A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Újdonság

Sigmund Freud - Az ősvalami és az én

Az ősvalami és az én

Sigmund Freud

Könyv
Hermit kiadó, 2016
84 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638899729
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Sigmund Freud - Totem és tabu
Sigmund Freud - A halálösztön és az életösztönök
Sigmund Freud - Értekezések a szexualitás köréből
Sigmund Freud - Az ősvalami és az én
Sigmund Freud - Az álomról
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 710 Ft
Az eredeti német kiadás címe:
Das Ich und das Es - 1923.

Sigmund Freud „Az Ősvalami és az Én” című műve a lelki szerkezetnek, a fejlődéstani és dinamikai összefüggéseknek szemléletes képét tárja fel az olvasó előtt, aki ezzel a mai pszichoanalitikai lélektan egységes foglalatát is megtalálja benne.

A lélekelemző tudomány számára ez a munka úgy elméleti, mint gyakorlati szempontból alapvető jelentőségű. Ennek a sokféle elágazó műnek csak a magvát érintve: itt válik nyilvánvalóvá, hogy magának az „én”-nek is egy része tudattalan, aminek vizsgálatában jutott el itt Freud a lelki őstalajhoz, a lelkinek a testivel határos fundamentumához...
*
A kötet TARTALMA:

• I. A tudat és ami tudattalan;
• II. Az én és az ősvalami;
• III. Az én és a felettes-én (én-ideál);
• IV. A kétfajta ösztönről;
• V. Az én függő helyzete;
JEGYZETEK
*
Sigmund Freud (Freiberg (ma Příbor), akkor Osztrák Birodalom, ma Csehország, 1856. május 6. – London, 1939. szeptember 23.) zsidó származású osztrák neurológus és pszichiáter, a pszichoanalitikus iskola megalapítója.

Tudománytörténeti hatásán túlmenően, meghatározó jelentőségű a huszadik századi nyugati ember önmagáról alkotott képének megalkotásában is. Mindennapjainkból hozzá köthető a tudatalatti jelentőségének, illetve a kora gyermekkori nevelés befolyásának felismerése, részben a gyermekkor kultusza is. Sokáig csak szűk rajongói rétege volt, a dekadencia táplálkozott belőle. Az első világháború után vált népszerűvé, ekkor már szélesebb körben terjedt el és a fejlett országok mindegyike átvette a pszichoanalízis eredményeit.

A második világháború után a hétköznapi életbe is beépülnek a gondolatai, az '50-es-'60-as években már tömegfilmek alapja is lett, ld. Alfred Hitchcock Psycho című filmjét. A hetvenes években Freud művei komoly inspirációt jelentettek a humántudományban az ún. posztstrukturalista gondolkodás számára...

*
„Az Ősvalami és Én” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerinti gondolatokat mélyebb kontextusban is megismerni akaró, filozófiát kedvelő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 710 Ft
A mennyei látomás James Redfield 3,000 Ft 2 700 Ft
Égigérő fa Dr. Berze Nagy János 3,750 Ft 3 375 Ft
Asztalhoz kötve Dr. Kelly Starrett 4,990 Ft 4 491 Ft
Fejben dől el? Bagdy Emőke - Buda László - Kádár Annamária - Pál Ferenc 2,590 Ft 2 331 Ft
A Nemzeti varázskörében Ablonczy Balázs 3,400 Ft 3 060 Ft
Én vagyok a hibás! Manfred Hanglberger 1,800 Ft 1 620 Ft
Régi Kassa, álom Márai Sándor 3,490 Ft 3 141 Ft
A varázsbolt Dr. James R. Doty 2,990 Ft 2 691 Ft
Hagyomány és magyarság Baranyi Tibor Imre 3,500 Ft 3 150 Ft
A kádári Magyarország titkos élete Borvendég Zsuzsanna 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^