Ezoterika, Ezotéria

Mallász Gitta - Az angyal válaszol

Az angyal válaszol

Mallász Gitta

Könyv
Fekete Sas kiadó, 2010
480 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789634608738
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Mallász Gitta - Az angyal válaszol
Mallász Gitta - Az angyal válaszol
Mallász Gitta - Az angyal válaszol
Mallász Gitta - Az angyal válaszol
Mallász Gitta - Az angyal válaszol
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 900 Ft
Mallász Gitta (1907-1992) egyike azoknak, akikhez ez az egyedülálló spirituális tanítás szólt, amelyet ő tett ismertté „Az angyal válaszol” című könyv kiadásával.
*
Mikor úgy tűnik, hogy minden összeomlik, talán valami egészen új van születőben. Rajtunk múlik a létrejötte. Megújulás csakis belülről indulhat.

Ezt élte meg Budapesten, a második világháború embertelensége közepette négy fiatal művész. Hanna, Gitta, Lili és József nem tehetetlen áldozata a külső eseményeknek. Szomjasan keresik az igazat, az élet célját, az ember helyét és felelősségét. Váratlanul, fénnyel telített erő jelenlétét érzik, mely fokról-fokra új távlatokat nyit előttük. Tizenhét hónapon át tart a tanítás, melyből 88 beszélgetés maradt ránk, Mallász Gitta lejegyzésében. Ez a dokumentum Az angyal válaszol címet kapta.

A könyv minden szava erőt és reményt ad. Felelősségünkre, emberi méltóságunkra és szabadságunkra ébreszt. Elűzi a félelmet, bíztat, megújít, a lehet és a szabad felé küld.

Felegyenesít: Égjetek, éljetek! Fénnyel teljetek! Ébredjetek, keljetek fel ! Fényetek kell! Lényetek ég… Nem lehettek fáradtak, ha az Új-ban cselekedtek. Bár örök érvű, a tanítás katartikusan aktuális. A ma emberéhez szól, ébresztő útikalauzként, hogy modern világunk zaklatottságában EMBERRÉ nemesedjünk.

Bárhol nyitjuk ki, a tömör gyökszavak zengése, mint az ősi ráolvasó rigmusok verses szövege a sejtjeink mélyéig hatol. Magas rezgésfokuk gyógyító erejű. Hanna, Gitta, Lili és József életéről kevés adat maradt ránk, sírhelyük sincs, hová elzarándokolhatnánk. Az öröm az Új Világ levegője az a hely, ahol mindig találkozhatunk velük.
*
Mallász Margit Eugénia (Gitta, férjezett nevén Walder) 1907. június 21-én született Ljubljanában (Szlovénia) egy osztrák-magyar családban. Édesapja magyar ezredes volt, édesanyja osztrák születésű. 1920-ban a trianoni békeszerződés után édesapját Magyarországra helyezték, és a család Budapestre költözött. Gitta tizennégy évesen kezdett magyarul tanulni. Tizenhat éves korában érettségizett, és beiratkozott a budapesti Iparművészeti Iskolába, ahol barátságot kötött Dallos Hannával. Az úszás és a képzőművészet lett a szenvedélye. Kimagaslóan tehetséges úszó volt, s a 20-as évek végén hátúszásban bajnok lett...

1960-ban a szabadság mellett döntött, és Franciaországban telepedett le. Férjével és Hélène Boyer-val, valamint barátaival elkészítették a lejegyzett beszélgetések francia fordítását, Dialogues avec l'ange („Dialógusok az angyallal”) címen. A France Inter rádióban Jacques Chancel Radioscopie című híres műsorsorozata 1977. március 10-én megismertette a könyvet a nagyközönséggel. Férje halála után az életét Az angyal válaszol című mű magyarázatára szánta és konferenciákon, vagy könyvekben megcáfolta a félreértelmezését. Utolsó éveit csendesen, könyveit írva, tanítással töltötte. 1992. május 25-én hunyt el, hamvait a Rhône-ba szórták, s miként barátainak, sírja neki sincs...

*
„Az Angyal Válaszol” című könyv harminc éve bestseller, tizenkét nyelven egymást érik a kiadások és tizenöt nyelvre fordítva terjed a nagyvilágban. Ideje hát, hogy újra „haza érkezzen”.

(Ahová eddig még nem érkezett volna meg!) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 900 Ft
Orosz információs gyógyászat Olga Hausermann Potschtar Klaus Jürgen Becker 2,440 Ft 2 196 Ft
Conan a pusztító DVD 2,990 Ft 2 691 Ft
Túljárni az ördög eszén Napoleon Hill 2,950 Ft 2 655 Ft
Kataklizmák csapdája Csányi Vilmos Gáspár András Hablicsek László Halmai Péter Kiss Endre Kiss J. László Palánkai Tibor Papanek Gábor Vértesy László 4,950 Ft 4 455 Ft
Eszter könyve Meszlényiné Fehér Eszter 1,800 Ft 1 620 Ft
Magyar Mentalitás és életmód a 16. és 17. században Erdős Zoltán 3,500 Ft 3 150 Ft
Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán Cieger András 3,600 Ft 3 240 Ft
A lourdes-i jelenések J.B.Estrade 2,900 Ft 2 610 Ft
Kézai Simon Magyar Krónikája Kézai Simon 1,900 Ft 1 710 Ft
Szkíta rögök fölött hun-magyar szél járja Obrusánszky Borbála 2,100 Ft 1 890 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^