Irodalom

Hamvas Béla - Ördöngösök

Ördöngösök

Hamvas Béla

Könyv
Medio kiadó, 2015
382 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb kicsi méret
ISBN 9789639240544
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Hamvas Béla - Művészeti írások II.
Hamvas Béla - Álarc és koszorú
Hamvas Béla - Arkhai
Hamvas Béla - Patmosz I-II.
Hamvas Béla - Scientia Sacra I-II.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 705 Ft
– Tudom – szólt Kárászhoz, de úgy, hogy a többiek is jól hallották –, tudom, hogy itt most mindnyájan nagy tévedés és csalódás áldozatai vagyunk. Ebben a házban, mint mindenki tudja, sajátságos levegő uralkodik. Ez az a levegő talán, ami az emberek legtöbbjére igen különös módon hat. Hóbortos gondolatok és tettek követik egymást, és sajátságos módon nem engedi valami, hogy az emberek rögeszméikből kilépjenek.

A rögeszmék aztán a legszörnyűbb bonyodalmakat teremtik és kényszerítenek bennünket, hogy a lét amúgy is sok nehézségét még nehezebbé tegyük. Végre el kell oszlatni ezt a különös varázslatot!

• Halljátok? El kell oszlatni!

Meg kell gyújtani az emberek agyában azt a kis fényt, ami ebben a sűrű lelki homályban még megmaradt, és meg kell kísérelni a dolgokat világosan látni. Igen, az emberekben levő defektusokat gyökeresen meg kell javítani! Bartolomeus szavait mindenki a lehető legnagyobb figyelemmel hallgatta, és az előterjesztésre az egész társaság helyeslő zúgással felelt.

• Hát hogyan kellene ehhez hozzáfogni ebben a pillanatban? – kérdezte ekkor Kárász. – Ez mindenkinek saját és mindnyájunknak közös ügye és java – folytatta Bartolomeus komoly hangon –, ha letörjük magunkban a fixa ideákat és igyekszünk közösen békés, normális életet élni.

• Mi ez a normális lét? Semmi egyéb, mint a dolgokat és az embereket a maguk teljes valódiságában nézni, nem szélsőséges elméletek, légből kapott hóbortok alapján. A normális lét az, hogy felülemelkedünk a hiábavaló és kártékony gyarlóságokon, elfogultságokon és előítéleteken, ha levetjük azt az őrületet, ami bennünk van.

• Végeredményben mi az, ami itt folyik? Akárminek nevezzük, elméletnek, vallási vagy erkölcsi elvnek vagy világnézetnek, az mind csak álarc, és így itt a világ nem egyéb, mint elv-álarcok farsangja. Ezekre a szavakra még nagyobb csend lett, aztán még nagyobb helyeslés következett...
*
HAMVAS BÉLA (Eperjes, /ma Szlovákia/ 1897. március 23. – Budapest, 1968. november 7.) magyar író, filozófus, esztéta és könyvtáros.

Édesapja 1919 novemberében megtagadja a csehszlovák hűségesküt, ezért a családot kiutasítják Pozsonyból, és Budapestre költöznek. Hamvas Béla 1919 és 1923 között a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–német szakos hallgatója, emellett zeneelméleti előadásokat látogat, sőt alkalmi hallgatója az orvostudományi karnak is. 1919-20-ban jelennek meg első írásai a pozsonyi Tavasz folyóiratban, majd 1923-tól három évig újságíró a Budapesti Hírlapnál és a Szózatnál...

Többször is behívták katonának. 1944-ben Németországból hazaszökött Budapestre, ahol az ostrom idején katonaszökevényként bujkált. A lakását bombatalálat érte, így valamennyi ott lévő könyve és kézirata megsemmisült.

1945 után szerkesztő, könyvtáros és kertész volt, 1951-től 1964-ig raktáros és gondnok volt Inotán, Tiszapalkonyán, és Bokodon...

Az 1970-es évekig a művei csupán kéziratos - gépelt formában voltak hozzáférhetők. A nyolcvanas évektől indulhatott meg a nyilvános recepció, először „A világválság” (1983), majd a nagyszabású regény, az akkor még enyhén cenzúrázott „Karnevál” (1985) jelenhetett meg.

A kilencvenes évek elején kezdődött el a teljes életmű rendezett és autorizált kiadása (szerkesztője Dúl Antal). Hamvas Béla munkásságát 1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal ismerték el.

*
Az „Ördöngösök” című ezen kiadványt Hamvas Béla életműsorozat 28. kötete iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 705 Ft
Az 5 szeretetnyelv szólóban Gary Chapman 2,500 Ft 2 250 Ft
Gyógyító médium Anthony William 3,490 Ft 3 141 Ft
Makk Károly nyomában Gyöngyösi Zoltán 5,460 Ft 4 914 Ft
Bolygónk vándorai K. M. Kostyal 7,000 Ft 6 300 Ft
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában Pálffy István 1,500 Ft 1 350 Ft
Főnix Generáció Kingsley L. Dennis 3,990 Ft 3 591 Ft
Kitörők Szále László 2,980 Ft 2 682 Ft
A tűz levelei Thomas Esposito O. Cist. 2,800 Ft 2 520 Ft
Lila nőszirom Paládi József 500 Ft 450 Ft
A magyar bor nagykövete Rohály Gábor 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^