Újdonság

Dr. Rimanóczy László - Az elveszejtett turáni örökség

Az elveszejtett turáni örökség

Dr. Rimanóczy László

Könyv
Ősi Örökségünk Alapítvány kiadó, 2016
373 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Rimanóczy László - Az elveszejtett turáni örökség
Dr. Rimanóczy László - Az elveszejtett turáni örökség
Dr. Rimanóczy László - Az elveszejtett turáni örökség
Dr. Rimanóczy László - Az elveszejtett turáni örökség
Dr. Rimanóczy László - Az elveszejtett turáni örökség
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
„Annak a bizonyos középkori sötétségnek a fátyla, vagy az árnya még mindig felettünk lengedez! Még manapság is hajlamosak az emberek arra, hogy aki az Ószövetséggel (de általában vallás-filozófiákkal) foglalkozik, arra megjegyzést kockáztat meg, hibáira, ellentmondásaira rámutat: istentelen, vallástalan, ateista és semmi ideált nem tisztelő embernek tartja, főleg akkor, ha ezeket az írásokat, vagy gyűjteményeket nem hajlandó úgy elfogadni, ahogy azokat tanítják vagy hirdetik, vagy akár ahogy ezek magyarázva, avagy hivatalosan elfogadva vannak!

• Sietek egy ilyen felfogást vagy véleményt határozottan és kereken visszautasítani?
Éppen ellenkezőleg!

Nézetem szerint csak vallásos ember lehet az - sőt, még különösen mély vallásosság, vagy erkölcsi alap sem kell ahhoz - hogy valaki lelki célok keresésében vagy ilyenek után sóvárogva, kiutat keressen ebből az útvesztőből!

Az ateisták, a vallástalan, Istent nem keresők rendszerint nem szoktak érdeklődni semmiféle vallás tételei, iratai, vagy könyvei után! (...)

A józan ész, az egyszerű logika mást is mond. Vagy igaz, szent, isteni valóságos tényeket tartalmaz ez az írásgyűjtemény, vagy nem! Ha a szöveg, a történések, a kijelentések, vagy az itt lerögzített anyag: isteni, szent és igaz, akkor nyugodtan lehet elemezni, taglalni, sőt, más forrásokkal és más népek írott történelmével (vagy akár vallásával) összehasonlítani!

• Joggal kérdem: mióta veszélyes az isteni lényegre, vagy akár a puszta igazságra annak boncolgatása, összehasonlítása, vagy akár a kielemzése?”
(Dr. Rimanóczy László)
*
„Az elveszejtett turáni örökség” a Világ teremtésének legendáival kezdődik, részletesen kitér az egész világ Vízözön legendáira, s ezután tárgyalja a mezopotámiai, egyiptomi és dél-amerikai ős- és ó-műveltségeket, majd a sémita kultúrát...
*
Dr. Rimanóczy László 1910. október 16-án született Sárpentelén (Ma Sárszentmihály - Fejér megye). Gimnáziumi tanulmányait a székesfehérvári cisztercita-rendi Szent István Főgimnáziumban végezte. A pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem a jogi, államtudományi és filozófiai fakultásainak doktorává avatta. Katonai szolgálatra 1939-ben vonult be. Részt vett a felvidéki, erdélyi és délvidéki bevonuláson és a második világháborút az I. hadsereggel harcolta végig. Rövid orosz hadifogság után Ausztráliába vándorolt 1950-ben. A fegyveres harcot szellemi küzdelemmel váltotta fel, fáradhatatlanul foglalkozott a magyar sorsproblémákkal. 1973-ban hunyt el Sydneyben, az emigráció 23. évében.

*
„Az Elveszejtett Turáni Örökség” című ezen kiadványt azoknak a történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék mélyebb kontextusban is megismerni azokat az „adatokat”, amelyeknek a magyarok származásához köze van, vagy a szerző feltevése szerint köze lehet. Az adatok mellett a kötet idéz, töredékeket sorol fel, közöl és szakaszokat fordít, főleg olyanokat, amelyek igazolják vagy valószínűsítik a turán-szumír műveltség hatását, vagy akár puszta átvételét az egyiptomi, dél-amerikai, babiloni, asszír, perzsa és sémita kultúrákat illetően...

Ajánljuk mellé:
A magyar történelem vezérfonala
Ezeréves haláltusa
Atilla trilógia I-III.
Történelem és pogányság
Az elsikkasztott magyar paradicsom
Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből
Dicsértessék a butaság
A bitorló család (A Habsburgok)
Vissza a magyar útra
A magyar vallás alapjai A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Hazaszeretet, magyarságtudat a népéletben ANTIKVÁR Limbacher Gábor 4,850 Ft 4 365 Ft
Alvajárok Christopher Clark 6,900 Ft 6 210 Ft
Kései virradat (1570-1579) Wodianer-Nemessuri Zoltán 4,800 Ft 4 320 Ft
Mátyás király birodalma és Magyarország jövője Beksics Gusztáv 3,300 Ft 2 970 Ft
Egyiptomi királynők krónikája Joyce Tyldesley 6,500 Ft 5 850 Ft
Tabán Vecsey András 3,500 Ft 3 150 Ft
Életcserepek Faragó Imre 3,300 Ft 2 970 Ft
Viszlát, elvtársak! Dalos György 2,690 Ft 2 421 Ft
Országkép Bíró Zoltán 3,400 Ft 3 060 Ft
Világzsákutca Drábik János 3,000 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^