Irodalom

Bicsérdy Gábor - Rövidítések enciklopédiája

Rövidítések enciklopédiája

Bicsérdy Gábor

12000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata

Könyv
Tinta kiadó, 2012
504 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155219139
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bicsérdy Gábor - Rövidítések enciklopédiája
Bicsérdy Gábor - Rövidítések enciklopédiája
Bicsérdy Gábor - Rövidítések enciklopédiája
Bicsérdy Gábor - Rövidítések enciklopédiája
Bicsérdy Gábor - Rövidítések enciklopédiája
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 092 Ft
Napjaink felgyorsult világában egyre több rövidítést és mozaikszót használunk. Ezért szükséges a „Rövidítések enciklopédiája”, amely értelmezi és megmagyarázza a nagy számban és gyorsan felbukkanó rövidített nyelvi alakokat.

Nemcsak a magyar nyelv él a szavak, szókapcsolatok rövidítésével, hanem az idegen nyelvek is. Mivel a tudományok és a technika, technológia fejlődésében élen járó országok angol nyelvűek, illetve a nemzetközi kommunikáció nyelve mára szinte kizárólagosan az angol, érthető, hogy az angol nyelvben születik a 21. század elején a legtöbb rövidítés, amelyek aztán szinte az egész világon elterjednek.

A TINTA Könyvkiadó „Rövidítések enciklopédiájának” megjelenését többéves gyűjtőmunka előzte meg. Az összeállítás nagyságára jellemző, hogy 67 szak­területről 12 000 rövidítést tartalmaz és dolgoz fel.

A szótározott rövidítések közül 5320 magyar, a fennmaradó 6830 pedig idegen nyelvű.

A legtöbb rövidítést az alábbi területekről, illetve témakörökből találjuk:
orvostudomány, szervezet-egyesület, vallás, földrajz, politika, informatika.

A néhány éve fel­bukkant SMS-nyelvből is a szótár szép számú adatot tartalmaz és értelmez: ír6sz, mléxm, QK stb. A gyűjteményben megtalálhatók az új, csupán néhány éves rövidítések mellett a régebbi, tradicionálisak is, mint pl.: FÉG, ONCSA, szmk.

A kötetben a szócikkek felépítése az alábbi:

1. A rövidítés,
2. A rövidítés feloldása,
3. A rövidítés nyelve vagy forrásnyelve,
4. A fogalom szakterülete,
5. A rövidítés kifejtése, magyarázata.

Az eredményes használatot a kézikönyvben 1100 utalás is segíti.

Ez a kiadvány a kevés magyar előzményből is kiemelkedik azzal az újdonságával, hogy nemcsak kifejti, feloldja a vastag betűs rövidítést az erede­tileg rövidített szó vagy szavak teljes megadásával, hanem tájékoztat arról is, hogy az adott rövidítés milyen fogalmat takar. Ezt a jelen gyűjtemény nevében az „enciklopédia” szóval jelöltük.

*
A „Rövidítések Enciklopédiája” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik kíváncsiak arra, hogy egy-egy rövidítés vagy mozaikszó mit jelent, és sikeresen akarnak tájékozódni arról, hogy egy rövidítés mögött pontosan milyen fogalom rejlik.

A kézikönyv olvasmánynak is érdekes, segítségével többek között a technika, a kultúra, a művészetek, a tudomány, a politika és a sport területére tehetünk izgalmas utazást.
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 092 Ft
Fölemelkedni vagy lesüllyedni? Taxner Tóth Ernő 1,500 Ft 1 350 Ft
Horthy Zetényi Csukás Ferenc 7,500 Ft 6 750 Ft
Elsüllyedt földön Domonkos László 2,940 Ft 2 646 Ft
Az Istenek eredete - Göbekli Tepe Andrew Collins 4,990 Ft 4 491 Ft
A Szent Koronáról - Kettészakadt ország - Hogyan segítsünk magunkon? Tóth János 600 Ft 540 Ft
Angol-magyar kifejezések Nagy György 2,490 Ft 2 241 Ft
Angol elöljárószavas kifejezések szótára Nagy György 2,490 Ft 2 241 Ft
Magyar-angol közmondásszótár Nagy György 2,490 Ft 2 241 Ft
Utazás Erdélyben 1864 nyarán Arthur J. Patterson 2,600 Ft 2 340 Ft
Orosz - Magyar alapszótár Guszkova Antonyivna - H. Tóth István 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^