Történelem

Marczali Henrik - Az Árpádok és Dalmáczia

Az Árpádok és Dalmáczia

Marczali Henrik

Könyv
Históriaantik Könyvkiadó kiadó, 2014
106 oldal, Kemény kötésű A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Marczali Henrik - Az Árpádok és Dalmáczia
Marczali Henrik - A francia forradalom és Napóleon ANTIKVÁR
Marczali Henrik - Mária Terézia ANTIKVÁR
Marczali Henrik - Az Árpádok és Dalmáczia
Marczali Henrik - A francia forradalom és Napóleon ANTIKVÁR
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
„Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia II. osztályának 1898. február 7-iki ülésén.”
*
„Volt ekkor egy szláv főúr, ki a törzsbeliektől sok bántást szenvedve, sok kárt vallva ... Magyarországba költözött. László király elé lépve, reábeszélte őt, induljon meg Horvátország elfoglalására és uralma alá vetésére, biztosítván őt arról, hogy az könnyen megy, mivel nincs király, ki ennek az országnak gondját viselje...”
*
Dalmácia:
Hegyes vidék, amelyet szélesebb-keskenyebb völgyek szelnek át. Az Adriai-tenger felé általában meredeken ereszkedik le. Hegyei túlnyomórészt mészkőből állnak, ezért legnagyobb része karszt természetű. Északon a Velebit-hegység emelkedik. A Velebithez csatlakozik a Dinári-Alpok, a Dinara és a Janski. A Dinári-Alpokkal párhuzamosan emelkedik a Castella és a Mossor Planina, valamint a Biokovo Planina nevű hegylánc.

A legszaggatottabb és legzordabb hegyek takarják a Kotori-öböl körüli részeket. A meredek partok előtt mintegy 20 nagyobb és száznál több kisebb sziget és szikla emelkedik ki az Adriai-tengerből.

Dalmáciában három nagyobb öböl nyúlik be a szárazföldbe: északon a Novigradi-, középen a Sabioncellói- és délen a Kotori-öböl...
*
Részlet a kötetből:

„A kedvező fekvése tette e vidéket, Dalmáciát már az ókorban is egyik első tengeri hatalom fészkévé. Ez segítette elő, hogy a partszegély természetes központja, ahol Spalato és Traú épültek a római időkben, magához vonja a Balkán-félsziget északnyugati részének forgalmát és váljék székhelyévé igen jelentékeny gazdasági és irodalmi műveltségnek.

Erre tartanak, mintegy sugarak, a Kerka és a Cettina völgyei, erre nyitnak utat a félsziget belsejébe a Dinara szorosai, innét húzódik át legszélesebben a szigetek öve, majdnem a Monte Gargano felentjáig, az Adria bejárása felé.

Ez volt az a tengermellék, amely a magyar történelem egy jelentékeny, és tán eléggé még nem méltatott fejezetének szolgált színhelyéül...”
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ - BEVEZETÉS; Az Adriának és különösen a dalmata tengerpartnak földrajzi és történeti jelentősége;
• Dalmácia állapota a magyar hódítás előtt;
• A magyar hódítás Horvátországban;
• Dalmáczia elfoglalása;
• Dalmáczia megbékítése. Magyarország belép a tengeri hatalmak sorába;
• Az Árpádok birodalmi politikája;
• Hódító politika;
• A magyar birodalom és Dalmáczia a tatárjárás korában;

*
„Az Árpádok és Dalmáczia” című ezen kiadványt azoknak a történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk, akik tanulmányozni szeretnék, hogy mit jelentett Magyarország számára Dalmáczia birtoklása, melyek voltak a kölcsönös előnyök a magyar és a horvát nemzetre nézve, az alábbiak szem előtt tartásával:

„Magyarország és Dalmáczia közti összeköttetés nem a véletlennek, nem a szerencse forgandóságának volt az eredménye. Mindegyik félnek szüksége volt a másikra. Az egyik jólétet és oltalmat talált a kapcsolatban, a magyar pedig csak a tengermellék birtoklása által vált valóban nagyhatalommá.

Annyi század múltán is tiszta fényben ragyog azon nagy királyok bölcsessége, kik a városok szabadságát és virágzását összefűzték a magyar birodalom hatalmával.A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Egy következmények nélküli ország Fricz Tamás 2,800 Ft 2 520 Ft
Áminollah Illés Sarolta 3,490 Ft 3 141 Ft
Requiem Hatala Csenge 2,999 Ft 2 700 Ft
A jó és a rossz között Papp Miklós 2,990 Ft 2 691 Ft
Egy vadászéleten át Szent Ivány Géza 2,600 Ft 2 340 Ft
Helyünk a világban - A magyar külpolitika útja a 21. sz-ban Csaba Lászlo Jeszenszky Géza Martonyi János 3,500 Ft 3 150 Ft
Pogány szokások, keresztény emlékek Alföldi András 2,400 Ft 2 160 Ft
Varázsjelek Ifj. Csoóri Sándor 2,000 Ft 1 800 Ft
Omladozó téveszmék Nagy Ervin 2,800 Ft 2 520 Ft
A magyarok Istenének elrablása Grandpierre K. Endre 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^