Újdonság

Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Erdélyben

Magyar élet Erdélyben

Szigeti Gábor szerk.

Írások az emigrációs irodalomból

Könyv
Ősi Örökségünk Alapítvány kiadó, 2016
518 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Erdélyben
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Kárpátalján
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Erdélyben
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Kárpátalján
Szigeti Gábor szerk. - Magyar élet Erdélyben
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
REMÉNYIK SÁNDOR - Atlantis harangoz:

„Mint Atlantis rég elsüllyedt ország,
Halljátok? Erdély harangoz a mélyben.
Elmerült székely faluk harangja szól
Halkan, halkan a tengerfenéken.
Magyar hajósok hallgatózzatok
Ha jártok ott fenn a förgeteges éjben:”
Erdély harangoz a mélyben.

*
... „S ha szorgalmasan tovább folytatjuk európaizálódásunkat, idővel talán - ha közben bele nem pusztulunk - még talán azt is megérhetjük, hogy a Nyugat szeretettel fogad keblére, elismer tiszteletbeli árjának, s besorol bennünket mindjárt a szlávok utáni rangsorba...

Még szomorúbb, hogy amíg a mi tudósaink ... a hiábavalóságokkal foglalkoznak, addig a területeinket hazugságaikkal birtokukba vevő tudományos tételekkel árasztották el a művelt Nyugatot - amelynek műveltségére jellemző, hogy ezeket minden további nélkül el is fogadták - hiszen ezek is az árja dicsőséget tanúsították! ...

Az ún. dákó-román elmélet nemcsak hogy minden idők egyik legnagyobb tudományos szélhámossága, de a gyakorlati jelentősége az, hogy még napjainkban is egyike az oláh-román imperializmus leghatékonyabb ütőkártyáinak. A Nyugat általános tájékozottságának, jobban mondva műveletlenségéből fakadó közönyének ez a valótlanságok, sőt, szándékos hazugságok gyűjteménye, még ma is szentírás...

N. Iorga (1871-1940) professzor úr legnagyobb műve... a román történelem megalkotása, mert horribile dictu, addig az sem volt! Történeti munkásságát kiegészíti a bizánci és török történelem megírása - még szerencse, hogy a magyar történelmet átengedte Hómannak. Még egy jellegzetességet kell megemlítenünk Iorga professzor úr munkásságát illetőleg: műveit zömmel németül és franciául írta - tehát eleve külföldi használatra! ...

Az ostobaság viszont a történelem-tanításban - különösen, ha ez egy totalitárius államhatalomnak ad fegyvert a kezébe saját, együttélő népeinek a kisemmizésére - bűnnek, sőt gonosztettnek számít”...
*
Ízelítő az emigrációs irodalomból válogatott 81 írásból, tanulmányból:

• A tudomány harca Erdélyért;
• Csángóországban, az ősi magyarság nyomán;
• Erdélyi genocídium;
• Erdély és az oláhok;
• Hora és Kloska lázadása a magyarság ellen;
• „Nagymagyarország vagy nemzethalál?”
• A cigányok szerepe Románia kialakulásában;
• Kik voltak a dákok?
• Tiltakoznak a dákok;
• A túlzott oláh étvágy;
• Mit adott a magyarság a románoknak?
• Mit kapott a magyarság a románoktól?
• A románok a párizsi békekonferencián;
• Terrorhullám Erdélyben;
• Az erdélyi „magyar vallás”;
• A székely himnusz eredete;
• Anonymus és az oláhok;
• A kárpáti medence a kultúrák bölcsője és a magyarok őshazája;
• Hora és Kloska a magyarság ellen;
• Bólyai Farkas;

*
A „Magyar Élet Erdélyben” című ezen kiadványt a románság és magyarság Erdélyre vonatkozó jogai, a kontinuitás elmélet, a magyar kutatás erre vonatkozó eredményei, a római-román leszármazás és kontinuitás eszméje, a dák-római-román elmélet, a fenti ízelítő szerinti további egyéb írások, tanulmányok iránt érdeklődő, történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Napúton Gönczi Tamás 5,500 Ft 4 950 Ft
Idő és Örökkévalóság Ananda K. Coomaraswamy 4,500 Ft 4 050 Ft
Fekete-e a fekete sas? B. Kovács István 4,990 Ft 4 491 Ft
Nemzetünk sorsa Csóti György 2,900 Ft 2 610 Ft
A közönséges ember diadala Ryszard Legutko 3,200 Ft 2 880 Ft
Csángó körkép Tytti Isohookana-Asunmaa 4,500 Ft 4 050 Ft
Csíkszereda és Kézdivásárhely hazatérése - 1940 Babucs Zoltán 4,990 Ft 4 491 Ft
Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene Dáné Veronka - Horn Ildikó - Lupescu Makó Mária - Oborni Teréz - Rüsz-Fogarasi Teréz - Sipos Gábor 5,900 Ft 5 310 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
A székely ősvárak II. kötet Gaali Zoltán 2,600 Ft 2 340 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^