Újdonság

Karácsony András - A jogtudomány teológusa

A jogtudomány teológusa

Karácsony András

Carl Schmitt politikai teológiája

Könyv
Attraktor kiadó, 2016
218 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155601156
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Karácsony András - A jogtudomány teológusa
Karácsony András - Döntés és hagyomány
Karácsony András - Mozaikok
Karácsony András - A jogtudomány teológusa
Karácsony András - Döntés és hagyomány
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
A XX. század talán legkiemelkedőbb és egyben legvitatottabb jogtudósának, politikai filozófusának, Carl Schmittnek egyik központi tematikája volt a politikai teológia, azaz a politika, az állam, a vallás és a jog egymással érintkező világára vonatkoztatható probléma. Ennek kérdéskörét elemzi a szerző, széles történelmi és eszmetörténeti kitekintéssel.

A politikai teológia egy - a modernségben feltűnő - hibridfogalomnak is tekinthető, noha fellelhetők a minimális fogalomtörténeti előzményei. Egy olyan fogalom, amely a politika (állam), a vallás és a jog egymással érintkező világára vonatkoztatható problémát jelöl meg.

Jacob Taubes 1952. február 14-én írt levele Armin Mohlerhez: „Carl Schmitt (Heidegger mellett) a szellemi potencia, ami minden értelmiségi irománynál egy fejjel magasabb. Efelől semmi kétség”...

E kötet elemzésének témája: Carl Schmidt politikai teológiai felfogása. A jogtudós 1922-ben állt elő a politikai teológia fogalmával, amely kifejezte, hogy a modern, szekularizáció által meghatározott korban is fellelhetők a a politika és a jog területén teológiai vonások (közös jellemzők, párhuzamok).
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ - BEVEZETÉS: a politikai teológia mint probléma azonosításának nehézségei;

1. A KONTEXTUS:
• Biográfia és politikatörténet: Schmitt tudósi alkatának sajátossága;
• Elméleti pozíció: döntés és rend a („politikai”) Exkurzus: a politikai shmitti értelmezésének heideggeri kritikája;

2. POLITIKAI TEOLÓGIA:
• Inspirációk:
- Max Weber és a schmitti politikai teológia;
- Hatás - kölcsönhatás: Walter Benjamin;

• Politikai teológia 1.:
- Módszertan;
- Szuverenitás;
- Szekularizáció; Exkurzus: A szekularizáció fogalom- és eszmetörténetéről;
- A politikai teológia mint program;
- Reprezentáció és identitás;
- Összegzés I.: a politikai teológia mint kutatási/politikai program;

• A politikai teológia „teológiai” kritikája: Erik Peterson;

• Politikai teológia 2.:
- Válasz Peterson kritikájára;
- Reflexiók további kritikákra;
- Összegzés II.: a politikai teológia mint kutatási/politikai program;

HATÁSTÖRTÉNET:
• Pál politikai teológiája (Taubes);
• A kivételes állapot mint senkiföldje (Agamben);
• Az Új Politikai Teológia (Metz);

UTÓSZÓ:
• Politikai teológia: teológia - politikai filozófia - jogtudomány;

*
„A Jogtudomány Teológusa” című ezen kiadványt Carl Schmitt életműve, a filozófia, a politikai teológia, ezen belül a politikaelmélet, a politikatudomány és a vallás (teológia) világának vizsgálata, kölcsönhatása és értelmezése iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
Nagy Stresszmentesítő Könyv Don Joseph Goewey 4,500 Ft 4 050 Ft
Göncz Árpád Dae Soon Kim 3,950 Ft 3 555 Ft
Scott kapitány utolsó feljegyzése Hornyik Miklós 3,500 Ft 3 150 Ft
Forex trading Várkuti Géza 4,900 Ft 4 410 Ft
Élő víz Liu Csen-Jing 2,450 Ft 2 205 Ft
Vége a kifogásoknak! Brigitte Roser 3,990 Ft 3 591 Ft
Az én hazám Mészáros László 2,990 Ft 2 691 Ft
Egy pesti leány története Molnár Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
Az időkód Berta Tibor 4,500 Ft 4 050 Ft
Kit válasszunk? Csath Magdolna 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^