ • Van-e igazoltsága, hogy valaki a mai demokratikus és gyakorlati irányú korban pár esztendei fáradságos munkát, tanulmányt és vizsgálódást arra fordítson, hogy vagy másfélezer családban egy régi letűnt dynastia vérét kimutassa?
• Érdekelheti-e ez a mai kort?
• Lelkesíthet az, hogy némelyikünk önmagában fölismer és ereiben lüktetni érzi azon vért, melyet minden magyar ember a legelőkelőbbnek kell, hogy tartson, s látható, hogy e nemes örökség közkincsévé vált már az egész magyar nemzetnek?…

S ha áttekintünk e számos családon, mely e munka körébe esik, s amely családok a legmagasabb köröktől a legszerényebb életpályákon tengődőkig, óriási hitbizományok uraitól a rongyokba burkolt koldusig (nem túlzunk: valóban látunk ilyent is a tábláinkra felsoroltak közt) ez ország társadalmát annak minden rétegeiből képviselik…

Remélem, hogy mindezek hozzájárulhatnak a nemzeti összetartás és együttérzés emeléséhez, s midőn Magyarország a honalapítás millenniumát fogja megülni, lélekemelő és bizalomgerjesztő lesz a tudat, hogy a honalapító hős nemcsak a földet, melyet megszerzett, hanem vérét is hátrahagyta örök időkre a magyar nemzetnek; hogy miként a szívből az erek ezrein át a testbe, úgy szivárgott az át ezer ágazaton keresztül e haza társadalmába, s nemesíti azt és él benne kiolthatatlanul, mint a hazaszeretet, mely egy íly nemzetben el nem hamvadhat soha.

S e nemzet, ezredéves ünnepén, nemcsak hőskorának vezérét fogja ünnepelhetni, hanem ezerek meg ezerekben meg lehet a történelmileg is igazolt tudat, hogy az egyszersmind ősatyja is; hogy e nemzeti fiai vérségileg is annyira -, sőt kiterjedtebben, mint amennyire tudásunk terjedhet – összekapcsolva, egyetlen családot kell, hogy képezzenek, hazafias eszméken közösen lelkesülve, a közjóért közösen munkálkodva, összetartásban, egységben!

Ha csak valamennyire is hozzájárulhattunk e közérzület élesztéséhez, akkor bármit vessen is szemünkre a fin de siécle korholó szava, akár a demokrátia, akár a realismus szempontjából: mégsem pazaroltuk hiába időnket, s igazolva lesz a munka, melynek eredményét most olvasóinknak be kívánjuk mutatni.”
Következik 1613 családi név.
*
Megjegyzés: ... Az író szerint „ebben az 1613 megnevezett családban mindben az Árpádok királyi vére csörgedezik. Sok idegen név is szerepel. Házasság útján lettek Árpád vérének és a magyar nemzettestnek a részesei”.
*
A kötet TARTALMA:

BEVEZETÉS
• Történelmi és okleveles nyomai a hazai családokba nőül ment árpádházbeli királyivadékoknak;
• Mózes nádor és árpádházbeli neje;
• Okleveles bizonyítékaink Moys nádor és árpádházbeli nejének utódairól;
• Munkánk alapjának megvetése az előbbi fejezetek adataiból;
• A leszármazás továbbfejlesztése hazai genealógiánk terén;
• Táblázataink elrendezése, forrásaink s utasítás a táblák használatához;
TÁBLÁZATOK - NÉVMUTATÓ

*
„Az Árpádok Királyi Vére Magyarország Családaiban” című ezen kiadványt Kis Bálint 1895-ben kiadott genealógiai munkája iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely az Árpád-házi királyokkal rokonságba került főnemesi családokat és leszármazottaikat követi nyomon.
Ötvenhét nemzedékrendi táblával! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 500 Ft
Corvin köz 1956 Pongrátz Gergely 1,955 Ft 1 760 Ft
Szeretet szigetek Jókai Anna - Ternyák Csaba - Sajgó Szabolcs 4,500 Ft 4 050 Ft
Ferenc pápa gondolatai a családról Ferenc pápa 2,490 Ft 2 241 Ft
A magyar huszárság eredete Darkó Jenő 1,900 Ft 1 710 Ft
Kerecseny karácsony Olasz Etelka 3,500 Ft 3 150 Ft
F..k it! B...a meg! Átdolgozott kiadás John C. Parkin 2,690 Ft 2 421 Ft
Egy eszme indul - Reményik Sándor arcképéhez Pomogáts Béla 3,300 Ft 2 970 Ft
A Magyar Golgota ANTIKVÁR Gosztonyi Péter 3,990 Ft 3 591 Ft
A zarándok útja Győri Zsolt 3,000 Ft 2 700 Ft
Az Antikrisztus és mi Czakó Gábor 2,300 Ft 2 070 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^