Újdonság

Tamási Áron - Szülőföldem

Szülőföldem

Tamási Áron

Könyv
Helikon kiadó, 2015
330 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789632276830
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Tamási Áron - Szülőföldem
Tamási Áron - Szívbéli barátok
Tamási Áron - Bölcső és bagoly
Tamási Áron - Eszmélj, Ábel!
Tamási Áron - A legényfa kivirágzik
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
A kötetben Tamási Áron két műve olvasható, amelyeket „sorsfordító időkben” írt.

Az 1938-ban írt és 1939-ben megjelent „Szülőföldem” egyszerre szociografikus útleírás és visszatekintés, személyes és nemzeti sorsértelmezés.

A „Vadrózsa ága” regényét 1966-ban kórházi kezelése idején mondta tollba a feleségének. Ez is kritikus időszaka volt az életének, mert már hosszan betegeskedett és május 26-án meg is halt.
*
Tamási Áron az utolsó békeévben Kolozsvárról hazalátogatott szülőfalujába, Farkaslakára, hogy fölkeresse édesanyját, testvéreit, övéinek körét. Utazásának és otthoni élményeinek aprólékos, már-már szociografikus pontosságú, ugyanakkor anekdotikus hangolású leírásába beleszövi azt a sajátos – olykor mitikus elemekkel, máskor népmesei és balladai színekkel árnyalt – sajátos tónusú elbeszélő modort, amely valamennyi művének a sajátja.

Már útja első megállóján, Segesvárott a vonat érkezését váró időben éri egy megdöbbentő tapasztalat: a magyar szabadságharc gyászos emléke ellenére dicső székhelyén a húsz esztendei román fönnhatóság után titkolni valóvá lett a magyar nyelv. Ettől a tapasztalattól indítva, ám európai gondolkodóhoz méltó higgadtsággal arra is figyel, hogyan s miképp szorul háttérbe, minősített kisebbsége a magyarság a saját szülőföldjén...

A szociográfiai és szépprózai eszközök egymásra épüléséből született vallomása látszólag szűkebb környezetéről szól, valójában azonban koncentrikus körök módján szélesül az ábrázolás a közvetlen tapasztalatok leírásán túl az író reflexióiban, gondolatfutamaiban, néha frappáns megjegyzéseiben.

A Tamási család 1938-as jelenében a székelység sorsának jelképét adja, miközben a leírt jelenetek, helyzetek, a kedves vagy riasztó tapasztalatok mögött ott van az éber figyelem, amely azokat az erővonalakat kutatja, amely az erdélyi népek összetartozását, szükségszerű békés egymás mellett élését sejtetik egy boldogabbnak remélt jövőben.

A „Vadrózsa ága” visszatekintés az életútjára... Tamási Áron életének utolsó hónapjaiban íródott. A tervezett kötetnek csak két fejezete készült el. Ebben 1926-tól 1934-ig követhetjük nyomon a szerző sorsát. A nyitó mondatok arról tudósítanak, ahogy megérkezik Amerikából és energiával telve készül belevetni magát Kolozsvárott az irodalmi életbe az Erdélyi Helikon tagjaként. Az utolsó képek pedig a Centrál Kávéház népi íróit, illetve a régi harcostársakat vetítik elénk, egy-egy találó jelzővel. E két mozzanat közé esik az Ábel-trilógia megírása, a Baumgarten-díj; küzdelmek, sikerek és kudarcok sora.

Egymást váltva villannak föl a pályatársak portréi. Vitája Nyirő Józseffel és „kiállása az egységes magyar irodalomért egyaránt mutatják igazságkereső szenvedélyét, a néphez való hűségét”.

*
A „Szülőföldem” című ezen kiadványt Tamási Áron műveit kedvelő, a sorsfordító időkben írt két mű iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amelyek vallomásai bizonyítják az író nyelvi erejét, líraiságát és érzékletes realizmusát, öniróniával is gazdagítva a Tamási portrét. „Elolvasása a legszélesebb körben kínál tartalmas időtöltést”.
*
Ajánlott még:

Bölcső a hegyek között.
Szülőföldem.
Ábel Amerikában DVD.
Szülőföldem.
Eszmélj, Ábel!.
Bölcső és bagoly.
Szívbéli barátok.
Ábel a rengetegben - DVD. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
Találkozás alkonyatkor Tormay Cécile 2,400 Ft 2 160 Ft
Kárpát-medencei önismeret szerk. Cholnoky Győző 2,000 Ft 1 800 Ft
A magyar szent koronához visszatért Kárpátalja Fedinec Csilla 3,150 Ft 2 835 Ft
Legendák és titkok katonái 2,000 Ft 1 800 Ft
Radna fényes csillaga... Harangozó Imre 2,000 Ft 1 800 Ft
A harmadik út küzdelme Salamon Konrád 3,700 Ft 3 330 Ft
Sorsregény Helméczy Mátyás 2,400 Ft 2 160 Ft
Uz Bence Nyirő József 2,600 Ft 2 340 Ft
Mesterkulcs a gazdagsághoz Napoleon Hill 2,950 Ft 2 655 Ft
Görög mesék Tormay Cécile 1,850 Ft 1 665 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^