Filozófia

 - Széchenyi igéi

Széchenyi igéi

Könyv
Tinta kiadó, 2014
122 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9786155219917
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 692 Ft
Az antológia bizonyos szempontok szerinti válogatás, amely lehet vers- vagy szöveggyűjtemény, de akár grafikák vagy hangfelvételek gyűjteménye is. A 19. században jelentek meg az első, magyar költészettel foglalkozó antológiák, melyek közül a legismertebb a Hét évszázad magyar versei. A magyar prózát tartalmazó első antológiák a 20. században jelentek meg...
*
Széchenyi Istvánnak, a legnagyobb magyarnak örök érvényű gondolatait tartalmazza ez az antológia.

Először 1921-ben jelent meg Szekfű Gyula előszavával. A 178 idézet az alábbi tematikus csoportokba sorolva olvasható:

• Széchenyi István küldetése, vallásos hite;
• A leghívebb magyar;
• Magyar balsors, magyar parlag;
• A nemzetiségi kérdés;
• A magyar jövő;
• Önismeret;
• Az ősi magyar vétek;
• A nemzeti szenvedélyek, a nemzetpolitika;
• Osztrák–magyar, kuruc–labanc;
• A magyar paraszt, a földbirtokreform;
*
Részlet Szekfű Gyula előszavából:
„Itt az utolsó pillanat, hogy közkinccsé, valóban olvasott nemzeti olvasmánnyá tegyük régi nagyjainkat, azoknak színmagyar erkölcsét és hatalmas értelmét, mert különben elérkezik az idő, melytől Széchenyi tartott: amidőn »zagyvaléknép« leszünk.

A kezdetet Széchenyivel kell megtennünk, kinek műveiről Vörösmarty mondá: »Valami elragadó van ez értelmes és magas lelkesedésű beszédekben«. Legyen e könyvecske próba és bizonyíték, hogy a mai magyar sem érzéketlen ez elragadtatás iránt, s egyúttal ízelítő a legnagyobb magyar államférfiú munkáiból...”

*
A „Széchenyi Igéi” című ezen kiadvány ismételt közreadásával a TINTA Könyvkiadót az a cél vezérelte, hogy problémákkal terhes korunkban Széchenyi István igéi útmutatóul szolgáljanak a magyarság előtt álló régi és új feladatok megoldásához. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 692 Ft
Idegen kapcsolat Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A magyar honvédelem egy negyedszázada 1919-1944 Erdeös László 9,900 Ft 8 910 Ft
Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája Szalai Miklós 1,990 Ft 1 791 Ft
Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében Erdeös László 3,900 Ft 3 510 Ft
Végítélet - Zuhanás az apokalipszis felé Molnár Tamás 3,000 Ft 2 700 Ft
Így is lehet nevelni és tanítani Dr. Marshall B. Rosenberg 1,850 Ft 1 665 Ft
Enneagram kézikönyv Császári Éva (szerk.) 1,900 Ft 1 710 Ft
Történelem, történetírás, hagyomány Romsics Ignác 3,480 Ft 3 132 Ft
Pont a Karma - A TÉT Rendszer könyve Hoffmann Gergely 2,940 Ft 2 646 Ft
Mivé lettél, mivé leszel csángó magyar? Jakab Attila 2,600 Ft 2 340 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^