Hagyomány

Joyce Tyldesley - Egyiptomi királynők krónikája

Egyiptomi királynők krónikája

Joyce Tyldesley

Az archaikus kortól Kleopátra haláláig

Könyv
Móra kiadó, 2008
224 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9789631183955
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Joyce Tyldesley - Egyiptomi királynők krónikája
Joyce Tyldesley - Egyiptomi királynők krónikája
Joyce Tyldesley - Egyiptomi királynők krónikája
Joyce Tyldesley - Egyiptomi királynők krónikája
Joyce Tyldesley - Egyiptomi királynők krónikája
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 6 500 Ft
Internetes ár: 5 850 Ft
Az Egyiptomi királynők krónikája az első átfogó mű Egyiptom királynőiről és királynéiról.

3000 év királynőinek lebilincselő életrajza a korai dinasztiáktól egészen Kleopátra öngyilkosságáig.

A híres királynők, Hasepszut, Nofretiti és Nofertari sorsa példázza, hogy a nők a hagyományos hitvesi és anyai szerep mellett sikeresen állták meg helyüket önálló uralkodóként is.

Az egyiptomi kultúra és szokásrend kevésbé ismert oldalait hozzák testközelbe azok a források és képek, amelyek a mindennapi élet apró mozzanatairól tanúskodnak.

A kronológiai táblázatok és időszalagok áttekinthetővé teszik az egyes királynők és királynék uralkodásának sorrendjét.

A kötetet gazdagítja 273 illusztráció, ebből 173 színes kép!

Az „Egyiptomi királynők krónikája” bemutatja a nők különleges szerepét az ókori egyiptomi társadalomban, és sorra veszi az összes királyné életrajzát. Bőséges képanyaga, családfák, adattáblák, kronológiai táblák és az egyiptomi kultúra sajátosságait - a parókaviselettől a gyermekszülésig - ­megvilágító írások segítik az eligazodást az egyiptomi kultúrában. Az egyiptomi királynék gondoskodó feleségek és édesanyák voltak, de dinasztikus válság idején elvárták tőlük férjük helyettesítését.

A királyné időnként maga állt a hadsereg élére, vagy kormányozta az országot a kiskorú fia helyett. Alkalmasabb király híján előfordult, hogy a dinasztia egyik befolyásos nőtagja magához ragadta a hatalmat, és királynőként uralkodott. Hatsepszut és Tauszert fáraónő, a csodálatos Teje és Nofretiti királyné, a gyönyörű Nofertari és Kleopátra meghatározó alakjai az egyiptomi történelemnek.

• De mi a helyzet a kevésbé ismert fáraófeleségekkel, a női lakosztály falai mögött rejtőző, dédelgetett királyi hitvesekkel és hercegnőkkel?

Emlékük megfakult, sírjaikat jórészt elnyelte a sivatagi homok. De a névtelen hölgyek egyszer-egyszer kiléptek luxusbörtönük biztonságából, és befolyásolták a trónöröklés rendjét.

Az „Egyiptomi Királynők Krónikája” az ő történetüket is elmeséli. Ez a nagyszerű könyv szórakoztató olvasmány és megkerülhetetlen tudományos alapmű, melyet örömmel forgathatnak a turisták, múzeumlátogatók, diákok és az ókori Egyiptom iránt érdeklődő valamennyi olvasónk.
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
• Az első királynék - Archaikus kor;
• A piramisok korának királynéi - Az Óbirodalom;
• Káosz és újjászületés - Az Első Átmeneti Kor, a Középbirodalom és a Második Átmeneti Kor;
• A birodalom királynéi - Az Újbirodalom;
• Meggyengült királyi hatalom - A Harmadik Átmeneti Kor és a Ptolemaiosz-kor;
KRONOLÓGIA ÉS A KIRÁLYI PÁROK LISTÁJA - JEGYZETEK - VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS - A KÉPEK FORRÁSAI - MUTATÓ A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 6 500 Ft
Internetes ár: 5 850 Ft
Dankó Pista Gárdonyi József 3,000 Ft 2 700 Ft
A külkereskedelmi politika eszközei Gróf Bánffy Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Konok idő 2,200 Ft 1 980 Ft
Megtervezett világvége Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Piknik az ezerarcú Békés Italával DVD Békés Itala 2,800 Ft 2 520 Ft
Sharuna Gamhud Vörös Győző 4,990 Ft 4 491 Ft
Tükörben a halál Kurucz Gyula 2,800 Ft 2 520 Ft
A nap szerelmese Dallos Sándor 5,999 Ft 5 400 Ft
Transziregény László Erika 3,490 Ft 3 141 Ft
Halhatatlan élet Nyirő József 2,700 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^