Újdonság

Huszka József - Magyar díszítési motívumok a Székelyföldön

Magyar díszítési motívumok a Székelyföldön

Huszka József

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2017
62 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155797019
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Huszka József - Magyar díszítő styl
Huszka József - Magyar ornamentika
Huszka József - Az Istenfa
Huszka József - Magyar díszítési motívumok a Székelyföldön
Huszka József - Honfoglaló őseink ornamentikája
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 2 070 Ft
Sepsi-Szentgyörgy,
Jókai Nyomda Részvénytársulat Köznyomdája,
1883
*
Természetadta kincseinkben, eredetiségekben és különlegességekben oly gazdag székely földünknek jellemző s valódi nemzeti kincset képező vonása az, hogy lakói a régi nemzeti sajátságokat nyelvben, szokásokban és műipari tekintetben, dacára kiválóan tanulékony jellemüknek, sokkal inkább meg tudták tartani a civilizáció egyenlítő és összeolvasztó erejével szemben, mint hazánk bármely vidéke.

Nyelvész úgy, mint történész, archeológus úgy, mint művész és műiparos, kimeríthetetlen kincses házát találja itt régi és ma is létező nemzeti sajátságainknak s műemlékeinknek. A tájszólások, mondák, népszokások, helynevek, egy szegényes falusi templom és egy régi nemesnek ládafiókja: mind-mind élő tanúi a múltnak, és adat nemzetünk s fajunk történetéhez.

A rohamosan haladó civilizáció ugyan eljutva a legelrejtettebb zugba is, sok sajátságos vonást kezd már eltörölni nemzeti művelődésünk nagy kárára, melyek azonban ma még kevés munka és fáradság árán megmenthetők az enyészettől és az örök feledéstől.

Ilyen elenyésző s lassanként feledésbe menő nemzeti kincs a sajátos régi tradíciókon nyugvó magyar díszítési modor is, melyet a puritán egyszerűség s az idegen szeretete már majdnem teljesen elölt... Nem szabad hagynunk!!

*
Ápoljuk és Őrizzük Örökségünket és Hagyományainkat!!
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 2 070 Ft
Nemzeti dimenzióban gondolkodni Entz Géza 1,500 Ft 1 350 Ft
Új világ született 1918-1923 Schmidt Mária 2,700 Ft 2 430 Ft
Fényes szurony, rózsafa a nyele... Oláh Lajos-Szabó József János 3,500 Ft 3 150 Ft
Oswald Spengler élete és filozófiája Csejtei Dezső - Juhász Anikó 3,900 Ft 3 510 Ft
Száz történelmi rege Kővári László 2,100 Ft 1 890 Ft
Krízis és katarzis Hamvas Béla 4,500 Ft 4 050 Ft
Add el magad Napoleon Hill 4,490 Ft 4 041 Ft
Az Akasha-krónika titka Edgar Cayce 2,300 Ft 2 070 Ft
Illuminátus összeesküvés - KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
A tűzmadár fénylő emléke Czigány Lóránt - Czigány Magda 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^