Újdonság

Bárdosi Vilmos - Szólások, közmondások eredete

Szólások, közmondások eredete

Bárdosi Vilmos

Frazeológiai etimológiai szótár

Könyv
Tinta kiadó, 2015
746 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789634090083
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Bárdosi Vilmos - Mi a szösz?
Bárdosi Vilmos - Nincsen rózsa tövis nélkül
Bárdosi Vilmos - Itt van a kutya elásva!
Bárdosi Vilmos - Szólások, közmondások eredete
Bárdosi Vilmos - Mi a szösz?
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 7 191 Ft
• Tudjuk-e, hogy a Kolumbusz tojása szólás valójában nem is Kolumbusz Kristófhoz kötődik, hogy a kígyót-békát kiált valakire kifejezés a boszorkány­üldözések korának hiedelmén alapszik, vagy hogy a kosarat ad/kap szókapcsolat eredete a lovagkorra nyúlik vissza?
• Miért mondjuk valakire: Canossát jár?
• Kire mondták először: félelem és gáncs nélküli lovag?
• Milyen babonás hit húzódik meg a tűvé tesz valamit kifejezés mögött?

Gondoltuk volna, hogy milyen sok szólás-mondás származik:

– a Bibliából (egy tál lencséért, mossa a kezét, Aki szelet vet, vihart arat),

– a görög–római mitológiából (Damoklesz kardja, kitakarítja Augiász istállóját),

– a magyar és a világirodalomból (leteszi a lantot, szélmalomharcot folytat),

– a magyar és a világtörténelemből (nem enged a negyvennyolcból, Utánam az özönvíz!)?

Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adja meg a választ ez a könyv, amely 1800 szólás (kivágja a rezet), szóláshasonlat (szegény, mint a templom egere), helyzetmondat (Hátrább az agarakkal!), közmondás (A kutya ugat, a karaván halad.), szállóige (A stílus maga az ember) pontos jelentésértelmezését, stiláris minősítését, valamint eredetmagyarázatát tartalmazza és szemléleti. Bemutatja a kultúr­történeti hátterét - a bőséges magyar és külföldi szakirodalomra támaszkodva -, az irodalmi, művészettörténeti kitekintésekkel, továbbá számos idegen nyelvi párhuzam megadásával.
*
A kötet szerzője Bárdosi Vilmos, az ELTE BTK Romanisztikai Intézetének intézet­igazgató egyetemi tanára, lexikográfus, az MTA Szótári Munkabizottságá­nak tagja, a magyar és francia szólások kutatója, a Francia–magyar tematikus szólásszótár, a Francia–magyar kisszótár, a Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri mutatóval szerzője, a Magyar–francia–magyar jogi szótár és a Francia–magyar kéziszótár társfőszerkesztője, A francia nyelv lexikona társszerzője.

*
A „Szólások, Közmondások Eredete” című ezen kiadványt a mindennapi beszédünk fontos részét alkotó, két vagy több szóból álló, többé-kevésbé kötött formájú, gyakran homályos eredetű és igen képszerű szókapcsolatok, frazeológiai egységek (összefoglaló nevükön frazémák) iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék részletesebben is tanulmányozni és tudatosan alkalmazni a frazémák címszavait, a szótári alak ismeretében elvégezni ezek értelmezését, jelentés- és eredetmagyarázatát, megismerni a frazémák idegen nyelvű megfelelőit, valamint az ikonográfia, az egyes szócikkekhez tartozó bibliográfiai hivatkozások, a felhasznált források vonatkozó aspektusait is... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 7 191 Ft
Egregorok Mark Stavish 3,990 Ft 3 591 Ft
A magyar nyelv mint útikönyv II. Juhász Zsolt 2,990 Ft 2 691 Ft
Francba az érzelmekkel! Michael I. Bennett - M.D. & Sarah Bennett 3,990 Ft 3 591 Ft
Fordítókalauz Várnai Judit Szilvia - Mészáros Andrea Éva 1,990 Ft 1 791 Ft
Beljebb a magyar észjárásba Czakó Gábor Juhász Zoltán 3,150 Ft 2 835 Ft
Ora et labora! Várszegi Asztrik 1,500 Ft 1 350 Ft
A vudu Malcolm Perry 1,650 Ft 1 485 Ft
A tükör mögött Fert Monika 3,360 Ft 3 024 Ft
Mit jelent? - Diákszótár Daniss Győző 4,990 Ft 4 491 Ft
Csakra-gyógyászat Ladányi Lóránt 2,100 Ft 1 890 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^