Irodalom

Burget Lajos - Retró szótár

Retró szótár

Burget Lajos

Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig

Könyv
Tinta kiadó, 2015
347 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789637094842
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Burget Lajos - Retró szótár
Burget Lajos - Szótárház
Burget Lajos - Retró szótár
Burget Lajos - Szótárház
Burget Lajos - Retró szótár
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
A szó az élet tükre. Minden szó annak a kornak a lenyomata, amelyben megszületett. Minden hatalom a szavakon keresztül manipulálja alattvalóit, az aktuális terveire, intézkedéseire új címkét akaszt.

Ez jól nyomon követhető történelmünk második világháború utáni évtizedeiben is. Ezzel együtt a régi szavak gyakran feleslegessé válnak. „Ahogy a levelek változnak évről-évre a fákon, úgy engedik át helyüket az elöregedett szavak az újonnan születetteknek” - írja már Horatius is.

A második világháborút követő időszak kikényszerített társadalmi-politikai és kulturális változásai is létrehozták a maguk „korfestő” szavait.

Burget Lajos újságíró 2006-ban kezdte meg a segítő szándékú emberek hathatós közreműködésével a korra legjellemzőbb szavak összegyűjtését. „Semmilyen történelemkönyv nem tudja úgy visszaadni egy-egy vizsgált kornak a hangulatát, a mindennapjait, mint a korfestő szavakat felsorakoztató és magyarázó szótár”. (Sajnos Burget Lajos a kézirat leadása után, a szótár végső szerkesztése közben elhunyt és a szerkesztés már a TINTA Könyvkiadóban fejeződött be.)

A 700 szócikkből néhány emlékezetes szócikk:

Bambi, békekölcsön, beszolgáltatás, építőtábor, kulák, maszek, sztahanovista, tantusz, társbérlet, úttörő

Járművek:
Csepel motorkerékpár, Dongó kerékpár, farmotoros Ikarusz, Trabant, úttörővasút

Meghatározó személyek:
Buga László dr., Farkas Bertalan, Hofi Géza, Kádár János, Pióker Ignác, Rákosi Mátyás, Szepesi György

Jellemző ruhadarabok:
fecske, klottnadrág, lódenkabát, orkánkabát, viharkabát

Ünnepek, események:
forradalmi ifjúsági napok, nagy októberi szocialista forradalom, világifjúsági találkozó

Cigarettamárkák:
Daru, Fecske, Kossuth, Munkás, Terv, Tulipán

A kor csokimárkái:
Mecsek, Inota, Újító, Úttörővasút, Űrhajós

Televízióműsorok:
Riporter kerestetik, Röpülj, páva!, Táncdalfesztivál

A politika szavai:
funkcionárius, hidegháború, káder, moszkovita, osztályellenség, tervgazdaság
*
Burget Lajos szerző (Miskolc, 1932. - Budapest, 2007.) Életútja és egész publicisztikai munkássága arról árulkodik, hogy alapvető fontosságúnak tartotta az emberek sokoldalú tájékoztatását. Széleskörű, szerteágazó tudásának egy szelete ez a könyv, amely nem hagyja elfelejteni a közelmúltunkat.

A lánya, Burget Eszter köszönetét fejezte ki, hogy bár az apja már nem olvashatja, mégis megjelenhetett ez az utolsó munkája...

*
A „Retró Szótár” című ezen kiadványt a Kiadói ELŐSZÓ alábbi záró bekezdésével ajánljuk:

„Tisztelt olvasóinknak abban a reményben nyújtjuk át a Retró szótárt, hogy gyűjteményünk dokumentálja és segíti megérteni magyar sorsunknak a második világháborútól a rendszerváltásig tartó korszakát, hiszen Csoóri Sándor szavaival élve mindegyik szóban ott van a történelem.
(Kiss Gábor) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
Magyar hittel - idézőkönyv Balogh Ildikó 2,800 Ft 2 520 Ft
Harcra hív a kürt Marossy Endre 3,380 Ft 3 042 Ft
Churches Makovecz Imre 25,000 Ft 22 500 Ft
Meghasonlásunk története - Délvidéki könyv Hornyik Miklós 3,500 Ft 3 150 Ft
Élő víz Liu Csen-Jing 2,450 Ft 2 205 Ft
Magyar-angol közmondásszótár Nagy György 2,490 Ft 2 241 Ft
Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában Simon Attila szerk. 2,500 Ft 2 250 Ft
Mesepszichológia a gyakorlatban Kádár Annamária - Kerekes Valéria 3,360 Ft 3 024 Ft
A felfedezett mágia 2,300 Ft 2 070 Ft
Miért? Gy. A. 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^