Újdonság

Dombrády Lóránd - Germuska Pál - Kovács Géza Péter - Kovács Vilmos - A magyar hadiipar története

A magyar hadiipar története

Dombrády Lóránd - Germuska Pál - Kovács Géza Péter - Kovács Vilmos

A kezdetektől napjainkig 1880-2015

Könyv
Zrínyi kiadó, 2016
288 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9789633276693
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dombrády Lóránd - Germuska Pál - Kovács Géza Péter - Kovács Vilmos - A magyar hadiipar története
Dombrády Lóránd - Germuska Pál - Kovács Géza Péter - Kovács Vilmos - A magyar hadiipar története
Dombrády Lóránd - Germuska Pál - Kovács Géza Péter - Kovács Vilmos - A magyar hadiipar története
Dombrády Lóránd - Germuska Pál - Kovács Géza Péter - Kovács Vilmos - A magyar hadiipar története
Dombrády Lóránd - Germuska Pál - Kovács Géza Péter - Kovács Vilmos - A magyar hadiipar története
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 300 Ft
Internetes ár: 5 355 Ft
Ez a gazdagon illusztrált kötet a mindenkori magyar haderő haditechnikai ellátását és felszerelését biztosító háttéripar történetét mutatja be, a magyarországi modern gyáripar kialakulásától, az 1880-as évektől napjainkig, a 2010-es évekig.

Ezt az ellátóipart többnyire hadiiparnak nevezték, az 1950-60-as években középgépipar elnevezéssel is illették, manapság pedig - a védelem és a biztonság megváltozott körülményeihez és feltételeihez igazodva - inkább védelmi iparról beszélnek...
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
A MAGYAR HADIPAR AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁBAN, 1880-1918:
• A magyar hadiipar helyzete a világháború kezdetéig;
• A magyar hadiipar általános jellemzői és megszervezése a háború alatt;
• A hadiipar működését befolyásoló egyéb tényezők;
• Kiemelt hadiipari ágazatok magyarországi teljesítménye;
• A kézi lőfegyverek, tüzérségi lövegek és aknavetők gyártása;
• A hadfirepülőgép-ipar;
• A hadihajógyártás;

A MAGYAR HADIIPAR A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUMTÓL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG, 1919-1945:
• A trianoni békediktátum közvetlen és közvetett eredője;
• A békediktátum ellenőrzésére létrehozott bizottságok és feladataik;
• A honi hadiipar életben tartása a szoros katonai ellenőrzés időszakában;
• A magyar királyi Állami Hadianyaggyártáshoz tartozó, illetve az együttműködő hadiüzemek tevékenysége 1922 - 1935 között;
• Összefoglaló az 1930-as évek változásairól;
• A „Huba” hadfelszerelési program és a hadianyaggyártás finanszírozása;
• A magyar ipar a háború szolgálatában;

A MAGYAR HADIIPAR A HÁBORÚS JÓVÁTÉTELTŐL A SZOCIALISTA RENDSZER ÖSSZEOMLÁSÁIG, 1945-1989:
• Az átmenet évei, 1945-1947;
• A középgépipar kiépítése, 1948-1953;
• Leépítés és átállítás, 1953-1958;
• Új fejlődési pályán - nemzetközi kooperációval, 1959 - 1967;
• Exportorientált dinamikus növekedés, 1968-1980;
• Az exportsikerektől a válságig, 1981-1989;

A VÉDELMI IPAR A RENDSZERVÁLTOZTATÁSTÓL NAPJAINKIG:
• A rendszerváltoztatás hatása - a védelmi ipar mélyrepülése, 1990-1995-ig;
• A magyar védelmi ipar 1995-től 1999-ig, NATO csatlakozásunkig;
• A védelmi ipar a NATO csatlakozástól az EU csatlakozásig, 1999-2004-ig;
• A védelmi ipar 2004-től napjainkig;
• Hol tart ma a magyar védelmi ipar és hogyan tovább?

*
„A Magyar Hadiipar Története a Kezdetektől Napjainkig 1880-2015” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerint a mindenkori magyar haderő haditechnikai ellátását és felszerelését biztosító háttéripar története iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 300 Ft
Internetes ár: 5 355 Ft
Maradni zabad Gróf Nádasdy Borbála 3,490 Ft 3 141 Ft
Nyócker DVD Gauder Áron Novák Erik 2,990 Ft 2 691 Ft
Katonai egyenruhák enciklopédiája Consuelo Valero De Castro 3,990 Ft 3 591 Ft
Székelyföld története Egyed Ákos főszerk. 24,000 Ft 21 600 Ft
A Húsvét-sziget rejtélye John Frenley Paul Bahn 3,000 Ft 2 700 Ft
Harry Potter és az elátkozott gyermek J.K.Rowling 3,390 Ft 3 051 Ft
Fehér láz Jacek Hugo Bader 3,000 Ft 2 700 Ft
Isten Nekünk háttal 1914-1918 Vetési Tamás Csaba 3,600 Ft 3 240 Ft
Illustrated military history of Hungary 5,000 Ft 4 500 Ft
Migráns-sokk Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^