Újdonság

Dr. Sebestyén Gyula - Magyar népköltési gyűjtemény VIII. kötet

Magyar népköltési gyűjtemény VIII. kötet

Dr. Sebestyén Gyula

Dunántúli gyűjtés

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2016
600 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155496325
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Sebestyén Gyula - Regösök
Dr. Sebestyén Gyula - Magyar népköltési gyűjtemény VIII. kötet
Dr. Sebestyén Gyula - A magyar honfoglalás mondái
Dr. Sebestyén Gyula - Regösök
Dr. Sebestyén Gyula - Magyar népköltési gyűjtemény VIII. kötet
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 242 Ft
A »Kisfaludy-Társaság« három ízben (1901, 1902 és 1903-ban) bízott meg a székely népdalok és néphagyományok gyűjtésével, hogy így a székely népléleknek még föl nem jegyzett, már-már veszendő, naiv megnyilatkozásaiból megmenthessük azt, ami még megmenthető.

Mert a meghamisítatlan néplélekben gyökeredző népdal, népmese vész, pusztul. A művelődés nyomában járó új eszmék, új irányok, új törekvések átalakítják a népet s a néplélek individualitása rohamosan olvad fel a civilisatiónak mindent egybeolvasztó kohójában.

„A siker kevés reményével, de annál nagyobb lelkesedéssel kezdtem meg a gyűjtést, mert éreztem, hogy a székely népköltészet egykor oly virágzó mezején, amelyben egynéhány lelkes gyűjtő a világ népköltészetének legszebb termékeit gyűjtötte össze, én leszek talán az utolsók egyike (adja az ég, hogy ne így legyen!), aki még újat találhatok.”
*
A VIII. kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• NÉPSZOKÁSOK:
- Betlehemes játékok és karácsonyi énekek;
- Három királyok (Vízkereszti játékok);
- Balázs-járás;
- Gergely-járás;
- Pünkösdölés;
- Szent-ivánnapi szokások;
- Luczázás;
- Korbácsolás aprószentekkor;

• BALLADÁK ÉS ROKONNEMŰEK - DALOK:
- Szerelmi dalok;
- Katonadalok;
- Pásztor- és betyárdalok;
- Vegyes dalok;
- Játékdalok és rigmusok;

• LEVELEK:
• RÁOLVASÁSOK:
• MESÉK ÉS MONDÁK:
- Mesék;
- Krisztus mondák;
- Helyi mondák;
JEGYZETEK

*
A „Székelyföldi Gyűjtés” című ezen 1906-ban először megjelent kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akiket a fenti tartalom szerint érdekelnek a meghamisítatlan néplélekben gyökeredző néprajzi elemek, a népdalok, népmesék, népszokások...

E kötet különösen gazdag régi népszokások költői maradványaiban, melyek „mig egyrészről sok becses mívelődéstörténeti adatot nyújtanak, másrészről a nép leleményét s humorát sokszor megkapó közvetlenséggel csillogtatják”...
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 242 Ft
Morpheus játéka Utasi András 2,000 Ft 1 800 Ft
A vörös emigráció Mályusz Elemér 2,800 Ft 2 520 Ft
Az óriás DVD - Duplalemezes változat George Stevens 3,990 Ft 3 591 Ft
Kapcsolatpróba - Szállj a dallal! 2. Rácz Stefán Tibor 3,299 Ft 2 970 Ft
Naplók I-II, 23-24 Hamvas Béla 7,990 Ft 7 191 Ft
Pótkérdések az Őseink nyomában társasjátékhoz Társasjáték 2,800 Ft 2 520 Ft
Matyó motívumok kifestőkönyve Horváth Ágnes 1,490 Ft 1 341 Ft
Szabadtéri Néprajzi Múzeum - ANTIKVÁR Cseri Miklós - Filep István - Ujfalussy Béla 5,990 Ft 5 391 Ft
Rendezni végre közös dolgainkat Kovács Mihály 700 Ft 630 Ft
Gyógyíthatsz José Silva 2,150 Ft 1 935 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^